V průběhu loňské konference ČES v Prudké zapisovali účastníci své nápady na zlepšení a změny v činnosti našeho svazu v rámci tzv. Ideokreado (Líheň nápadů). Na konci loňského roku měli též možnost zaslat doplňující komentáře.

více... | 22. 01. 2024

V den narození iniciátora esperanta dr. Ludvíka Lazara Zamenhofa (1859–1917) a v jemu nejbližších dnech se po celém světě koná řada formálních i neformálních akcí k uctění jeho památky i oslav živé esperantské kultury. Proto je tento den nazýván nejen jako Zamenhofův den, ale i Den esperantské knihy či literatury a kultury obecně. Kde se letos tyto akce konaly či konají a co nového a zajímavého přinesl rok 2023 v oblasti esperantské literatury?

více... | 15. 12. 2023

Jeden z pilířů našeho současného esperantského hnutí a pověstná „chodící encyklopedie“, širší veřejnosti známý více jako zakladatel a první správce české Wikipedie, oslavil 8. prosince 2023 své 70. narozeniny. Slavnostní setkání na jeho počest uspořádal následující den ve Skautském institutu v Praze spolek Wikimedia ČR. O průběhu této významné akce vás budeme v nejbližší době informovat ve zvláštní aktualitě.


více... | 12. 12. 2023

Dne 6. prosince 2023 natočili brněnští esperantisté svou stou přednášku jako video pro kanál Youtube https://youtube.com/@esperantobrno. Jménem redakce blahopřejeme a zveme vás ke sledování! 


více... | 7. 12. 2023

Již ve středu 22. listopadu začal program 4. virtuálního kongresu – online setkání esperantistů celého světa. Členové UEA se mohli přihlásit bez poplatku, ale některé přednášky jsou předtočené a jsou již nyní k dispozici na YouTube. Např. představení Tanzánie a Arušy – země a města hostící Světový kongres 2024 v Aruše.

více... | 25. 11. 2023

Universala Vortaro je slovník esperantských slovních kořenů. Byl vydán dr. Zamenhofem v r. 1894 a v roce 1905 na prvním světovém kongresu v Boulogne-sur-Mer byl přijat do Fundamenta esperanta. Od té doby je aktualizován tzv. dodatky, které vydává Akademie esperanta.

více... | 21. 11. 2023

V době, kdy většina z nás je obklopena elektronickými přístroji, které snadno upoutají naši pozornost, se ze soustředěného čtení knihy stává poměrně vzácná činnost. To potvrzuje i aktuálně publikovaný průzkum Národní knihovny a Akademie věd (tisková zpráva) Čtenáři a čtení v roce 2023 (článek na SeznamZprávy.cz) – Češi čtou výrazně méně než v minulosti a jsou schopni se soustředit jen kratší dobu. Četba je přitom jeden z nejdostupnějších prostředků pro pravidelný kontakt s jazykem a velmi pomáhá s jeho osvojením. Pokud se chcete motivovat k pravidelnému čtení v esperantu, můžete k tomu využít např. aktuálně probíhajících soutěží MoVeMo či esperantské Sumo.

více... | 7. 11. 2023

Během října probíhá ve Vatikánu generální shromáždění biskupské synody, které je v mnoha ohledech ojedinělé. Poprvé v historii mohou hlasovat i laici, místopředsedkyní je žena. Informaci zveřejnujeme vzhledem k tomu, že esperantské hnutí jako takové je světonázorově a nábožensky neutrální, ale jednou ze sekcí ČES je i sekce katolická. V Římě mimo to sídlí IKUE (Mezinárodní liga katolických esperantistů).

více... | 15. 10. 2023

Ve dnech 28.9 – 1.10. proběhla republiková konference Českého esperantského svazu v Prudké u Tišnova. Program byl pestrý a nabitý.


více... | 11. 10. 2023

Již je možné se přihlásit na 4. Virtuální kongres esperanta (VK), který se uskuteční od čtvrtka 23. do neděle 26. listopadu 2023 ne webu vk.esperanto.net/2023. Registrace a výzva pro příspěvky jsou otevřeny.

více... | 25. 09. 2023

Členové UEA či předplatitelé časopisu Esperanto (vydávaný UEA) si v květnovém vydání mohli přečíst recenzi mimořádné knihy Esperanta kulturo (Esperantská kultura), která je nyní zároveň k bezplatnému stažení.


více... | 17. 09. 2023

Esperanto již od svého vzniku v r. 1887 usnadňuje porozumění a komunikaci mezi lidmi napříč jazykovými bariérami. Jednou z oblastí, které sehrály významnou roli v jeho šíření, byla rozhlasová vysílání, která započala již v r. 1922 v New Jersey a Londýně. Tradici měla i v naší zemi – kvalitní pořady Verda Stacio z Brna a Prahy (1932–1950) s profesionálními herci měly vysokou mezinárodní sledovanost. Stále úspěšnějším konkurentem klasických rozhlasových stanic se v posledních letech stávají internetové podcasty, které můžete poslouchat v libovolném pro vás vhodném čase. Pojďme se nyní seznámit alespoň s některými z nich. I vy, kdo jazyk dosud neznáte, máte nyní příležitost ho uslyšet tzv. naživo a alespoň zjistit jak zní a nakolik plynně se jím dá hovořit.

více... | 7. 09. 2023

V letošním červnovém čísle časopise Starto jsme připomněli významné životní jubileum (85 let) čestného člena ČES, houslisty Jana Dudy z Olomouce. Nyní dodatečně přinášíme bližší informace o jeho životě, včetně právě získaných archívních fotomateriálů a zvukových nahrávek jeho houslové hry, které doporučujeme vašemu poslechu.

více... | 29. 08. 2023

26. července je každoročně po celém světě připomínán jako Den esperanta. V tento den v r. 1887 ve Varšavě vyšla první učebnice mezinárodního jazyka, kterou pod pseudonymem Doktoro Esperanto (Doktor Doufající) vydal 27letý lékař Ludvík Lazar Zamenhof. Proč vlastně, jak a za jakých pohnutých okolností tento idealista svůj sen naplňoval? Zveme vás na malý výlet časem …

více... | 26. 07. 2023

Již podesáté se letos pražští esperantisté a jejich přátelé zapojili do účasti v benefiční AKCI CIHLA na podporu soběstačnosti mentálně postižených.

více... | 3. 07. 2023

Mezi 1. a 25. květnem 2023 proběhla virtuální dobročinná akce Pohybem pro Paraple, která v covidovém roce 2021 nahradila původní akci „Běh pro Paraple“, pořádanou již od r. 2000 stejnojmenným sdružením pro podporu osob postižených paraplegií. Do projektu se opět zapojili i esperantisté, kteří nejen přispěli na dobrou věc a prospěli svému zdraví, ale ve virtuálním klání získali i vícero ocenění a napomohli tak i ke zviditelnění esperantské komunity, mezi jejíž trvalé hodnoty patří i solidarita a nezištná pomoc.

více... | 5. 06. 2023

6. března 2023 Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera ve spolupráci s Českým železničářským esperantským svazem uspořádala mezinárodní seminář „Evropské železnice“, jehož hlavním tématem byla „Udržitelná železniční doprava“.

více... | 24. 03. 2023

U příležitosti výročí narození iniciátora esperanta a humanisty doktora Ludvíka Lazara Zamenhofa přinášíme (v repríze článku z r. 2019) výběr základních informačních zdrojů o této osobnosti, dostupných v českém jazyce – nejen textových, ale i videopřednášek, audionahrávek či fotoalb.

více... | 15. 12. 2022

23. listopadu 2022 se v Mladé Boleslavi uskutečnil křest českého překladu knihy Kredu min, sinjorino od Cezara Rossettiho. Jedná se o jeden z nejúspěšnějších autobiografických románů v historii esperantské literatury, který si svým obsahem a stylem doufejme získá i srdce českých čtenářů.

více... | 25. 11. 2022

Právě vyšla nová kniha v esperantu Arboj kaj Arbedoj (Pinophyta a Magnoliopsida) od Oldřicha Arnošta Fischera z Brna.

více... | 23. 11. 2022

Klub esperantistů Brno organizuje kurz esperanta pro začátečníky

Průvod během UK v Nitře 2016

více... | 11. 10. 2022

Dne 27. července 2022 ve věku 95 let zemřela profesorka Helena Halířová-Supová (1927–2022), operní pěvkyně a hudební pedagožka, která se svým manželem Václavem Halířem (1926–1999) a svými studenty mnohokrát koncertovala v esperantu nejen v brněnském klubu, ale i na celostátních akcích (konstituční kongres, kulturní festival, Světový kongres 1996).

více... | 15. 08. 2022

V minulých dnech jsme obdrželi zprávu Josefa Hrona, že provedl doplnění a kontrolu Velkého slovníku esperantsko-českého (Granda vortaro Esperanto ĉeĥa, GVEĈ) jako již jeho 12. verzi, s odkazem na možnost jeho stažení. Jedná se nejen o slovník esperantsko-český, který je uveden včetně vysvětlivek a gramatických poznámek, ale také o slovník česko-esperantský. V současnosti se jedná zřejmě o největší elektronický překladový slovník esperanta do národního jazyka, neboť obsahuje více jak 417 tisíc slov a ustálených spojení. Můžete si jej nyní zdarma stáhnout i přímo na našem webu.

více... | 27. 04. 2022

Klub esperantistů Brno nabízí zprostředkování nákupu esperantské literatury z Bialystoku. 

více... | 2. 04. 2022

Na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani již od roku 1998 probíhá mezinárodní postdiplomové studium interlingvistiky. Od akademického roku 2022/23 se plánuje otevřít dvouleté prezenční magisterské studium interlingvistiky v rámci programu Lingvistika a správa informací pro mezinárodní studenty (Na Fakultě moderních jazyků a literatury).

více... | 23. 03. 2022

Právě vyšel v elektronické podobě nový katalog k výstavě FRANTIŠEK KOŽÍK (1909–1997), která se uskutečnila v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě mezi 18.3. a 30.12.2020.


více... | 11. 12. 2021

Cestopisný magazín ČT2 Bedekr nás seznámil s pozoruhodnostmi již několika evropských států. Šestým v pořadí je nyní Polsko a v jeho rámci nás šestý pořad zavedl 21.10.2021 do regionu Podlesí na severovýchodě země a do jeho centra Bialystoku, rodiště dr. Zamenhofa. V rámci necelé půlhodiny se můžete v internetovém archívu podívat nejen na zajímavosti města a okolí, ale i do Zamenhofova centra a na další památky spojené s esperantem.

více... | 19. 11. 2021

Na konferenci Českého esperantského svazu, jež proběhla 1.-3.10.2021 na zámku v Bartošovicích na Novojičínsku, natáčela i Moravskoslezská regionální televize Polar, která zveřejnila na internetu krátkou reportáž. K jejímu zhlédnutí vás nyní zveme.

více... | 12. 10. 2021

Sourozenci Annelies a Reiner Rudolfovi z německého Baunatal, kteří mluvili německy, esperantsky i česky (pocházeli ze severočeského pohraničí), často navštěvovali i akce a kongresy ČES. Dne 25.9.2021 Annelies zemřela ve věku 79 let podle sdělení jiného německého přítele esperantisty Norberta Karbeho. Její bratr Reiner (80 let) poprosil Norberta, aby zprávu sdělil českým esperantistům.

více... | 29. 09. 2021

Dne 15.9.2021 zko­laboval při cyklistickém výletě v Nízkých Tatrách významný slovenský esperantista, cestovatel a speleolog ing. Ján Vajs (1953).


více... | 16. 09. 2021

V srpnovém čísle měsíčníku v regionální edici pro Moravskoslezský kraj vyšel čtyřstránkový článek o životních osudech a o obdivuhohodné šíři zájmů a aktivit bývalého předsedy a čestného člena ČES ing. Vlastimila Kočvary z Opavy.

více... | 23. 08. 2021

Den 26. červenec je Den esperanta, proto Česká televize pozvala Marka Blahuše k rozhovoru v pořadu ČT2 Dobré ráno.

Měl tři vstupy v 6.20, 6.55 a 7.40. Interview můžete zhlédnout i dodatečně z internetového archívu.

více... | 26. 07. 2021

Nedaleko Brna se nachází unikátní oblast plná lesů, vod a strání. Tato oblast ve správě Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (organizační složky Mendelovy univerzity) je částečně součástí Moravského krasu, avšak ve srovnání s Punkevními jeskyněmi je méně známá. A přitom je to škoda.

více... | 12. 06. 2021

Chcete něco udělat pro svou kondici a zároveň pomoci někomu, kdo to opravdu potřebuje? Připojte se v měsíci květnu individiuálně nebo v rámci skupiny ESPERANTO do benefiční akce „BĚH PRO PARAPLE“! Co to vlastně Paraple je? Proč stojí za to ho podpořit, jak akce funguje a jak se přihlásit? Akce je určena pro všechny zájemce bez ohledu na věk a tělesnou zdatnost i pro ty kdo neběhají ☺!

více... | 3. 05. 2021

V neděli 21. března 2021 zemřel ve svých 81 letech, přestože 5. března dostal vakcínu, ale druhé dávky se již nedočkal.


více... | 24. 03. 2021

18. března 2021 večer zemřela na covid 19 ve věku pouhých 62 let Lenka Angelová, aktivní členka ČES a Eperantského klubu v Pardubicích a předsedkyně AEH (Svazu zdravotně postižených esperantistů).


více... | 19. 03. 2021

16.2.2021 byl hostem Lucie Hostačné v pořadu Apetýt významný brněnský esperantista a čestný člen ČES Miroslav Malovec.

více... | 17. 02. 2021

11. února 2021 zemřel v Ústí nad Labem emeritní profesor dr. Vlastimil Novobilský, chemik, pedagog, bývalý rektor Univerzity J. E. Purkyně a významná osobnost českého i mezinárodního esperantského hnutí, pro něž jeho odchod představuje velkou ztrátu.

více... | 12. 02. 2021

Dne 20. ledna 2021 zemřel jeden z nejvýznamnějších českých esperantistů, zejména v oblasti vědecko-technické terminologie, doc. ing. Jan Werner.


více... | 25. 01. 2021

V současné době se téměř esperantské akce konají na internetu jako virtuální schůzky. Přehled o těchto schůzkách našich i zahraničních včetně možnosti většinou bezplatné účasti pro zájemce je udržován na stránkách Eventa Servo – viz https://eventaservo.org. Další jednotlivci, kluby i jiné organizace jsou zváni k přípravě programů a k zapojení se do těchto aktivit, které mohou pomoci smysluplně překonat období náročné sociální izolace.

více... | 14. 01. 2021

V předvečer Vánoc jsme obdrželi další smutnou zprávu – 17. prosince 2020 po dlouhé nemoci zemřel český výtvarník, básník, aforista, představitel evangelikálního hnutí a esperantista Václav LAMR (nar. 1943).

více... | 23. 12. 2020

Esperantské hnutí utrpělo další významnou ztrátu. 5. prosince 2020 nás opustila ve věku nedožitých 91 let čestná členka ČES a delegátka UEA paní Jarmila Rýznarová z Pardubic. Esperantistka od r. 1953, bývalá předsedkyně Klubu esperantistů dr. Schulhofa v Pardubicích a Svazu zdravotně postižených esperantistů (AEH), dlouholetá redaktorka měsíčníku Informilo. Organizátorka mezinárodních akcí, vedoucí jazykových kurzů a seminářů, propagátorka, překladatelka, badatelka o historii hnutí. Její celoživotní nadšení a práce, kterou vykonávala obětavě doslova takřka až do posledního dechu je nám velkou inspirací a výzvou. S láskou a vděčností vzpomínáme. Její hlas si můžete poslechnout v pořadu Esperanto stále žije v Pardubickém rozhlase (2014). více

více... | 5. 12. 2020

Ve středu 25. listopadu podlehl Covidu-19 Vladislav Hasala, dlouholetý esperantista, odborný delegát Světového esperantského svazu a aktivní člen Mezinárodní ligy filatelistů a sběratelů esperantské tematiky. více

více... | 26. 11. 2020

7. listopadu zemřel v Domě sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí ve věku nedožitých 100 let páter Josef Kobza, zvaný Otec Xaver. Vzácný laskavý charismatický člověk, člen řádu petrinů, mj. i čestný člen Českého esperantského svazu a člen české sekce IKUE a klubu La Ponto v Písku, spoluzakladatel letních esperantských táborů v Herborticích. Pohřeb se konal v Českých Budějovicích na hřbitově v Mladém. Přikládáme odkaz na jeho stručný životopis. U příležitosti jeho 100. narozenin se předběžně bude konat 27.2.2020 v Písku vzpomínková bohoslužba a při její příležitosti – pokud to epidemiologická situace umožní – i esperantské setkání. Pro společnou vzpomínku nabízíme audiozáznam rozhovoru s ním v Jihočeském rozhlase (2013) a videozáznam s jeho zpěvem písně Bárka z oslavy jeho 95. narozenin.

více... | 16. 11. 2020

Protože konference ČES v Pardubicích musela být zrušena, nabídli jsme zájemcům kvalitní ústní roušku s nanovlákny a esperantskýmým symbolem a textem v esperantu. Cena jedné roušky je 100,– Kč.

Roušky připravené Českým esperantským svazem jsou už vyprodány.

Aktuálně připravuje nové roušky klub E-mentál. Zájemci pište na adresu pismis@seznam.cz.

více... | 7. 10. 2020

Přinášíme vám souhrnný přehled odkazů na internetové články i rozhlasové a televizí pořady v češtině a slovenštině, z důvodu Covid-19 nikoliv za standardní tři měsíce, ale za půl roku. O některých jsme vás již mezitím informovali.

více... | 17. 07. 2020

Známý český psychiatr, soudní znalec, publicista a spisovatel, teolog a řeckokatolický kněz, divadelní ochotník, esperantista a držitel nejvíce vysokoškolských titulů v ČR prof. Max Kašparů oslavil 14. května 2020 v plné aktivitě 70 let. Připomeňme si základní fakta o jeho životě, jeho činnost v rámci esperantského hnutí, která dosud nebyla nikde souhrnně zmapována, a vybrané odkazy na jeho videopřednášky a pořady v televizi a rozhlase.

více... | 19. 05. 2020

Leckteří z vás patrně již zaregistrovali tuto výzvu Moravské zemské knihovny. Český esperantský svaz jakožto organizace aktivně podporující kulturu se k ní připojuje. Pojďme se společně v duchu principů Jak překonat pandemii do této iniciativy zapojit! Výzva se týká literatury vydávané v češtině i v esperantu.

více... | 22. 04. 2020

Buďme každý na svém místě, chovejme se odpovědně a ohleduplně, nereptejme, pomáhejme si, povzbuzujme se, snažme se spojovat, a ne rozdělovat, vytěžme z celé situace co nejvíce pozitivního.

více... | 6. 04. 2020

Rozhovor s Bernhardem Tuiderem z Esperantského muzea ve Vídni, které je součástí Rakouské národní knihovny, přinesl 27. ledna 2020 Radiožurnál v Zápisníku Pavlíny Nečáskové. Kromě odkazu na pořad vám nabízíme i další doplňující informace o této zajímavé instituci a o možnostech jejího navštívení.

více... | 7. 03. 2020

Esperantský kroužek MUDr. Josefa Hradila v Mladé Boleslavi oslavil na hvězdárně dne 8. ledna 2020 dvacáté výročí svého trvání. Informace o něm přinesl i regionální tisk.

více... | 5. 02. 2020

Nabízíme vám odkazy na rozhlasový pořad, video a články za poslední čtvrtletí.

více... | 17. 01. 2020

Koncem roku 2019 jsme si připomněli výročí narození dvou významných českých umělců – herce Oty Sklenčky (nar. 19. prosince 1919 v Hradci Králové) a básníka a překladatele Ivana Blatného (nar. 21. prosince 1919 v Brně). Co oba dva mimo jiné spojuje a co je všeobecně patrně málo známo – je právě esperanto …

více... | 6. 01. 2020

13. prosince 2019 slaví čestná členka ČES paní Jarmila Rýznarová významné životní jubileum.


více... | 12. 12. 2019

9. října 2019 ve věku 94 let zemřel v Paříži Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof, vnuk iniciátora esperanta L. L. Zamenhofa.


více... | 10. 10. 2019

Nabízíme vám opět odkazy na několik zajímavých aktualit za poslední dva měsíce.

více... | 7. 10. 2019

Ke „Dni esperanta“ (26. červenci) vám přinášíme odkazy na televizní pořady a články za poslední tři měsíce. Příjemné prázdninové čtení! Možná vám budou některé články inspirací pro napsání vlastních příspěvků!

více... | 30. 07. 2019

Přinášíme vám informace o knižních novinkách v češtině, majících vztah k esperantu, a odkaz na videozáznam z programu křtu Zamenhofova životopisu od A. Korženkova.

více... | 29. 07. 2019

Další dva úspěchy byly zaznamenány v červnu 2019. V předsálí Senátu parlamentu České republiky byla otevřena výstava Otokar Březina – překlady básní aneb dorozumíme se v EU? a v Brně vyšla kniha zachycující místní esperantské hnutí

více... | 21. 06. 2019

Geolog, čestný člen ČES, UEA a ISAE zemřel 14. června 2019.


více... | 18. 06. 2019

Renomovaná básnířka Věra Ludíková, autorka více než 20 básnických a esejistických publikací a aktivní příznivkyně myšlenky esperanta a idealismu jeho stoupenců, se díky své poslední básni „Je jaro“ dostala i do České knihy rekordů. Co je jejím NEJ---?

více... | 16. 06. 2019

Dlouho očekávaný překlad vynikající knihy od Alexandra Korženkova vydalo v překladu Jindřicha Košťálka v únoru 2019 nakladatelství KAVA-PECH. Na našem webu informaci přinášíme u příležitosti výročí úmrtí dr. Zamenhofa, které si připomínáme každoročně 14. dubna, a v souvislosti s oficiálním křestem, jenž proběhne 30. května. Kniha je vhodná nejen pro zájemce z řad široké veřejnosti  – přináší nemálo zajímavých informací a vhledů i pro zkušené esperantisty.

více... | 15. 04. 2019

Tianjinský esperantský svaz vyhlašuje novou soutěž fotografií a videí na téma Teo, Amo kaj Mondo. Termín přihlášek je 30. června 2019.


více... | 10. 04. 2019

Právě dnes před 50ti lety začal ustavující sjezd Českého esperantského svazu, který se uskutečnil od 29. do 31.3.1969 v Brně v kulturním domě Besední dům (kde nyní sídlí filharmonie).


více... | 29. 03. 2019

Tento zajímavý mezinárodní projekt je sice jistým druhem souboje, ale více než se sumem jako japonským národním sportem má spojitost právě s Březnem – měsícem čtenářů. Chcete se dozvědět více? Čtěte dál!

více... | 15. 03. 2019

Mezinárodní den mateřského jazyka se slaví 21. února z iniciativy UNESCO od r. 1999. Je připomínkou toho, že na světě existuje kolem 6–7 tisíc jazyků, z nichž asi polovina má méně než 3000 mluvčích. Dle předpovědi odborníků více než polovině jazyků hrozí do 50 až 100 let zánik. Tomu zajímavému tématu se budeme věnovat nicméně někdy příště a letošní příspěvek nebudeme tentokrát věnovat ani esperantu jako možnému mateřskému jazyku, ale rodnému jazyku většiny návštěvníků našeho webu – češtině. Přinášíme vám několik zajímavostí, užitečných či zábavných odkazů a pro tuto příležitost speciálně připravený test na ověření vaší zběhlosti v českém pravopisu.

více... | 21. 02. 2019

čestná členka ČES a bývalá předsedkyně ČES (1999–2005) dne 5. února 2019.


více... | 5. 02. 2019

V den 18. narozenin Wikipedie (kterou lidé za dobu její existenci otevřeli celkem 322 miliardkrát!) vám přinášíme odkazy na dva nové televizní a dva rozhlasové pořady, na několik článků a tentokrát i na jednu reklamu s esperantským námětem.

více... | 15. 01. 2019

Rozhovor s Janem Příborským, významným esperantistou, předsedou Sekce nevidomých ČES a zakladatelem a bývalým dlouholetým ředitelem TyfloCentra Olomouc o vývoji tzv. Braillova písma.


více... | 14. 01. 2019

Tentokrát vám kromě několika článků a informace o zajímavé cestovatelské hře přinášíme i jednu reportáž ČT 2 z Brna, historický dokument z ČT1 a rozhlasovou reportáž z ČR PLUS. Případné další novinky z druhé poloviny prosince budou doplněny začátkem ledna.

více... | 15. 12. 2018

Zakladatel skautingu a esperantismu v městě Kopřivnici byl letos v létě vyznamenán titulem „významná osobnost města“.

více... | 26. 11. 2018

6. listopadu 2018 se v kavárně nového mladoboleslavského komunitního centra Klementinka konal slavnostní křest dotisku knihy „VYPRÁVĚNKY“, kterou z esperanta do češtiny přeložila paní Jindřiška Drahotová. Ta je i dlouholetou předsedkyní místního esperantského kroužku dr. Hradila, který právě v prostorách Klementinky našel nové útočiště pro své schůzky a aktivity. Tato událost je vhodnou příležitostí seznámit naše čtenáře i s další bohatou překladatelskou činností naší jubilantky.

více... | 21. 11. 2018

Přinášíme vám letní přehled aktualit, a to nejen článků, ale i videí, rozhlasového pořadu pro děti a jedné zajímavé knižní novinky.

více... | 8. 10. 2018

Jak už nejspíš víte z našeho přehledu akcí, o víkendu od 14. do 16. září proběhly oslavy 10 let Muzea esperanta ve Svitavách včetně vernisáže nové výstavy. Samotné muzeum ale slaví 10 let až 20. září a proto Český esperantský svaz vydal následující tiskovou zprávu.

více... | 20. 09. 2018

Na počátku byla idea zorganizovat kurz esperanta v Praze. Jenže kde a jak? Jaké materiály využít? Jak kurz propagovat? A jak ho vést? Takové otázky si kladlo vedení České esperantské mládeže v roce 2016. Ale ve stejném roce se objevila výzva Světové esperantské mládežnické organizace (esperantsky Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, zkratkou TEJO), že jsou hledány organizace, které by byly ochotné se zapojit do projektu Erasmus+ se zaměřením na výuku jazyků.

více... | 7. 09. 2018

Ačkoliv to není moc často, i díky esperantu se dá najít práce přímo v esperantu. Touto aktualitou bychom vás rádi informovali o dvou možnostech dobrovolnictví pomocí esperanta. Jedna pochází z Polska, druhá pak z Francie.

více... | 30. 07. 2018

Ve dnech od 14. do 22. července 2018 proběhla v pořadí již 12. Letní škola esperanta, na kterou se přihlásilo více než 250 účastníků z více než 30 států světa (včetně ČR). V této aktualitě, u příležitosti 26. července jakožto Dne esperanta a Dne spravedlivé komunikace, vám přinášíme přehled článků a videí, které vyšly ve slovenských médiích. Nabídneme vám také odkazy na fotogalerie z této akce. V druhé části článku máme pro vás jednu zajímavost z Brna.

více... | 25. 07. 2018

Jak jsme vás informali v našem Kalendáři akcí, 8. července t.r. se v obci Vrdy na Čáslavsku konal slavnostní ceremoniál na počest místního rodáka Františka Vladimíra Lorence (1872–1957), všestranného génia a polyglota ovládajícího více než stovku jazyků, dodnes uznávaného až v daleké Brazílii, kde prožil většinu svého života. Vzhledem k tomu, že je i zakladatelem esperantského hnutí v českých zemích, programu se zúčastnilo téměř 40 esperantistů, z nichž větší část projevila zájem i o společnou prohlídku historického města Čáslavi, kde Lorenc studoval. Z akce, jež proběhla v úzké součinnosti s ČES, vám přinášíme bližší informace, několik videozáznamů i odkazy na články v médiích.

více... | 13. 07. 2018

Na prahu prázdnin a dovolených pro vás máme připraveny pestré aktuality nejen z tisku, ale i z oblasti hudby, výstavnictví a divadla.

více... | 29. 06. 2018

Duolingo je oblíbený vícejazyčný portál pro bezplatnou výuku jazyků, fungující rovněž jako aplikace pro mobilní telefony s operačním systémem Android, Windows a samozřejmě i iPhony. V naší aktualitě z července 2015 jsme vás informovali o tom, že dne 28. května 2015 byl spuštěn kurz na bázi angličtiny. V současnosti tento kurz používá přes 1,36 milionu studentů a jejich počet neustále roste.

více... | 10. 06. 2018

Pravděpodobně víte, že klub E-mentál Praha spojuje esperanto a vzdělávání se zábavou, recesí, cestováním a (nejen kulinární) tvořivostí. Ale věděli jste, že členové této organizace od roku 2014 podporují také lidi s mentálním postižením?

více... | 25. 05. 2018

Před dvaceti lety, 5. května 1998 v 19:15, byl založen v pražském parku na Letné klub E-mental'. Co se za jeho názvem skrývá a co všechno podniká?

více... | 5. 05. 2018

Přinášíme vám přehled několika nových článků, ale i odkaz na rozhlasové vysílání a pořad v regionální televizi a na písničku skupiny Nezmaři v esperantu!

více... | 30. 04. 2018

Dne 7. dubna 2018 uvedla Nová scéna Národního divadla v Praze světovou premiéru opery Ivana Achera Sternenhoch, nastudovanou celou v esperantu.

více... | 10. 04. 2018

V březnu 2018 zemřeli dva významní čeští esperantisté, které si dovolujeme připomenout v krátkých medailoncích.


více... | 9. 04. 2018

28.2. 2018 proběhla v Praze již třetí esperantská mše. O události a vztahu mezi esperantským hnutím a křesťanskou vírou referoval v obsáhlém článku 3. března Dan Mrázek v Náboženském infoservisu Info.dingir.cz. Naše aktualita vám přináší i 15minutový videosestřih z akce a jejího hudebního programu, tentokrát s vystoupením profesionálních umělců, a další informace a zajímavé odkazy na toto téma.

více... | 28. 03. 2018

3 dny před Silvestrem 2017 započaly v Muzeu esperanta ve Svitavách přípravy na rekonstrukční práce, zaměřené zejména na odstranění příčin vlhkostiv budově. První veřejná akce po těchto úpravách zde proběhla 22. února 2018. Nyní je muzeum opět k dispozici návštěvníkům. Neváhejte a přijeďte se k nám v rámci své cesty na Českomoravské pomezí podívat!

více... | 20. 03. 2018

Esperanto se lze učit různými způsoby. Ať už pomocí internetu nebo pomocí učebnice. Anebo využít výhod internetu a učit se pomocí originální učebnice Theodora Kiliana přímo na internetu. Stará verze učebnice se nyní dočkala modernizace.

více... | 13. 03. 2018

Máme pro vás tři novinky, které by vám neměly ujít ;-) Co se aktuálně děje v esperantském hnutí? Čtěte dále!

více... | 17. 02. 2018

Od 26. prosince 2017 do 2. ledna 2018 se ve Štětíně, tedy v přístavním městě na severu Polska, konal 9. mládežnický esperantský týden (v esperantu JES). Zúčastnilo se jej dle statistik 242 účastníků z 30 zemí. Záštitu nad setkáním převzali Olgierd Geblewicz, maršálek Západopomořanského vojvodství a Teresa Kalina, předsedkyně regionální rady Západních Pomořan. Z této akce vám nabízíme několik zajímavostí, protože akce se zúčastnili i mladí čeští esperantisté včetně šéfredaktora tohoto webu, Miroslava Hrušky.

více... | 5. 02. 2018

Nabízíme vám přehled novinek vyšlých v prosinci 2017 a lednu 2018 v tisku, rozhlase i na webových stránkách.

více... | 2. 02. 2018

Jak už jsme vás informovali v předcházející aktualitě, z osobních důvodů odstoupil 31. prosince 2017 během 9. mládežnického esperantského týdne katalánský esperantista Enric Baltasar z funkce předsedy Světové esperantské mládežnické organizace. Kromě toho byla oznámena (ale zatím nebyla potvrzena ani vyvrácena) brzká demise dalšího člena výboru Donibena Jiméneze Jaramilla.

Následně po demisi předsedy, vedení Světové esperantské mládežnické organizace doporučilo předání oblastí činností tak, aby se mohla stávající generální sekretářka Tran Hoan stát předsedkyní a její funkci převzal Charlotte Scherping-Larsson. Světová esperantská mládežnická organizace tak nyní nabízí volné místo člena výboru Světové esperantské mládežnické organizace.

více... | 31. 01. 2018

Přinášíme vám pět krátkých aktualit z dění v esperantském světě, které by vás neměly minout…

více... | 18. 01. 2018

Před několika dny uplynuly tři roky od založení internetového projektu esperantského rádia Kern.punkto (v češtině doslova „Jádro.tečka“). Co nabízí toto rádio svým posluchačům a v čem je jiné? Pojďme si ho nyní představit.

více... | 15. 12. 2017

26. července 2017 uplynulo 130 let od vydání první učebnice mezinárodního jazyka, kterou napsal a ve Varšavě vydal tehdy 27letý absolvent medicíny a nadaný polyglot Ludvík Lazar Zamenhof (15.12.1859 –14.4.1917) pod pseudonymem Dr. Esperanto (tj. Doktor Doufající). Ten se teprve později stal pojmenováním jazyka jako takového. Vzhledem ke stému výročí úmrtí se Zamenhof ocitl i na letošním oficiálním seznamu významných výročí UNESCO. Den jeho narozenin 15. prosince slaví po celém světě příznivci jím iniciovaného jazyka nejen jako Zamenhofův den, ale i jako Den esperantské knihy.

více... | 14. 12. 2017

Na konferenci ČES z.s., která proběhla 13.-15.10.2017 v budově Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, se sešlo celkem 85 účastníků z celé ČR a hosté ze Slovenska a Polska. Z jejího programu vám nyní nabízíme několik multimediálních materiálů.

více... | 28. 11. 2017

Rádi bychom vás tentokrát upozornili na 3 novinky – článek v časopise Respekt a dva rozhlasové pořady.

více... | 24. 10. 2017

Nabízíme vám odkazy na dva rozhovory s dr. Petrem Chrdlem, jeden zbrusu nový a jeden nedopatřením pozapomenutý ještě ze Dne esperanta 26. července, i pozvánky na jeho podzimní akce pro veřejnost.

více... | 26. 09. 2017

Ve čtvrtek 21. září 2017 zesnula čestná členka Českého esperantského svazu, Mgr. Zdenka Novotná z České Třebové, ve věku 84 let.


více... | 25. 09. 2017

Ve středu 13. září proběhla již potřetí v tomto roce katolická mše svatá v pražském kostele Svatý Pankrác. O této novince jsme již psali v našem rozhovoru s Maxem Kašparů, který tyto mše vede. Nyní Vám nabízíme i několik fotografií z poslední mše konané právě ve středu 13. září.

více... | 17. 09. 2017

V zahradě vily Tugendhat v Brně se u příležitosti 25 let rozdělení Československa na dva samostatné státy uskutečnil rozhovor s Petrem Balážem, předsedou Slovenské esperantské federace a koordinátorem organizace E@I.

více... | 6. 09. 2017

Od nového školního roku začíná v Novém Jičíně nový kurz esperanta, který pořádá esperantský klub Vanaivan v Kopřivnici ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Nový Jičín.

více... | 19. 08. 2017

26. červenec se slaví po celém světě jako DEN ESPERANTA. Ten den, letos právě před 130 lety, vydal ve Varšavě tehdy pouze 27letý Ludvík Lazar Zamenhof první učebnici svého projektu mezinárodního jazyka, určeného pro podporu rovnoprávného komunikace a porozumění mezi lidmi různých národů, který později převzal jméno podle jeho pseudonymu Dr. Esperanto (tj. Doktor Doufající). K tomuto výročí Český esperantský svaz vydal oficiální tiskovou zprávu, zaslanou ČTK.

více... | 26. 07. 2017

Přinášíme vám přehled rozhlasových pořadů a článků v tisku a na internetu za uvedené období.

více... | 24. 07. 2017

Pravděpodobně víte, že klub E-mentál Praha spojuje esperanto a vzdělávání se zábavou, recesí, cestováním a (nejen kulinární) tvořivostí. Ale věděli jste, že členové této organizace od roku 2014 podporují také lidi s mentálním postižením?

více... | 24. 06. 2017

Větou „Najděte a kontaktujte esperantisty kolem Vás – vždy, všude“ lze popsat novou aplikaci pro chytré mobilní telefony, kterou vytvořil známý americký esperantista Chuck Smith. Tedy, Amikumu je appka, která Vám pomůže najít a kontaktovat esperantisty ve Vašem okolí a také mluvčí ostatních jazyků. V současnosti však appka nabízí jen hledání esperantistů. Další jazyky přijdou brzy. A jak to všechno funguje? Čtěte dále…

více... | 31. 05. 2017

Se zármutkem oznamujeme, že 25.dubna 2017 zemřel v Praze čestný člen ČES, barytonista Miroslav Smyčka.


více... | 28. 04. 2017

14. dubna 2017 si svět připomíná 100. výročí úmrtí doktora Ludvíka Lazara Zamenhofa, který v r. 1887 vydal pod pseudonymem Dr. Esperanto (= Doufající) první učebnici jazyka, určeného pro rovnoprávnou mezinárodní komunikaci a sblížení mezi národy. Z několika set podobných projektů byl právě ten jeho, který – ač se dosud nestal „druhým jazykem pro každého“ – se nejvíce rozšířil do celého světa a získal atributy plnohodnotného živého a rozvíjejícího se jazyka, jehož znalost přináší různé výhody.

více... | 14. 04. 2017

Jak už jsme vás informovali v předchozí aktualitě, i letos je Česká republika zastoupena na 2. Mezinárodním festivalu krátkých filmů v esperantu „Láska a čaj“. Tvůrci filmu z Nového Jičína však mají nově podporu i přímo z vedení města…

více... | 8. 04. 2017

U příležitosti oslavy Zamenhofova roku (letos se připomíná 100 let od Zamenhofova úmrtí) je první (právě dubnové) číslo časopisu Esperanto pod vedením redaktorského týmu Dima Ševčenka a Anny Striganové k dispozici zdarma ke stažení během celého měsíce.

více... | 6. 04. 2017

Praha, 29. 3. 2017: „Bylo to pro mě milé překvapení. Já sám docela chápu úmysly zakladatele esperanta, že by spojil svět tímto jazykem, který čerpá ze všech možných. Je škoda, že se to nepodařilo. Esperantem se dnes stala angličtina, ale je pěkné, že po celém světě je houf lidí, kteří tento jazyk umí nebo se ho učí.“ To řekl herec Zdeněk Svěrák, když mu esperantisté předali překlad hry Járy Cimrmana Dobytí Severního pólu Čechem Karlem Němcem. Zároveň přijal čestné členství v esperantském klubu E-mental' a v České esperantské mládeži.

více... | 4. 04. 2017

Dne 20. března 2017 byl po více než roční pauze opět rozeslán elektronický zpravodaj Českého esperantského svazu, ĈEA-Retkomunikoj. Oproti předchozímu modelu rozesílání však přicházíme s několika novinkami. Které to jsou? Pak čtěte dále.

více... | 22. 03. 2017

Touto aktualitou bychom Vás rádi pozvali ke shlédnutí nového videa „Eta filmo pri signifa eta rememoro“ (Krátký film o významné krátké vzpomínce), které vytvořil varšavský esperantský klub „Varsovia vento“ (Varšavský vítr). A protože jde od 81. Světového kongresu esperanta v roce 1996 v Praze o jednu z největších esperantských akcí, které se konaly v České republice, nabízíme Vám také několik fotografií ze 65. IJK (Mezinárodní kongres esperantské mládeže; v esperantu Internacia Junulara Kongreso, zkráceně tedy IJK) zachycující atmosféru akce, která se konala od 18. do 25. července 2009 v Liberci a hlavní téma kongresu byla „Svoboda“ (protože v esperantu se svoboda řekne „libereco“). Kongres organizovala Česká esperantská mládež zemskými sekcemi Světové esperantské mládežnické organizace z Německa a Polska za účasti 343 osob ze 41 zemí.

více... | 19. 03. 2017

2. Mezinárodní festival krátkých filmů v esperantu začal internetovým hlasováním. Do soutěže bylo zasláno 77 filmů z 27 zemí a 4 kontinentů. Náš československý film Patrino je zatím těsně na prvním místě. Hlasovat může každý jednou za 24 hodin. Filmy je možné vidět na adrese festivalu, kde současně můžete hlasovat (každý den vždy jednou).

více... | 4. 03. 2017

Nabízíme vám přehled novinek z druhé poloviny ledna a z února 2017.

více... | 27. 02. 2017

U příležitosti mezinárodního dne mateřského jazyka, který je připomínán dne 21. února, Vám nabízíme ke shlédnutí zajímavé video. Zajímá vás, jaké je to být rodilým mluvčím esperanta? Proč se někteří rodiče rozhodli své děti naučit esperanto? A jak lidé reagují na to, že někdo hovoří esperantem?

více... | 21. 02. 2017

Česká esperantská mládež chystá ve spolupráci s Petrem Chrdlem, čestným členem UEA (Světového esperantského svazu), překladatelem a majitelem agentury KAVA-PECH a autorem učebnice „Esperantem za tři měsíce“ jazykový seminář pro pokročilé.

více... | 4. 02. 2017

Pražské uskupení esperantistů pod názvem E-mental´ připravilo pro letošní rok zajímavou sérii akcí.

více... | 24. 01. 2017

Krátce před Štědrým dnem jsme Vás na našem webu informovali prostřednictím rozhovoru se známým psychiatrem a publicistou Maxem Kašparů (který je zároveň nadšeným propagátorem esperanta a vedoucím kroužku „Montetaro“ v Pelhřimově) o tom, že bude sloužit mši svatou dne 18. ledna 2017 v esperantu v kostelíku sv. Pankráce v Praze.

více... | 21. 01. 2017

Přinášíme vám přehled článků, které jsme zaregistrovali v klasických i internetových médiích od října 2016 do poloviny ledna tohoto roku.

více... | 16. 01. 2017

Že jsou v Praze slouženy mše svaté v anglickém či německém jazyce, asi není nutné pochybovat. Stejně tak jsou slouženy mše svaté i ve španělštině, francouzštině, italštině, polštině, slovenštině a vietnamštině. Nechybí samozřejmě ani latina. Esperanto však doposud scházelo. Tento nedostatek však bude vyřešen už v příštím roce, kdy 18. ledna 2017 bude sloužit mši v esperantu v kostelíku sv. Pankráce v Praze známý psychiatr a publicista Max Kašparů, který je zároveň nadšeným propagátorem esperanta a vedoucím kroužku „Montetaro“ v Pelhřimově. Z tohoto důvodu redakce tohoto webu požádala Maxe Kašparů o poskytnutí krátkého rozhovoru o této novince.

více... | 20. 12. 2016

Pod vedením Miroslava Malovce, redaktora časopisu ČES Starto, proběhla komplexní digitalizace všech dosud vyšlých čísel (od r. 1968 – můžete je nalézt kliknutím na obrázek Starta na titulní straně našeho webu nebo ZDE). I v archivních číslech lze najít řadu zajímavých a cenných článků, které dosud „neodnesl čas“. Mezi ně bezesporu patří i pravidelné jazykové koutky (lingvaj anguloj). Protože záměrem našeho portálu je přispívat nejen k informovanosti o novinkách v hnutí, ale i k jazykovému zdokonalování se, dovolujeme si vám tímto nabídnout s odstupem času čtvrtý díl seriálu „Jazyková rubrika“, který jsme začali v březnu 2013 (konkrétně tento článek) a následně pokračovali druhým a třetím dílem, které se týkaly podobných sloves s odlišnými významy.

více... | 28. 11. 2016

Vaši přátelé nemluví esperantem a vás to trochu zlobí? Změňte to a pošlete je na kurz esperanta pro začátečníky. Kurz bude veden bez poplatků a bude organizován členy České esperantské mládeže, takže si můžete být jisti, že kurz bude veden v přátelském a hlavně úžasném esperantském duchu.

více... | 16. 11. 2016

Přinášíme vám další multimediální soubory z našeho pelhřimovského sjezdu. 1. část výstupů jsme zpřístupnili v této aktualitě.

více... | 14. 11. 2016

Duolingo je oblíbený vícejazyčný portál pro bezplatnou výuku jazyků, fungující rovněž jako aplikace pro mobilní telefony s operačním systémem Android, Windows a samozřejmě i iPhony. V naší aktualitě z července minulého roku jsme vás informovali o tom, že dne 28. května 2015 byl spuštěn kurz na bázi angličtiny. V současnosti tento kurz používá přes 590 tisíc studentů a jejich počet neustále roste.

více... | 4. 11. 2016

Nabízíme vám některé zpracované materiály ze sjezdu v Pelhřimově, kromě ohlasu v internetových médiích i celkové fotoalbum a několik audio- a videonahrávek z programu.

více... | 2. 11. 2016

Touto aktualitou bychom Vás, návštěvníky tohoto webu, chtěli informovat o možnosti podpořit projekt „Deutsch.info“, za kterým stojí mezinárodní organizace E@I (Edukace@Internet – více o této organizaci v tomto článku).

více... | 31. 10. 2016

Co na naše hlavní téma přinesla média a neesperantské weby o prázdninách a v období babího léta? Zprvu se zdálo, že kromě Světového kongresu v Nitře se jedná trochu o okurkovou sezónu, ale nakonec se toho shromáždilo celkem nemálo – posuďte sami ☺:

více... | 30. 09. 2016

26. září se od r. 2001 slaví jako Evropský den jazyků pro podporu jazykové rozmanitosti, studia cizích jazyků a ochranu ohrožených jazyků. Při této příležitosti vám nabízíme zajímavé informace a užitečné odkazy k tomuto tématu.

více... | 26. 09. 2016

Sjezd Českého esperantského svazu proběhne 13.-16.10.2016 v Pel­hřimově, městě kuriozit a rekordů. Kromě tištěné a wordové přihlášky máte nyní možnost se přihlásit pohodlně i elektronickou formou. Srdečně vás zveme a připomínáme, že první cenově nejvýhodnější termín pro přihlášení končí 15.září!

více... | 5. 09. 2016

Časopis Instinkt uveřejnil dne 11.8.2016 článek „Wikipedie není vševědoucí“, ve kterém je kapitolka věnována vzniku české Wikipedie překladem z esperanta.

více... | 1. 09. 2016

Od 5. srpna 2016 si lze v Praze objednat z jídelníčku i v esperantu! Tato novinka vznikla z iniciativy klubu E-mentál Praha!

více... | 14. 08. 2016

Touto aktualitou bychom Vám, návštěvníkům tohoto webu, chtěli představit nové internetové projekty mezinárodní organizace E@I (Edukace@Internet – více o této organizaci v tomto článku).

více... | 3. 08. 2016

Ve dnech 23. až 30.7.2016 probíhá ve slovenské Nitře pod záštitou prezidenta Andreje Kisky 101. Světový kongres esperanta, na který se sjelo přes 1200 účastníků z více než 60 zemí světa (včetně téměř 80 esperantistů z ČR). Pro všechny přítomné částečně i pro místní veřejnost je připraven mimořádně bohatý program. Hlavním tématem letošního sjezdu je „Sociální spravedlnost – jazyková spravedlnost“. V této aktualitě, u příležitosti 26. července jakožto Dne esperanta a Dne spravedlivé komunikace, vám přinášíme první přehled článků a videí, které vyšly ve slovenských médiích. Zajímavé materiály v esperantu budou následně zpracovány pro esperantskou část našeho webu. Doufáme, že i alespoň někteří čeští účastníci se po návratu domů podělí o své zážitky se svým regionálním tiskem či rozhlasem.

více... | 26. 07. 2016

Federico Gobbo, profesor interlingvistiky, planlingvistiky a esperanta na univerzitách v Amsterdamu a Torině, nevěří, že očekávaný odchod Británie z Evropské Unie povede k významným změnám v jazykovém režimu EU. Přesto doufá, že se lidé začnou kvůli brexitu více o esperanto zajímat.

S laskavým svolením redakce serveru „El Popola Ĉinio“ Vám přinášíme úvahu na téma současného významu esperanta v Evropské unii.

více... | 18. 07. 2016

V reakci na novou situaci v Evropě vytvořil Manuel Ortega nový projekt v podobě internetového zpravodajského portálu s novinkami o dění v Evropě, kulturní zprávy a také politické analýzy. Projekt se jmenuje „Eŭropano“.

více... | 13. 07. 2016

Co je nového na webových stránkách muzea a v multimediálních sbírkách na Ipernity?

více... | 7. 07. 2016

Kurz esperanta Stano Marčeka Esperanto přímou metodou byl upraven pro telefony Android.


více... | 14. 05. 2016

Webové stránky o terezínských dětech v letech 1942–1944 a jejich ilegálním literárním časopisu Vedem již existují několik let v češtině a angličtině. Esperantský překlad je připravem ke slavnostnímu spuštění 5. května 2016. Redaktor Vedem, chlapec Petr Ginz, byl esperantista.

více... | 4. 05. 2016

Přinášíme vám odkazy na celkem 6 článků, zveřejněných v tisku a na webových portálech za poslední měsíc.

více... | 25. 04. 2016

O nové celosvětové „chorobě“ spočívající v nenazývání věcí pravými jmény a o dalších aktuálních společenských tématech hovořil dr. Max Kašparů 30.3. v pořadu „Máme hosta“ v Českém rozhlase 2 a 21.3. v rozhovoru pro Parlamentní listy. Řeč přišla závěrem i na esperanto.

více... | 2. 04. 2016

28.3. jsme si připomněli (nebo možná spíše nepřipomněli :-( ?) výročí narození našeho velikána Jana Amose Komenského. Zkusme ho uctít připomenutím si jeho těžkého života a dědictví jeho myšlenek, které patří k našim národním pokladům a základním kulturním kořenům a z nichž mnohé jsou stále pozoruhodně aktuální a inspirativní (některé z nich si můžete stáhnout na konci tohoto článku). K tomuto účelu vám přinášíme výběr zajímavých textů i audiovizuálních dokumentů v češtině. Uvádíme i informace o jeho spisech týkajících se potřeby, vlastností a možné podoby mezinárodního jazyka a stručný přehled dostupných textů o Komenském psaných v esperantu.

Stane se náš národ konečně také jeho žákem?

více... | 29. 03. 2016

Všem našim členům, příznivcům i návštěvníkům našich stránek …


více... | 24. 03. 2016

Čestný člen ČES Josef Kobza, charizmatický kněz známý také pod jménem Otec Xaver, oslavil 27.2.2016 v ob­divuhodné, až v dobrém slova smyslu záviděníhodné svěžesti těla i ducha své 95. narozeniny. Těm, kteří se nemohli osobně zúčastnit jeho oslavy v Českých Budějovicích, nyní přinášíme videonahrávky z průběhu akce i další zajímavé odkazy na informace o této mimořádné osobnosti našeho hnutí, která svou laskavou moudrostí i humorným nadhledem oslovuje srdce lidí bez rozdílu vyznání.

více... | 10. 03. 2016

V pondělí 15. února 2016 proběhl v Praze v budově Jednoty tlumočníků a překladatelů a v součinnosti s touto organizací další veřejný křest knižních novinek nakladatelství KAVA-PECH.

více... | 5. 03. 2016

Přinášíme vám odkazy na rozhlasové pořady a články za poslední tři měsíce. Mj. i nejnovější rozhovor s dr. Petrem Chrdlem, který 1. února 2016 odvysílal Radiožurnál.

více... | 1. 02. 2016

Pedagog a spisovatel František Omelka (1904–1960) má již v projektu elektronických knih Gutenberg několik knih českých i esperantských. Nyní přibyla nová kniha v esperantu o životě Fernaa Magalhaese (Magellana), který v l. 1519–1951 jako první uskutečnil plavbu kolem světa.

více... | 31. 01. 2016

Esperantisté a jejich příznivci ve více než 120 zemích světa si připomínají 15.prosinec, kdy se r. 1859 narodil iniciátor esperanta doktor Ludvík Lazar Zamenhof, jako den, kdy v rámci setkání a kulturních akcí i prostřednictvím tiskových zpráv mj. prezentují jeho život, dílo a poselství, a stejně tak i bohatství živé mezinárodní kultury v tomto jazyce, která se za 128 let od svého vzniku – v zájmu sblížení a porozumění mezi národy na bázi rovnoprávné komunikace – rozvinula. Aktualitu k tomuto dni přinesl např. Brněnský rozhlas či ranní vysílání České televize.

více... | 15. 12. 2015

Přinášíme vám odkazy na tři rozhlasové rozhovory – tentokrát s Lenkou Angelovou, Libuší Dvořákovou a Oldřichem Arnoštem Fischerem.

více... | 26. 11. 2015

Město Ústí nad Orlicí hostilo od 6. do 8.11.2015 Náhradní 15. sjezd Českého esperantského svazu, z.s. (ČES), na nějž se do Domova mládeže SŠ uměleckoprůmyslové sjelo téměř šedesát účastníků z celé republiky, od Ústí nad Labem až po Frýdek-Místek. Akce proběhla pod oficiální záštitou starosty města Petra Hájka a s finanční podporou města ve výši 12.000,–Kč. Přinášíme vám nyní první výstupy z akce, zejména text pracovních dokumentů (nové stanovy, volební řád a usnesení), fotogalerii, esej paní Věry Ludíkové a první dvě zpracovaná videa.

více... | 21. 11. 2015

Výběr z děl, vydaných v esperantu na českém území v l. 1908–1939, vám trvale představujeme v naší rubrice Ukázky z esperantské literatury (O esperantu-Kultura-Literatura-). Ta byla v poslední době aktualizována a doplněna nejen o bližší údaje o knihách, fotografie a odkazy na informace o autorech, ale zejména o plné texty digitalizovaných překladů (ve formátech RTF a PDF), většinou nově upravené ve větším písmu vhodnějším pro četbu a tisk či pro četbu ve čtečkách (formát epub), a v některých případech i digitalizované české originály (pro možnost zrcadlového čtení či jazykové kontroly). Ve všech případech se jedná o autory volné z hlediska autorského zákona. Seznam bude postupně doplňován.

více... | 3. 11. 2015

Pro zdokonalení se ve vašich počítačových znalostech a dovednostech vám doporučujeme vynikající osvětový projekt sdružení CZ.NIC, správce domény CZ, který formou několika desítek tematicky roztříděných zábavných dvouminutových videí přibližuje divákům širokou problematiku Internetu. Ke každému videu navíc najdete doprovodný text, který se dané problematice věnuje více do hloubky. Věříme, že každý z vás zde může nalézt užitečné informace.

více... | 30. 10. 2015

Přinášíme vám čtyři krátké aktuality z dění v esperantském světě, které by vás neměly minout…

více... | 18. 10. 2015

15. sjezd ČES, který byl svolán na 26.září do Svitav, byl prohlášen za neschopný usnášení (protože dle nového Občanského zákoníku by měla být přítomna více než polovina všech členů s právem hlasovacím). Náhradní termín je dle zákona svolán do 6 týdnů od konání, tj. na 6.-8.11.2015. Funkci náhradního sjezdu převezme Kulturní konference ČES, konaná v tomto termínu v Ústí nad Orlicí. Tento sjezd již bude dle zákona usnášeníschopný za jakéhokoliv počtu.

více... | 10. 10. 2015

Nabízíme vám tentokrát ke sledování hned 3 krátké filmy – nový oficiální film o městu Svitavy v dabingu do esperanta, interview s esperantisty z Okcitánie putujícími po ČR a reportáž ze 4. ročníku Mezinárodní školy esperanta na zámku v Bartošovicích.

více... | 7. 10. 2015

27.září 2015 skončila v Muzeu Otakara KudrnyNetolicích putovní výstava Je esperanto mrtvý jazyk?, která byla obohacena o expozici věnovanou 60 letům existence esperanta ve městě. Výročí bylo oslaveno vernisáží s kulturním programem i sobotním regionálním setkáním. Přinášíme vám články z tisku i vybrané videonahrávky z hudebního a literárního programu.

více... | 2. 10. 2015

Přinášíme vám na odkazy na články, které vyšly v r. 2015 zejména v regionálních denících (a nebylo o nich pojednáno ve zvláštní aktualitě) a v souvislosti s putovní výstavou „Je esperanto mrtvý jazyk?“. Nechybí ale i zpráva o zajímavé akci na Masarykově univerzitě, nový rozhovor o esperantu v Českém rozhlase Vysočina (tentokrát s Miladou Zemanovou) i dvě kuriozity na závěr …

více... | 9. 09. 2015

Přinášíme vám informace o nových titulech, vydaných letos klasickou i elektronickou formou, na jejichž vzniku se autorsky či překladatelsky podíleli členové ČES a AEH. Nabídneme vám novou čítanku, zajímavou autobiografii, gastronomický slovník, překlad vybraných recenzí a části románu „Jan Hus“ od Evy Kantůrkové i překlad nové úspěšné divadelní hry „Pohřbívání“ od Blanky Fišerové …

více... | 21. 08. 2015

V příloze tohoto článku je k dispozici k prostudování návrh nových stanov ČES, které budou schvalovány na letošním sjezdu a které vypracovala loni zvolená pracovní skupina.


více... | 27. 07. 2015

26. července je v mnoha zemích slaven Den esperanta, neboť právě tento den v r. 1887 byla vydána první učebnice tohoto jazyka, určeného pro podporu spravedlivé komunikace a porozumění mezi národy. Letos se ke gratulantům připojila i britská královna Alžběta II. Jakou roli hraje či potenciálně může hrát esperanto ve světě, který nyní (zdánlivě) ovládá angličtina? Co motivuje rodilé mluvčí angličtiny, aby se esperanto naučili a používali? Jak může esperanto přispět k odstranění jazykových bariér a k lepšímu porozumění mezi příslušníky různých národů a vyznání? (zdroj foto – volné dílo)

více... | 25. 07. 2015

Duolingo je oblíbený vícejazyčný portál pro bezplatnou výuku jazyků, fungující rovněž ve verzi pro mobilní telefony a iPhony. V naší aktualitě z října minulého roku jsme vás informovali o přípravě kurzu esperanta na bázi angličtiny na tomto portálu. Projekt byl spuštěn 28. května 2015 a od té doby se do nového kurzu esperanta přihlásilo 60 000 kurzistů za měsíc a půl a každý den přibývá tisíc dalších. Viz Duolingo.com.

více... | 15. 07. 2015

Se smutkem oznamujeme, že 6. června 2015 ve věku 79 let nás po těžké nemoci navždy opustil čestný člen Českého esperantského svazu, dlouholetý předseda Pražského klubu esperantistů, redaktor a překladatel pan Jiří Patera. Poslední rozloučení s ním se koná ve čtvrtek 11.června v 11:20 v Malé obřadní síni v Praze-Strašnicích.

více... | 8. 06. 2015

Mezi vítězi mezinárodní soutěže krátkých filmů, vyhlášené čínským rozhlasem (China Radio International) na téma „Čaj a láska“ (Teo kaj amo) se umístil snímek redaktora Verda Stacio Pavla Kačšáka, natočený v esperantu na zámku Bartošovice s dětmi z místní školy.

více... | 18. 05. 2015

Za války české esperantské hnutí přišlo o nemálo svých čelných zástupců i řadových členů. Vzpomeňme jmenovitě alespoň některé z nich, kteří si zaslouží, aby námi nebyli zapomenuti.


více... | 12. 05. 2015

Touto aktualitou bychom vám rádi představili nový projekt E@I, který vznikl v březnu tohoto roku. Ačkoliv tato organizace tvoří zejména vzdělávací projekty, jako například stránky na výuku slovenského, německého jazyka (a rovněž dokonce jazyka tokipona), tentokrát jde o projekt zábavný.

více... | 25. 04. 2015

Jménem ČES a redakce tohoto webu přejeme všem našim návštěvníkům a čtenářům krásné velikonoční svátky i celé následující jarní období.

více... | 2. 04. 2015

To není apríl! Věřte nevěřte, v České republice je pes, který umí počítat! To není apríl! Paní Zdenka Novotná z České Třebové naučila svého pudlíka, fenku Katy, povelům jen v esperantu. Nabízíme vám ke shlédnuté část z videa, které bylo natočeno během kongresu Českého esperantského svazu v říjnu 2014 v Prostějově, kdy během sobotního večera paní Novotná předvedla, jak umí její Katy různé kousky, mimo jiné také počítat – tedy sčítat, odčítat, násobit i dělit. Pojďte se přesvědčit.

více... | 1. 04. 2015

27.2.2015 v rámci pořadu „Křížem krážem“ odvysílal ostravský rozhlas pořad věnovaný esperantskému pomníku, který se nachází v Rottrově sadu v Ostravě-Zábřehu. Nejen o něm, ale i o esperantu obecně a o historii a současnosti esperanta regionu si povídala redaktorka Petra Štrymplová s historikem Tomášem Majlišem a s Jaroslavem Suchánkem, bývalým velvyslancem ČR v Austrálii a členem esperantského kroužku v Ostravě. Zveme vás k poslechu pořadu i k přečtení doprovodného článku na webu rozhlasu.

více... | 14. 03. 2015

Letmým pohledem do kalendáře budoucích akcí zjistíme, že během jara se bude konat několik setkání. Mezi jedním z důvodů, proč jet či nejet ve finále, může být i cena jízdného za dopravu na akci. České dráhy nabízejí klientům poměrně dost způsobů, jak se vyhnout vysokým cenám, je však třeba mít přehled o nabídkách a trochu počítat. V tomto článku bude sice většina textu podobná článku, který vyšel v únoru 2014, ale vzhledem ke změnám je tento článek vydán nyní znovu s aktuálními údaji. Jak bude vysvětleno, České dráhy letos hlavně mírně měnily ceny.

více... | 14. 02. 2015

Paní Helena Tlachová, která vede kroužek esperanta v Šumicích u Uherského Brodu, se koncem loňského roku odvážně sama vydala až do dalekého Nepálu. O jejích zážitcích z této exotické cesty i o tom, jak jí byla znalost esperanta při jejím pobytu užitečná, referoval 15.1.2015 Český rozhlas Brno v pořadu Apetýt a 17.1.2015 Slovácký deník. Kromě odkazů na zmíněný pořad a článek vám přinášíme i další doporučené odkazy na zajímavé informace o této zemi, jejím jazyce a kultuře i kontakt na místní esperantisty.

více... | 13. 02. 2015

Je to všechno o jazycích! Nebo také „It's all about languages!“ či „Alles rund um Sprachen!“, respektive „Jezici, jezici, jezici!“, nebo dokonce „¡Todo es cuestión de lenguas!“ – tak zní v několika jazycích motto nového projektu organizace E@I, který byl spuštěn loni na podzim. A protože se jedná o zajímavý projekt, rozhodli jsme se vám tento projekt přiblížit v této aktualitě.

více... | 12. 02. 2015

Se smutkem oznamujeme, že 11. ledna 2015 ve věku nedožitých 89 let nás po dlouhé nemoci navždy opustil čestný člen Českého esperantského svazu, slovníkář a pedagog a ve vícero ohledech vzácný člověk pan Karel Kraft.


více... | 27. 01. 2015

V hodinové besedě s dr. Maxem Kašparů, která byla odvysílána 16.ledna 2015 v oblíbeném pořadu HYDEPARK v ČT 24, kromě hlavního tématu „Století nemocných duší?“ přišla v úvodu i závěru řeč i na esperanto. Sledujte s námi v archívním videozáznamu! Přinášíme vám zároveň i odkazy na další nejnovější pořady s Maxem Kašparů v rozhlase a televizi a jako bonusový novoroční dárek ke stažení česko-esperantský nástěnný kalendář, který MK vydal s humoristou Josefem Heráleckým.

více... | 19. 01. 2015

V posledních týdnech se esperanto ve Svitavách ukázalo hned v několika videích. Cílem je nejen propagace muzea, města, Česka, ale i vyhrát v soutěži.

více... | 18. 01. 2015

V pořadu na ČR2, odvysílaném 15.prosince 2014 na téma „Zamenhof a esperanto“ (viz předchozí aktualita) zazněl i dotaz redaktora v duchu názvu totoho článku. Protože nebyl dostatek času a prostoru pro potřebné nastínění odpovědi na tak zásadní (a poměrně častou) otázku, přinášíme vám nyní pro inspiraci první úvahu na toto téma.

více... | 20. 12. 2014

Pod tímto názvem proběhla v pátek 19.prosince 2014 v Českém rozhlase PLUS diskuse v pořadu Radiofórum. Hostem ve studiu byl předseda Klubu esperantistů v Praze, právník a publicista JUDr. Tomáš Břicháček z mezinárodního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR, hosty na telefonu byl Ing. David Gruber, profesně se zabývající technikami duševní práce a člen České esperantské mládeže a člen mezinárodní Akademie esperanta Mgr. Marek Blahuš z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity. Zveme vás k poslechu pořadu v rozhlasovém archívu.

více... | 19. 12. 2014

V pátek 19.prosince 2014 od 19:10 do 19:40 proběhla v Českém rozhlase PLUS ve sledovaném pořadu „Radiofórum“ beseda na téma „Má esperanto smysl, když je všude angličtina?“. Hostem ve studiu byl předseda Klubu esperantistů v Praze, právník a publicista dr. Tomáš Břicháček, hostem na telefonu Mgr. Marek Blahuš z Brna. a ing.David Gruber z Ostravy.

více... | 18. 12. 2014

Výročí narození dr. Ludvíka Lazara Zamenhofa 15.prosince připomněl a informace o esperantu ve svém ranním vysílání přinesl mj. i Český rozhlas 2. Proč, kdy a jak Zamenhof svůj jazyk vytvořil, se můžete dočíst v článku Příběh vzniku esperanta. V návaznosti na rozhlasovou relaci shrnujeme pro nové zájemce podstatné informace o tom, jak a kde se lze esperanto naučit a jaké možnosti a specifické výhody jeho znalost přináší.

více... | 14. 12. 2014

Touto aktualitou bychom vás rádi informovali o tom, že v roce 2016 se bude stejně jako v roce 2015 konat Mezinárodní kongres esperantské mládeže nedaleko České republiky. Jak už jsme psali v předchozí aktualitě, v roce 2015 bude hostit tuto akci německé město Wiesbaden. Ovšem rok poté se bude tato významná akce konat opět v blízkosti České republiky a to v historickém hlavním městě Slezska a Dolního Slezska a nyní hlavním městě Dolnoslezského vojvodství v Polsku – Vratislav.

více... | 11. 12. 2014

Nabízíme vám kompletní videozáznam z hlavního programu 6.Wikikonference, která proběhla v brněnské hvězdárně a planetáriu 29.listopadu 2014, mj. za aktivního podílu brněnských esperantistů – hlavního organizátora akce Marka Blahuše, zakladatele české Wikipedie Miroslava Malovce a Václava Zouzalíka.

více... | 3. 12. 2014

Přinášíme vám tři krátké zajímavé zprávy z esperantského hnutí v Praze, Polsku, na Slovensku a jednu navíc týkající se esperanta na výukovém portálu Duolingo.

více... | 25. 11. 2014

S nadcházejícím adventním časem vám přinášíme známé vánoční písní české i zahraniční v překladu do esperanta, a to jak texty ke zpěvu (některé se soubory MIDi k výuce melodie) – ke stažení i v dolní části této stránky, tak audio- a videonahrávky k poslechu (mj. i v podání interpretů z Polska, Španělska, Nizozemí či Mexika). Věříme, že písně poslouží jak pro vaši osobní potřebu, tak pro program klubových setkání.

více... | 24. 11. 2014

V sobotu 29.listopadu 2014 proběhne v brněnské hvězdárně a planetáriu 6. Wikikonferen­ce, která se se bude zabývat tématy české Wikipedie, svobodného sdílení informací na internetu, popularizace vědy či spolupráce Wikipedie se vzdělávacími institucemi. Akce bude přístupná ZDARMA i široké veřejnosti. Do programu přispějí i 3 aktivní esperantisté z Brna.

více... | 23. 11. 2014

Vzhledem k výrazné změně kurzu koruny bylo nutno učinit úpravu ve výši předplatného. Přinášíme vám aktuální nabídku na rok 2015.

více... | 22. 10. 2014

Když v červenci 2009 vznikla a byla v rámci Mezinárodního kongresu esperantské mládeže v Liberci představena internetová stránka služby Pasporta Servo, byla to velká novinka. Jak ale šel čas, ukázalo se, že služba nefunguje úplně ideálně. Viditelným problémem byl mimojiné narůstající počet tzv. spammerů v rámci diskusního fóra (tím méně viditelným pro běžného uživatele potom i problémy s redakčním systémem Drupal). Taková situace si pochopitelně žádala řešení čili rekonstrukci.

více... | 9. 10. 2014

Tato akce je hlavní příležitostí v roce, kdy se můžeme sejít, a nejen pracovat a diskutovat, ale také společně se učit něco nového a užitečného, poznávat na výletech nová zajímavá místa a bavit se, setkat se se starými přáteli a získat přátele nové … Protože ubytovací kapacita bude brzy vyčerpána, nabízíme vám v případě zájmu poslední možnost k přihlášení!

více... | 4. 10. 2014

V době internetu vznikají nové možnosti získávání informací, komunikace, ale také učení. Již dnes se můžete vzdělávat prostřednictvím virtuálních kurzů, mimojiné se samozřejmě můžete učit i jazyky. V komunitě esperantistů je dobře známý projekt lernu!, podle kterého vytvořila organizace E@I (Edukace@Internet – více o této organizaci v tomto článku) kurz slovenštiny a později i kurz němčiny (a v současnosti připravuje projekt na výuku češtiny), mezitím však vznikají jiné projekty na výuku národních jazyků. Duolingo je jeden z těchto projektů. A co má společného Duolingo s esperantem? A co to vůbec je?

více... | 2. 10. 2014

Svaz zdravotně postižených esperantistů připravuje pro zájemce autobusový zájezd na jubilejní 100. Světový kongres esperanta v severofrancou­zském Lille, který se bude konat 25.7.-1.8.2015.

Uzávěrka přihlášek je 15.10.2014, termín pro platbu zálohy je 25.10.2014. Máte-li zájem o další informace, čtěte dále!

více... | 15. 09. 2014

Touto aktualitou bychom vás rádi informovali o tom, že po sedmi letech, kdy se Světový kongres esperanta konal nedaleko České republiky, se bude tato nejdůležitější a nejpřestižnější akce esperantského hnutí v roce 2016 konat na Slovensku, přesněji v Nitře. Rozhodnuto o tom bylo na již proběhlém Světovém kongresu esperanta v Buenos Aires v Argentině.

více... | 11. 09. 2014

24.8.2014 od 15:05 v pravidelném pořadu „Rendez-vous s Marcelou Antošovou“ byl odvysílán nový rozhovor s Josefem Vojáčkem, který vyučuje esperanto a interlingvistiku na Masarykově univerzitě. Zájemcům nabízíme interview k poslechu z rozhlasového archívu.

více... | 7. 09. 2014

Na Letní esperantské škole v Nitře, která se konala 12.-20.7.2014, proběhlo i mezinárodní setkání autorů esperantské beletrie. O akci natočila a 20. července v pořadu „Týden v kultuře“ odvysílala reportáž slovenská televize TA3. K jejímu sledování vás nyní zveme. Nabízíme vám zároveň stručný přehled ohledně fenoménu „Beletrie v jazyce esperanto“.

více... | 26. 08. 2014

2.8.2014, u příležitosti konání Světového kongresu esperanta v Buenos Aires, Boleslavský deník otiskl rozhovor s paní Jindřiškou Drahotovou. Přinášíme vám článek v plním znění.


více... | 16. 08. 2014

Významný český esperantista Miroslav Malovec z Brna získal ocenění a čestné členství od české pobočky Nadace Wikimedia, zejména za své zásluhy jakožto zakladatel české verze Wikipedie. Dalším z oceněných byl pro zajímavost profesor Jan Sokol.

více... | 14. 08. 2014

Touto aktualitou pokračujeme v „jazykové rubrice“, kterou jsme začali na jaře loňského roku (konkrétně tento článek). Podobně jako v druhém díle poradny bychom Vás rádi zajímavou formou upozornili na slova v esperantu, která sice vypadají podobně, ale mají různé významy. Všechna dnes prezentovaná slova budou slovesa, příště si představíme některá podstatná jména. Ke každé dvojici (případně trojici či čtveřici) slov bude jedna český překlad těchto slov, ale také doprovodný obrázek.

více... | 2. 08. 2014

31. května 2014 vyšel v MFDnes článek od redaktora, spisovatele a překladatele Miloše Urbana. Přinášíme vám text v plném znění.


více... | 14. 07. 2014

Touto aktualitou bychom rádi navázali na loni na jaře zahájenou jazykovou rubriku. Tentokrát bychom Vás rádi zajímavou formou upozornili na slova v esperantu, která sice vypadají podobně, ale mají různé významy. Všechna dnes prezentovaná slova budou slovesa, příště slovesa dokončíme a dále si představíme některá podstatná jména. Ke každé dvojici (případně trojici či čtveřici) slov bude jedna český překlad těchto slov, ale také doprovodný obrázek.

více... | 14. 06. 2014

Už jste se setkali s tím, že jste potřebovali odeslat někomu větší soubor, jehož velikost přesahovala maximální velikost povolenou poskytovatelem e-mailu? Nebo naopak jste zjistili, že jste sice e-mail poslali, ale příjemce e-mail neobdržel, protože mu příliš velký soubor zaplnil schránku a proto nemohl být doručen příjemci? Pro tyto případy se hodí poslat soubor jinou cestou, například pomocí služby „Letecká pošta“.

více... | 8. 06. 2014

16. května 2014 uplynulo 130 let od narození diplomata Eduarda Kühnla, jednoho z klíčových průkopníkú esperantského hnutí v českých zemích. Připomeňme si při této příležitosti několik zajímavých fakt z jeho činorodého života.

více... | 31. 05. 2014

Přinášíme vám několik novinek z uplynulých dvou měsíců – nejen odkazy na zajímavé články, ale i pozvánku k poslechu rozhlasového interview.

více... | 7. 05. 2014

Aneb „Manuál k naší evropské debatě“ – tak zní celý název mimořádné publikace, kterou právě vydalo nakladatelství Academia. Prezentace čtyřsetstránkové knihy se uskutečnila 28. 4. 2014 v Poslanecké sněmovně PČR v rámci konference „Evropská unie, Česko a Slovensko: společná bezpečnostní budoucnost“. Jedním ze spoluautorů je i dr. Max Kašparů, který přispěl pozoruhodnou esejí nazvanou „Evropa – krize lamp a devatero budoucího času“. Její závěrečná část je věnována otázkám jazykové politiky v EU a možné úloze esperanta v rámci Evropy.

více... | 6. 05. 2014

Kromě toho webu a elektronických aktualit „Retkomunikoj“ Český esperantský svaz vydává od svého znovuzaložení v r. 1969 4× ročně časopis „Starto“, jehož šéfredaktorem je posledních více než 20 let zakladatel české Wikipedie Miroslav Malovec z Brna. Čím se časopis liší od svých mladších internetových „kolegů“?

více... | 16. 04. 2014

Ing. Jan Werner zpracoval česky knihu „Tvorba slov v esperantu“ podle „Plena Analiza Gramatiko“ od K. Kalocsaye a G. Waringhiena. Knihu je možno získat se slevou za 85 Kč v subskripci do 31. května 2014.

více... | 14. 04. 2014

Touto aktualitou bychom Vám, návštěvníkům tohoto webu, chtěli představit nový internetový projekt mezinárodní organizace E@I – Bonan Apetiton – čili v češtině „Dobrou chuť“.

více... | 23. 03. 2014

Elektronický referenční zpravodaj ČES, vycházející dle potřeby několikrát ročně a obsahující různé aktuality i odkazy na nové zajímavé audio- či videonahrávky, byl 17.3. rozeslán svým odběratelům. Nabízíme těm z vás, kdo mezi ně dosud nepatříte, možnost bezplatného zhlédnutí i příp. následného odběru. Rovněž se chceme ujistit, zda všichni současní odběratelé zaregistrovali možnost stažení a čtení komfortní ilustrované verze čísla ve formátu PDF.

více... | 17. 03. 2014

V návaznosti na aktualitu z 26.1.2014 při­nášíme vám nabízíme k přečtení další nové články, tentokrát v odborných časopisech, novinách i internetových portálech. Víte-li o dalších materiálech, které v tomto přehledu nejsou uvedeny, pište prosím na adresu redakce@esperanto.cz, rádi je doplníme.

více... | 6. 03. 2014

Slovní zásoba se dá procvičovat pomocí počítačových programů, které používají metodu opakování s mezerami (space repetition). Jedná se vlastně o počítačovou obdobu kartičkové metody, kdy na jedné straně je slovíčko česky a na druhé v cizím jazyce.

více... | 20. 02. 2014

Letmým pohledem do kalendáře budoucích akcí zjistíme, že během jara se bude konat několik setkání. Mezi jedním z důvodů, proč jet či nejet ve finále, může být i cena jízdného za dopravu na akci. České dráhy nabízejí klientům poměrně dost způsobů, jak se vyhnout vysokým cenám, je však třeba mít přehled o nabídkách a trochu počítat. V tomto článku bude sice většina textu podobná článku, který vyšel v únoru 2013, ale vzhledem ke změnám je tento článek vydán nyní znovu s aktuálními údaji. Jak bude vysvětleno, České dráhy letos hlavně mírně měnily ceny.

více... | 2. 02. 2014

Kulturní časopis „Bulteno“, který vydává Pražský esperantský klub, má od ledna 2014 nového redaktora, JUDr. Tomáše Břicháčka. Časopis rozšířil svůj dosavadní obsah o další rubriky a je nyní zdarma k dispozici i v elektronické formě. Zveme vás ke čtení prvního čísla!

více... | 29. 01. 2014

Zveme vás ke sledování nových článků a pořadů, jejichž protagonisty jsou Josef Kobza, Jaroslav Mařík a dr. Max Kašparů.

více... | 16. 01. 2014

Jak na Nový rok, tak po celý rok. A protože smát se má člověk každý den, rozhodli jsme se pro Vás, čtenáře našeho webu, nachystat výběr několika kreslených vtipů.

více... | 1. 01. 2014

V třetím díle naší mini-série článků o několika zajímavých esperantských stránkách a jejich využívání se podíváme na stránku Lingvohelpilo.

více... | 28. 12. 2013

S jistým opožděním, ale pod stromeček přeci jen :-) vám přinášíme vám několik videí z bohatého programu oslav 5. výročí založení Muzea esperanta a 80 let esperanta ve Svitavách, které proběhly 27.-29.9.2013.


více... | 19. 12. 2013

V druhém díle naší mini-série článků o několika zajímavých esperantských stránkách a jejich využívání se podíváme na stránku Samopiniuloj.

více... | 12. 12. 2013

Nakladatelství KAVA-PECH přichází s nabídkou výhodných vánočních slev na řadu vybraných publikací ze své produkce (nejen v esperantu). Sleva platí do 24.ledna 2014 a je určena pouze pro členy Českého esperantského svazu (jako součást členských výhod).

více... | 9. 12. 2013

Touto aktualitou začínáme mini-sérii článků o několika zajímavých esperantských stránkách a jejich využívání. V prvním díle se zaměříme na web Edukado.net.

více... | 7. 12. 2013

To si mohli vychutnat účastníci 2. ročníku Mezinárodní esperantské školy, která úspěšně proběhla 16.-20.10.2013 na zámku Bartošovice poblíž Ostravy. Součástí pestrého programu byl i koncert talentované hudební skupiny NOPROBLEM. Poslechněte si, jak zní v překladu do esperanta písně, které známe v češtině v intepretaci Spirituál kvintetu, Asonance či skupiny Žalman a spol …

více... | 19. 11. 2013

V úterý 5.11.2013 ráno natáčeli ve studiu brněnského rozhlasu Marek Blahuš, Josef Vojáček a Miroslav Malovec s redaktorkou Martinou Pelclovou rozhovor o esperantu a činnosti místního klubu.

více... | 13. 11. 2013

V naší rubrice „Zajímavé filmy“ bychom Vás dnes chtěli pozvat ke sledování krátkého 3D animovaného filmu nazvaného Espero? (Hope?), který vznikl jako absolventský film ve Velké Británii a získal ocenění na vícero mezinárodních soutěžích a přehlídkách.

více... | 5. 11. 2013

V uplynulých dnech přešli na druhý břeh věčnosti tři známí čeští esperantisté: chronologicky – výtvarník a šperkař Karel Bartošík, Josef (Míša) Filip z Chropyně a básník a dramatik Čestmír Vidman.


více... | 22. 10. 2013

Na našem webu nyní začínáme postupně zveřejňovat krátké ukázky z klíčových překladů z české literatury, vydaných na území Čech, Moravy a Slezska od r 1908.více... | 19. 10. 2013

Oslavy 80 let esperantského klubu ve Svitavách a 5. výročí tamního Muzea esperanta, které proběhly 27. až 29. září 2013 v prostorách muzea, zachytila regionální televize i esperantská internetová televize Verda Stacio, která nabízí i záběry z odhalení památníku esperanta v Kopřivnici.

více... | 16. 10. 2013

V neděli 13. října 2013 v 17.50 na ČT2 v pořadu „Emoce a my“ vystoupil ing. Petr Chrdle s příspěvkem, jak vyučuje esperanto ve „Veselém seniorovi“ (poslední příspěvek pořadu).

více... | 15. 10. 2013

4. října uplynulo 100 let od narození významného českého kytarového virtuoza a pedagoga pražské konzervatoře prof. Štěpána Urbana, který by mj. i talentovaným a uznávaným esperantským básníkem a spisovatelem …


více... | 8. 10. 2013

Už jste se setkali s tím, že jste potřebovali napsat znak, který se na vaší klávesnici přímo nevyskytuje – např.€,&,§,; , \, ☺ , {} apod. – a nevěděli, kde ho najít?

více... | 7. 10. 2013

Materiály z bohatého programu Jubilejních oslav, které ve Svitavách proběhly 27.-29.9., pro vás zpracováváme a již brzy je začneme postupně zveřejňovat. Dovolujeme si informovat, že od 1.10. do 25.11.2013 bude naše muzeum uzavřeno z důvodu rekonstrukce topení v celé budově Ottendorferova domu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu opět od 1. prosince!

více... | 3. 10. 2013

14. září proběhla v Kopřivnici tradiční skautská pouť, tentokrát u příležitosti 50. výročí založení místního skautského oddílu Stopaři. Jak jsme vás informovali v našem Kalendáři akcí, samotná akce začala letos již 12. a 13. září programem majícím přímý vztah k esperantu.

více... | 25. 09. 2013

3.-10.8.2013 proběhl ve Svitavách kongres ekumenicky zaměřené organizace KELI (Mezinárodní ligy křesťanských esperantistů). O celé akci natočila regionální televize CMS TV zajímavou více než pětiminutovou reportáž, k jejímuž sledování vás nyní zveme.

více... | 5. 09. 2013

Nabízíme vám odkazy na první zpřístupněné krátké filmy z bohatého programu kongresu, který se konal 20.-27.července v hlavním městě Islandu a jehož se zúčastnilo celkem 1034 osob z 55 zemí. Další videa budou postupně následovat.

více... | 19. 08. 2013

V pátek 26. července 2013 zemřel ve věku 84 let světově uznávaný sklářský výtvarník a medailér a doživotní člen Českého esperantského svazu Jiří Harcuba.

více... | 29. 07. 2013

V pátek 26.7.2013, v den narozenin esperanta, vystoupil v pořadu Dobré ráno z Ostravy na ČT2 ve dvou živých pětiminutových vstupech Marek Blahuš.

více... | 26. 07. 2013

Známý psychiatr a publicista Max Kašparů, který je zároveň nadšeným propagátorem esperanta a vedoucím kroužku „Montetaro“ v Pelhřimově, je častým hostem rozhlasových i televizních pořadů. Zveme vás k poslechu červnové relace českobudějovického rozhlasu, věnované zajímavým jihočeským osobnostem …

více... | 19. 07. 2013

Přinášíme vám odkazy na nové články, které vyšly v posledních čtyřech měsících. Víte o zprávě, která unikla naší pozornosti? Neváhejte nám napsat na adresu redakce (zavináč) esperanto.cz!


více... | 12. 07. 2013

Letošní druhé číslo našeho mailového zpravodaje je ke stažení ZDE. Těm, kterým tentokrát nedorazil na mailovou adresu z důvodu nečekané chyby rozesílacího programu, se tímto omlouváme.

více... | 29. 06. 2013

Touto aktualitou bychom Vám chtěli představit novou hru na stránce Edukado.net, pomocí které si můžete snadno každý den ověřit své znalosti o esperantu. Navíc můžete v případě, že budete úspěšní, vyhrát i jednu ze zajímavých prémií.

více... | 11. 05. 2013

V dubnu 2013 byl jako člen Akademie esperanta zvolen Marek Blahuš (ve věku necelých 27 let), obnovitel České esperantské mládeže (2005), čelný člen týmu E@I, který vytvořil internetový kurz Lernu, DVD Esperanto Elektronike a řady dalších projektů. Má rovněž významný podíl na digitalizaci obsáhlého slovníku „Plena Ilustrita Vortaro“ a je aktivním spolupracovníkem na internetových projektech Českého esperantského svazu. Blahopřejeme!

více... | 27. 04. 2013

V pravidelné rubrice „Posvícení“, kterou vysílá každou sobotu Český rozhlas Pardubice, byla 20.dubna věnována městu Svitavy, které je mimo jiné i sídlem Českého esperantského svazu.

V celkem třičtvrtěhodinové zajímavé reportáži, seznamující s historií a pamětihodnostmi Svitav i jejich slavnými rodáky (Oskarem Schindlerem a mecenášem Valentinem Oswaldem Ottendorferem) je asi deset minut věnováno i návštěvě v Muzeu esperanta, který sídlí shodou okolností přízemí Ottendorferova domu, který je jednou z dominant města.

více... | 26. 04. 2013

Jak už jsme Vás informovali v polovině prosince v tomto článku, Český esperantský svaz nabízí zřízení virtuální adresy ve tvaru @esperanto.cz. V dnešním článku se podíváme, jak tuto adresu správně nastavit u dvou nejznámějších poskytovatelů bezplatného e-mailu. Výsledkem bude to, že kromě toho, že když vám následně někdo napíše na vaši adresu ve tvaru novak@esperanto.cz, budete moci takto i odpovědět.

více... | 20. 04. 2013

Esperantisté zahájili propagaci jazyka esperanto v roce 2013 s heslem „Spravedlivá komunikace“. Ta bude mj. hlavním tématem 98. Světového kongresu esperanta, který se bude konat v prestižním paláci „Centro Harpa“ v Reykjavíku na Islandu, kde se sejde 1.000 účastníků z více než 50 zemí světa. Po krátkém čase 125 let se esperanto zařadilo mezi 100 nejčastěji používaných jazyků z celkem 6.800 jazyků světa. Podle počtu článků je esperanto 30. nejvíce využívaný jazyk ve Wikipedii (z celkem 285 jazyků). Esperanto používá Google, Skype, Firefox, Ubuntu a Facebook. „Google Translate“ – program na překlady – v poslední době přidal esperanto na svůj prestižní seznam 64 jazyků. Současné dotykové mobily také mohou používat esperanto.

více... | 8. 04. 2013

Touto aktualitou bychom Vám rádi představili nový kroužek esperanta v Šumicích u Uherského Brodu. Možná si ještě vzpomínáte na aktualitu z poloviny října roku 2012, kdy jsme na našem webu umístili aktualitu o dvou nových esperantských klubech, a to v Moravských Budějovicích a Uherském Brodě. Zatímco první zmíněný klub dnes úspěšně funguje, u druhého klubu došlo k nemalým změnám. Klub v Uherském Brodě svoji činnost v listopadu ukončil, ovšem jeho aktivní vedoucí, paní Helena Tlachová, neztratila elán a obecním rozhlasem informovala obyvatele obce Šumice o rozhodnutí uspořádat pravidelná setkání.

více... | 18. 03. 2013

V současné době probíhá pod vedením Miroslava Malovce, redaktora časopisu ČES Starto, komplexní digitalizace všech dosud vyšlých čísel (od r. 1968 – můžete je nalézt kliknutím na obrázek Starta na titulní straně našeho webu nebo ZDE). V současné době zbývají ke zpracování poslední ročníky 1985–1990. I v archivních číslech lze najít řadu zajímavých a cenných článků, které dosud „neodnesl čas“. Mezi ně bezesporu patří i pravidelné jazykové koutky (lingvaj anguloj). Protože záměrem našeho portálu je přispívat nejen k informovanosti o novinkách v hnutí, ale i k jazykovému zdokonalování se, dovolujeme si vám tímto nabídnout první z nového seriálu „Jazyková rubrika“ – tentokrát od mimořádně aktivního přispěvatele do Starta, pana Jaroslava Maříka (1913–1997), na téma „Navazujeme styky“. Rubrika se bude mezi aktualitami objevovat zpravidla 1× za měsíc. Redakce děkuje Vladimírovi Türkovi ze skupiny ČES pro digitalizaci za výběr, technické zpracování a poskytnutí materiálů pro tuto rubriku.

více... | 14. 03. 2013

Paní Jindřiška Drahotová z Mladé Boleslavi, čestná členka ČES, je všeobecně známa mj. jako neúnavná překladatelka původních esperantských knih do češtiny. V lednu tohoto roku jsme přinesli aktualitu o jejím překladu nedokončeného románu „Mise“ od Julese Verna. Po poutavém životopisu doktora Zamenhofa – „Člověk proti babylonu“ od Reného Centassiho a Henriho Massona, který vyšel i knižně – sáhla tentokrát po biografii další pozoruhodné osobnosti z dějin esperantského hnutí. Poznáte podle fotografie, o koho jde?

více... | 13. 03. 2013

Tímto článkem bychom Vás rádi, čtenáře a návštěvníky našeho webu, informovali o krátkém filmu „Pasporta servo“ od Olega Zabolotneho z Ukrajiny, ale nejenom o něm.

Tento film totiž zvítězil v soutěži vyhlášené Německým esperantským svazem u příležitosti 125 let od vzniku esperanta.

více... | 11. 03. 2013

Přinášíme vám odkazy na nové články, které vyšly v posledních třech měsících. Víte o zprávě, která unikla naší pozornosti? Neváhejte nám napsat na adresu redakce (zavináč) esperanto.cz!


více... | 10. 03. 2013

1.března jsme obdrželi zprávu, že Český esperantský svaz vyhrál v soutěži vyhlašované každoročně japonskou nadací CIGNO.


více... | 3. 03. 2013

Copak někdo takový opravdu existuje? A pokud ano, jak k tomu může dojít a k čemu to může být vlastně dobré? Jsou mezi rodilými esperantisty i nějaké známé osobnosti?


více... | 21. 02. 2013

Čas od času se objeví elektronická petice, která se týká zavedení esperanta jako nástroj řešení jazykových problémů. Ačkoliv ne všechny tyto petice jsou oficiálně navrženy Evropskou komisí, rádi bychom Vás touto cestou upozornili na novou petici na vícejazyčné stránce AVAAZ.

více... | 16. 02. 2013

Letos 2. ledna uplynulo 90 let od úmrtí a 30. dubna to bude 130 let od narození slavného českého spisovatele a humoristy Jaroslava Haška. K tomuto dvojitému jubileu bude na Vysočině poblíž Lipnice nad Sázavou odhalen jeho unikátní žulový portrét. Chcete vědět více či být u toho? Pak čtěte dále!

více... | 14. 02. 2013

Letmým pohledem do kalendáře budoucích akcí zjistíme, že během jara se bude konat několik setkání. Mezi jedním z důvodů, proč jet či nejet ve finále, může být i cena jízdného za dopravu na akci. České dráhy nabízejí klientům poměrně dost způsobů, jak se vyhnout vysokým cenám, je však třeba mít přehled o nabídkách a trochu počítat. V tomto článku bude sice většina textu podobná článku, který vyšel v březnu 2012, ale vzhledem ke změnám je tento článek vydán nyní znovu s aktuálními údaji. Oproti loňské verzi je navíc článek bohatší o více odkazů v textu. Jak bude vysvětleno, České dráhy letos hlavně čarovaly s názvy nabídek, ceny se příliš neměnily.

více... | 8. 02. 2013

Desetiminutový pořad na toto zajímavé kulturní téma byl odvysílán v sobotu 19. ledna 2013 od 12:50 na stanici Vltava. Nyní si ho můžete poslechnout i prostřednictvím rozhlasového internetového audioarchívu.

více... | 17. 01. 2013

V naší letos nově založené rubrice vás budeme postupně seznamovat se zajímavými knihami napsanými původně v esperantu nebo majícími vztah k esperantu a dostupnými ke čtení na Internetu. V dnešním prvním díle se dozvíte, jaký vztah měl k esperantu zakladatel žánru vědeckofantastické literatury Jules Verne (1828–1905), jakou roli hrál tento jazyk v jeho posledním nedokončeném románu „Mise“ a jakými peripetiemi jeho vydání prošlo. Navíc vám původní text tohoto málo známého románu přinášíme v překladu do češtiny od paní Jindřišky Drahotové.

více... | 14. 01. 2013

Již jsme vás informovali o tom, že účastníci konference v Břeclavi svým hlasováním přijali nový příspěvkový řád. V něm si nově každý člen v hlavních kategoriích může sám zvolit, zda bude požadovat dále Starto v tištěné formě či zda zvolí levnější variantu internetového přístupu ke Startu (jednoduché přístupové heslo bude vždy s novým číslem rozesláno mailem všem odběratelům).

více... | 16. 12. 2012

Nové číslo věstníku ČES „Starto“ je již k dispozici na internetu. K těm, kteří ho odebírají klasickou poštou, se dostane doufejme ještě před vánočními svátky.

více... | 16. 12. 2012

ČES stále nabízí tuto virtuální adresu (tj. takovou, která se automaticky přesměrovává na udanou reálnou mailovou adresu) zdarma pro své kluby, kroužky, sekce, komise, prac. skupiny a oblastní delegáty. Nyní jako bonus tuto možnost nabízí i všem řádným členům ČES za zvýhodněný jednorázový vstupní poplatek 100,– Kč.

více... | 15. 12. 2012

Putovní výstava „Je esperanto mrtvý jazyk?“ byla v Brně k vidění v červenci tohoto roku na půdě Moravské zemské knihovny a Administrativního centra Jihomoravského kraje.1. prosince se do brněnské metropole vrátila na celé tři měsíce, tentokrát do prostřední univerzitních knihoven.10. pro­since 2012 byl hostem programu „Apetýt“ v Českém rozhlasu Brno Ing. Josef Vojáček, který prezentaci této výstavy v Brně organizačně zajišťuje a mj. i vede kurzy esperanta na Masarykově univerzitě. Rozhovor si nyní můžete poslechnout i vy z rozhlasového archívu.

více... | 14. 12. 2012

Přinášíme vám některé nové zajímavé texty, písně, mluvené slovo i krátké filmy spojené s vánoční tematikou, vytvořené a zveřejněné esperantisty z různých zemí.


více... | 14. 12. 2012

Máme pro vás malý vánoční dárek v podobě bezplatně stažitelných varhanních doprovodů ke zpěvu vánočních koled (ať již v češtině, či v esperantu).

více... | 13. 12. 2012

ČES přichází s projektem nové rubriky nazvané „Zajímavé filmy“. V rámci této rubriky Vám představíme zajímavé filmy, které lze najít na internetu a mají přímo původní esperantský dabing nebo mají alespoň k dispozici titulky v esperantu.

více... | 5. 12. 2012

O posledním listopadovém víkendu se ve vysílání ČT 2 shodou okolností objevili dva ze známých a aktivních členů Českého esperantského svazu. Zveme vás tímto pro zajímavost ke sledování obou pořadů.


více... | 26. 11. 2012

8.listopadu 2012 oslavili členové pražského Klubu esperantistů – po Brně druhého nejstaršího v naší republice – své 110. narozeniny.

více... | 19. 11. 2012

8.-11.11. úspěšně proběhl na zámku v Batošovicích u Nového Jičína první ročník mezinárodní školy esperanta, iniciované a organizované redaktorem rozhlasové stanice Verda Stacio Pavlem Kaščákem. Zveme vás ke zhlédnutí videoreportáže,kte­rou zde natočila moravskoslezská regionální televize Polar.

více... | 13. 11. 2012

Nabízíme vám poslední část příspěvků či programů, které proběhly na Konferenci tří zemí v Břeclavi a jsou digitálně zaznamenány.


více... | 7. 11. 2012

Výbor Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně rozhodl, že toto významné dílo v loňském roce zesnulého autora vydá tiskem za předpokladu, že se podaří získat finanční obnos ve výši alespoň 15 tisíc Kč pro úhradu tisku, neboť sdružení touto částkou nedisponuje. Z tohoto důvodu vyhlašujeme interní akci společenství českých esperantistů, v rámci které očekáváme předobjednávky zájemců o knihu (subskripci) a také příspěvky malých či větších sponzorů. Příspěvky získané ze sponzoringu nám poslouží ke snížení prodejní ceny knihy, aby tato byla přijatelná i pro méně majetné členy hnutí – mládež a seniory.

více... | 24. 10. 2012

O městě Břeclav, které se 27.-30.9. stalo místem konání „Konference tří zemí“ (společné konference esperantských svazů Česka, Slovenska a Rakouska), vzniklo několik nových materiálů.

více... | 16. 10. 2012

Konference tří zemí v Břeclavi proběhla úspěšně 27.-30.9. za přítomnosti 100 přihlášených ze 7 zemí. Starosta Břeclavi, který převzal nad akcí oficiální záštitu, konferenci osobně zahájil a představil účastníkům město Břeclav. Kompletní dokumentace je zatím postupně zpracovávána. Nyní nabízíme k dispozici všem členům ČES, zejména těm, kteří se akce nezúčastnili, základní dokumenty přednesené na výroční schůzi ČES 29.9.

více... | 15. 10. 2012

Na vědomost se dává potěšující novina, že nedávno byly založeny dva nové esperantské kluby, a to na Vysočině a ve Zlínském kraji!


více... | 12. 10. 2012

Jak už asi víte ze sekce Akce na našem webu, od 8. do 11. listopadu proběhne v severomoravském zámku Bartošovice 1. Mezinárodní škola esperanta. Co je v tomto směru nového?

více... | 9. 10. 2012

Dnes (8.10.2012) jsme pro vás, čtenáře našeho webu, oficiálně spustili české esperantské fórum na stránkách Esperanto.cz.


více... | 8. 10. 2012

Jaké je bezpečné heslo? Jak zálohovat svá data? Jaká jsou pravidla pro psaní e-mailů? A co je to hoax? Pokud si nejste jisti odpověďmi na tyto otázky a není vám rovněž jasné, co je na internetu bezpečné a co nikoliv, pak právě vám je určen seriál „Jak na internet“.

více... | 6. 10. 2012

Na žádost některých členů, kteří jsou v práci s počítačem spíše začátečníky, vám přinášíme v několika bodech jednoduchou instruktáž, jak si Starto stáhnout do svého počítače.

více... | 4. 10. 2012

Nové číslo věstníku ČES „Starto“ je již k dispozici na internetu. K těm, kteří ho odebírají klasickou poštou, se dostane pravděpodobně začátkem října.

více... | 21. 09. 2012

9. září 2012 zemřel v Praze ve věku 72 let pan Jiří Vychodil, čestný člen Mezinárodního esperantského svazu. Od narození nevidomý, studoval ve slepecké škole v Praze a následně na konzervatoři J. Ježka. Od r. 1960 do r. 1980 pracoval jako učitel hry na klavír a po odchodu do důchodu jako informační pracovník pojišťovací agentury.

více... | 20. 09. 2012

Tentokrát vám nabízíme video- a audionahrávky z druhého kulturního večera, který proběhl ve středu 18. července 2012 v sále Ottendorferova domu ve Svitavách v rámci 25. Mezinárodní konference OSIEK.

více... | 18. 09. 2012

Přinášíme vám video- a audionahrávky z kulturního večera, který proběhl v pondělí 16. července 2012 v sále Ottendorferova domu ve Svitavách v rámci 25. Mezinárodní konference OSIEK.


více... | 12. 09. 2012

V r. 2011 vyšlo ve vědeckém nakladatelství Akademia v Praze impozantní dvousvazkové dílo nazvané Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Kniha v letošním roce získala prestižní literární cenu Magnesia litera v kategorii literatura faktu. Kniha byla rovněž nominována na literární cenu „Cena SLOVNÍK ROKU – 2012 – Cena poroty za encyklopedické dílo“. Ing. Vlastimil Kočvara je autorem vícero hesel mapujících esperantské hnutí v tomto období.

více... | 7. 09. 2012

První září přineslo obyvatelům Prahy mnoho změn v dopravě. Některé linky byly zrušeny, některé linky byly přetrasovány. Z některých míst se již nedá dostat přímým spojem někam jinam, ale musí se přestupovat. Přesto však došlo k poměrně zajímavé změně.

více... | 2. 09. 2012

Nejvýznamnější akce ČES tohoto roku se nezadržitelně blíží. Co je v tomto směru nového?


více... | 23. 08. 2012

18. Kongres UMEA (Mezinárodní lékařské esperantské asociace) se konal 10.-15. července v Opavě a přivítal lékaře a zástupce přidružených profesí nejen z řady evropských zemí, ale např. až z Íránu. Výjimečná akce neušla pozornosti regionálního i odborného tisku.

více... | 21. 08. 2012

14.-20.7. se konala ve Svitavách prestižní mezinárodní konference kulturní organizace OSIEK, tentokrát s hlavním tématem „Sci-fi a roboti“. O akci byla natočena a na internetu zpřístupněna sedmiminutová reportáž svitavské kabelové televize .

více... | 14. 08. 2012

Tiskové zprávy o 125. výročí vydání první učebnice esperanta zaznamenaly odezvu nejen v českém tisku, ale i v Českém rozhlase. Nabízíme vám k poslechu několik odvysílaných relací na toto téma.

více... | 11. 08. 2012

6. srpna 2012 nás opustil ve věku nedožitých 93 let JUDr. Vladimír Mohapl, čestný člen ČES a čestný předseda Esperantského klubu v Olomouci.

více... | 10. 08. 2012

Ke 125. výročí vydání první učebnice esperanta vyšly další články v českém tisku. Nyní přinášíme odkazy na některé z nich, které se nám dosud podařilo dohledat.

více... | 2. 08. 2012

26. července 2012 si připomínáme 125 let od vzniku esperanta – právě toho dne roku 1887 totiž vyšla ve Varšavě první učebnice tohoto jazyka, jehož hlavním cílem je sblížení mezi lidmi různýmch národů. A jak to vlastně přesně všechno bylo a co tomu předcházelo?

více... | 26. 07. 2012

Podruhé v letošním roce brněnský rozhlas ve svém pořadu Apetýto zveřejnil pořad o esperantu u příležitosti jeho 125. narozenin.

více... | 25. 07. 2012

Před několika dny bylo vydáno organizací E@I v nákladu 3000 kusů nové DVD Esperanto elektronicky IV. Kromě toho, že v pořadí už čtvrté vydání reaguje na to, že došly zásoby třetího vydání v nákladu 6000 ks, jsou na DVD Esperanto elektronicky IV (v originále DVD Esperanto elektronike IV) samozřejmě také zajímavé novinky. Co nového tedy na DVD najdete ve srovnání s třetím vydání?

více... | 25. 07. 2012

Putovní výstava „Je esperanto mrtvý jazyk?“, která vznikla v březnu 2010 v Písku, byla dosud k vidění v 11 městech v 5 krajích republiky. Dvanáctou v pořadí je moravská metropole a druhá největší knihovna v zemi. Vernisáž neunikla pozornosti brněnské „Rovnosti“, která 4.7. zveřejnila o esperantu zvláštní článek.

více... | 4. 07. 2012

Druhé číslo věstníku ČES „Starto“ je v tomto týdnu distribuováno a je již k dispozici na Internetu v elektronické podobě.

více... | 26. 06. 2012

V červnu byla putovní výstava „Je esperanto mrtvý jazyk?“ k vidění v Městské knihovně v Doksech na břehu Máchova jezera. Toto známé letovisko má v historii esperantského hnutí u nás své významné nesmazatelné místo – o tom napsal i městský zpravodajský měsíčník …

více... | 25. 06. 2012

Jak už jsme Vás informovali v aktualitě na esperantské části našeho portálu, na stránkách Úřadu městké dopravy ve Varšavě probíhalo minulý týden hlasování o názvu nově vznikajícího systému umožňující půjčení si kola na projížďku městem. Toto hlasování bylo zajímavé i tím, že mezi 6 návrhy bylo i „Veturilo“, což v esperantu znamená „dopravní prostředek“.

více... | 1. 06. 2012

„Bona espero“ (Dobrá naděje) je pojem v celém esperantském světě dobře známý. Jedná se o projekt unikátního domova pro děti z brazilské oblasti Alto Paraíso, který vznikl v r. 1957 a funguje dosud i díky podpoře esperantistů z různých zemí. Na našich stránkách jsme o něm psali na podzim loňského roku v souvislosti s požárem, který domov zachvátil.

více... | 20. 05. 2012

17. května oslavil kardinál Vlk významné životní jubileum. Oficiální gratulaci k narozeninám mu zaslal jménem členů Českého esperantského svazu jeho předseda Ing. Vladimír Dvořák.


více... | 17. 05. 2012

Esperantské hnutí je založeno na obecné úctě, neuzaujatosti a přátelskosti vůči druhým lidem, ale není spojeno s žádnou konkrétní závaznou vírou či ideologií. Proto v jeho rámci mohou vedle sebe působit kromě ateistů i různé náboženské a duchovní organizace a společenství. S nimi a jejich učením se můžete seznámit na zbrusu novém referenčním webu, který bychom vám rádi představili.

více... | 9. 05. 2012

Chcete si zdarma přes počítač neomezeně telefonovat či vyměňovat textové zprávy se svými přáteli doma i v zahraničí? Pořiďte si bezplatný program Skype! Že nevíte jak na to? Právě to (a nejen to) vám právě v této aktualitě poradíme!

více... | 30. 04. 2012

Nebo dokonce rovnou dva? Ne, nebojte se, nemáme pro vás ani obchodní nabídku, ani zapomenutá zavazadla účastníků naší již tradiční (v pořadí již sedmé) svazové akce, nýbrž dva kvízy, při nichž si můžete sami ověřit své znalosti nejen esperanta, ale i architektury a dějin umění! To je totiž pro kvalitním překládání průvodcovských textů víc než potřeba!

více... | 20. 04. 2012

Se zvýšením DPH od ledna 2012 vzrostly ceny za jízdenky Českých drah. Jednou z možností, jak přesto ušetřit, je pořízení si In-karty. Zdá se Vám však pořizovací cena In-karty 990 Kč na 3 roky pro lidi starší 26 let příliš vysoká? Pak Vás možná zaujme následující možnost, jak ušetřit za cestování vlakem a současně i volání.

více... | 13. 04. 2012

Evropští komisaři před sebou mají pořádnou výzvu. Na stole jim dost možná leží šlágr hitparád následujících let, a to z dílny Evropské esperantské unie (EEU). Ta totiž chce, aby si Evropané mohli společně zazpívat hymnu v jednom jazyce. A angličtina ani francouzština už v kurzu nejsou. Evropa podle nich potřebuje evropštinu.

více... | 6. 04. 2012

Rádi bychom vám představili zajímavý mnohojazyčný projekt Bookbox, jehož prostřednictvím si můžete zdarma zábavnou formou procvičovat své jazykové schopnosti!

více... | 30. 03. 2012

Letmým pohledem do kalendáře budoucích akcí zjistíme, že během jara se bude konat několik setkání. Mezi jedním z důvodů, proč jet či nejet ve finále, může být i cena jízdného za dopravu na akci. České dráhy nabízejí klientům poměrně dost způsobů, jak se vyhnout vysokým cenám, je však třeba mít přehled o nabídkách a trochu počítat. V tomto článku bude sice většina textu podobná článku, který vyšel v květnu 2011, ale vzhledem ke změnám je tento článek vydán nyní znovu s aktuálními údaji. Oproti loňské verzi je navíc článek bohatší o více odkazů v textu.

více... | 27. 03. 2012

Rádi bychom vám představili nové krátké filmy, hudební skladby i mluvené slovo, které jsme pro vás k bezplatnému zhlédnutí a poslechu zpřístupnili na Internetu.

více... | 21. 03. 2012

6.března se v Písku konala autogramiáda pozoruhodné autobiografické knihy od čestného člena ČES Josefa Kobzy, mnohým známého pod svým řeholním jménem Otec Xaver.


více... | 15. 03. 2012

Po krátké nemoci zemřel v neděli 4. března 2012 ve věku nedožitých 77 let čestný člen Českého esperantského svazu pan Jindřich Ondráček. Byl pokladníkem pražského esperantského klubu, v letech 1999–2005 vykonával stejnou funkci i pro ČES. V padesátých letech byl členem esperantské divadelní skupiny Verda Ĉaro de Julio Baghy vedené Evou Seemannovou. Hrál například roli Francka v Maryši či Pickeringa v Pygmalionu.

více... | 9. 03. 2012

Ve středu 22. února 2012 se Překladač od Googlu (Google Translator) dočkal dalšího významného rozšíření: mezi jazyky, které Google zvládne, který je možno používat k překladům ve službě Google Translate, přidáno esperanto. Výsledky překladů jsou poměrně precizní a je jasné, že kvalita překladů ještě poroste.

více... | 5. 03. 2012

„Den 21.únor je dnem doporučeným UNESCO jako den mateřských jazyků. Každý by si měl chránit svůj mateřský jazyk, ve kterém je obsažena jeho kultura a identita.“

Napadlo vás někdy, jak definovat mateřský jazyk? Nejčastěji byste řekli, že jde o jazyk, který se jedinec naučil jako první. Není to však tak jednoduché …

více... | 21. 02. 2012

Od 10. února je k vidění na Internetu videoreportáž natočená v souvislosti s přednáškou Ing. Jiřího Tomečka, bývalého místopředsedy Českého esperantského svazu, ve skautském středisku v Kopřivnici.

více... | 14. 02. 2012

21. ledna 2012 uplynulo 150 let od předčasného úmrtí ve vícero ohledech výjimečné postavy české kultury Boženy Němcové. Na její počest je na letošní rok připravována řada upomínkových kulturních akcí. A co k Roku Boženy Němcové připravili nebo chystají esperantisté?

více... | 11. 02. 2012

Námi dlouho hledaná reportáž, kterou ve Svitavách natočila královéhradecká televize a odvysílala televize Prima v pořadu Zkraje týdne v rubrice Tip na výlet, je konečně ke zhlédnutí na Internetu!

více... | 1. 02. 2012

„Mezilidská komunikace – a třeba také esperantem“ – to byl podtitul pravidelného pořadu „Apetýt“, jehož hostem byl 23. ledna 2012 Ing. Josef Vojáček.

více... | 30. 01. 2012

20. ledna 2012 ve Vojenské nemocnici v Praze zemřela v předvečer svých 90. narozenin Eli Urbanová, všeobecně považovaná (spolu s Hildou Dresen a Marjorie Boulton) za jednu z trojice nejvýznamnějších básnířek, tvořících v esperantu.

více... | 22. 01. 2012

U příležitosti Čapkových narozenin 9. ledna vám s potěšením přinášíme v esperantu další Čapkova díla ku vaší potěše i jazykovému zdokonalení.

více... | 18. 01. 2012

V prosinci přibyly 2 nové články, a to v brněnském vydání MFDnes a v okresním Píseckém deníku.


více... | 17. 01. 2012

Předpokládáme, že jste nepřehlédli, že od října tohoto roku má Český esperantský svaz nové sídlo a adresu

(Náměstí Míru 89/1, 568 02 Svitavy).

Současně došlo i ke změně bankovního ústavu.

více... | 21. 12. 2011

18.12.2011 ve věku 75 let zemřel velký státník, dramatik a filozof, disident, bojovník za svobodu a lidská práva a člověk s velkým Č Václav Havel.

více... | 18. 12. 2011

„Na neutrálním jazykovém základě odstranit zdi mezi národy a a učit lidi, aby ve svém bližním viděli jen člověka a bratra.“ Takto formuloval podstatu vnitřní myšlenky esperanta jeho tvůrce doktor Ludvík Lazar Zamenhof (1859–1917), jehož narozeniny si 15. prosince připomínáme. Při této příležitosti vám Muzejní stránky na serveru Ipernity nabízejí několik novinek a zajímavostí k jeho životu a dílu.

více... | 15. 12. 2011

Připravili jsme pro vás malou sbírku internetových odkazů na zajímavá literární díla, písně, zvukové nahrávky i krátké filmy v esperantu s vánoční tematikou. Doufáme,že je budete moci využít nejen pro individuální studium a potěchu, ale i pro přípravu vánočních programů či pro zpestření náplně jazykových kurzů pro pokročilé.

více... | 9. 12. 2011

Jak bývá zvykem, 1. prosince se píšou dopisy Ježíškovi. Napište proto Ježíškovi! A Ježíšek Vám odpoví! A zvládne to i v esperantu!

více... | 30. 11. 2011

Skauti z Kopřivnice, kteří se zasloužili o záchranu památníku ze Zátiší Dra Esperanto, zveřejnili výzvu všem, kteří se chtějí podělit o své poznatky, vlastní zajímavý artefakt, fotografii, článek či cokoliv dalšího, co by doložilo vazby mezi skauty a esperantisty.

Na esperantskou Wikimánii se do Svitav sjeli wikipedičtí nadšenci z 9 zemí  – včetně účastníků čtvrtečního školení a pátečního slavnostního matiné celkem kolem 80 osob. K reportážím ČT Studio 6 a ČT Brno, o kterých jsme vás již informovali 1. listopadu, mezitím přibyly i další ohlasy na tuto akci v médiích a informace o konkrétních výstupech práce wikipedistů v rámci setkání i po jeho skončení.

více... | 21. 11. 2011

To je název nové soutěže, kterou vyhlašuje Česká esperantská mládež. Je určena pro mladé lidi do 30 let a hlavní výhrou je cesta na Letní školu esperanta 2012 na Slovensku.

více... | 17. 11. 2011

5. listopadu 2011 byly slavnostně spuštěny nové internetové stránky České esperantské mládeže. Při této příležitosti vznikl následující rozhovor s těmi, kteří se na vzniku nové podoby stránek podíleli, tedy s Danielem Mrázkem, předsedou České esperantské mládeže a Janem Šebetovským.

více... | 15. 11. 2011

V příloze přinášíme všem členům ČES důležité dokumenty, přednesené a přijaté na 13. sjezdu ČES v Šumperku.

více... | 9. 11. 2011

Ve středu 2. listopadu se esperanto prezentovalo na Týdnu dobrovolnictví. Ten proběhl v rámci Evropského roku dobrovolnictví, který vyhlásila EU. Prezentaci zajišťovala Česká esperantská mládež (ĈEJ) ve spolupráci s ostatními esperantskými kluby v ČR. Sledujte aktualizovanou verzi z 8.11., doplněnou o další informace!

více... | 5. 11. 2011

Wikimánie, která proběhla 26.-30.10.2011 ve Svitavách u příležitosti 10. výročí založení esperantské Wikipedie, se těšila překvapivě velkému zájmu českých novinářů, rozhlasu i televize.

více... | 1. 11. 2011

12. října byla ve Skokovech u Žďáru odhalena pamětní deska, která připomíná nezapomenutelnou osobnost MUDr. Josefa Hradila. Akce se zúčastnil i syn a vnuk Josefa Hradila.

více... | 30. 10. 2011

Na sjezd Českého esperantského sjezdu se do Šumperka nakonec sjelo téměř 80 účastníků z celé republiky. A co důležitého tam proběhlo, o čem bychom chtěli především těm z vás, kteří jste na něm osobně nebyli, poreferovat?

více... | 18. 10. 2011

Na 13. sjezdu Českého esperantského svazu, který proběhl 7.-9.října v Šumperku (a o němž pro vás připravujeme aktuality na příští týden) byly mj. schváleny návrhy na 5 nových čestných členů. Kdo je mezi nimi?

více... | 15. 10. 2011

Máte nyní poslední příležitost přihlásit se na sjezd Českého esperantského svazu, který proběhne 7.-9. října v Šumperku. A co vše vás na akci čeká?

více... | 29. 09. 2011

Evropský den jazyků se slaví každoročně 26. září, na základě prohlášení Rady Evropy z 6. prosince 2001 vydaného ke konci Evropského roku jazyků. Cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy formou různých jazykových workshopů, literárních, výtvarných a gastronomických akcí, promítání filmů apod. A jaký vztah má nebo může mít tento den k esperantu?

více... | 26. 09. 2011

(aneb od Komenského k Zamenhofovi) – to je název zajímavé přednášky, kterou 21. září přednesl lingvista a bohemista Mirek Čejka, emeritní docent na Filosofické fakultě Masarykovy university v Brně, ve Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně-Kohoutovicích. Prostřednictvím internetu se o ni nyní můžeme podělit i s vámi .....

více... | 25. 09. 2011

Právě před třemi lety, 20. září 2008, bylo v přízemních prostorách romantického Ottendorferova domu ve Svitavách slavnostně otevřeno Muzeum esperanta. Toto svým zaměřením v České republice ojedinělé muzeum se stalo oficiálně pobočkou Městského muzea a galerie Svitavy a vzniklo díky spolupráci MMG s Českým esperantským svazem a svitavským Klubem přátel esperanta. Jeho založení finančně významně podpořilo především Ministerstvo kultury ČR, Město Svitavy a americká nadace Esperantic Studies Foundation.

více... | 20. 09. 2011

Emeritní operní sólista a čestný člen Českého esperantského svazu Miroslav Smyčka oslavil 11. září v obdivuhodné svěžesti 85 let. Dopřejme si při této příležitosti alespoň virtuálně něco z jeho umění!

více... | 16. 09. 2011

Mírný pokrok stále živý! je název haškologické konference, na které zazněla i přednáška o překladech do esperanta.


více... | 15. 09. 2011

Dnes bychom Vám chtěli představit zajímavý projekt ESPA 2.0, jehož cílem je usnadnit navazování obchodní spolupráce mezi Španělskem a Českou republikou. Jedním z partnerů projektu je i E@I.

více... | 14. 09. 2011

8. září uplynulo 170 let od narození Antonína Dvořáka, který je pravděpodobně nejznámějším a nejhranějším českým skladatelem. I esperanto se podílí na šíření jeho díla v zahraničí …

více... | 10. 09. 2011

Poslední číslo prvního ročníku našeho wikiprojektu vám přinášíme v podobě rejstříku všech zveřejněných článků. Možná ještě mezi nimi najdete některé, které unikly vaší pozornosti.

více... | 31. 08. 2011

Dovolujeme si vám představit šest dalších audionahrávek z díla Karla Čapka, které pro vás nastudovali esperantisté nejen z ČR, ale i z Maďarska a Španělska.

více... | 22. 08. 2011

Výstava „Je esperanto mrtvý jazyk?“ je do 4. září k vidění v kouzelné romantické budově bývalého městského špitálu (založeného v r. 1444 Kunhutou z Poděbrad), který je součástí Polabského muzea.

více... | 11. 08. 2011

21. července skončil v hlavní městě Ukrajiny 67. Mezinárodní kongres esperantské mládeže. Akce tohoto typu, které se zúčastnilo přes 300 lidí z 30 zemí světa, se na Ukrajině konala vůbec poprvé a vzbudila pozornost nejen mezi novináři z Ukrajiny.

více... | 8. 08. 2011

77. Mezinárodní kongres nevidomých esperantistů, který proběhl 14.-21.července v Olomouci, uvítal hosty z 12 zemí, a to nejen z Evropy, ale i z Japonska.

více... | 1. 08. 2011

Na našem území se světový kongres esperanta konal pouze dvakrát, v roce 1921 a pak až 1996. V těchto dnech si připomínáme ten první, který se konal od 31. července do 6. srpna na Slovanském ostrově ve známém paláci Žofín. Slavnostní zahájení ovšem proběhlo v Obecním domě, na jehož místě dříve stála rezidence Václava IV. zvaná Králův Dvůr.

více... | 31. 07. 2011

… zaznamenaly právě v den narozenin esperanta (od svého vzniku 5. ledna tohoto roku) stránky Muzea esperanta ve Svitavách na sociálním serveru Ipernity. Jaké zde od května přibyly novinky?

více... | 28. 07. 2011

Právě 26. července (1887) vyšla ve Varšavě 1. učebnice mezinárodního jazyka od doktora Esperanto …


více... | 26. 07. 2011

I o letních prázdninách na vás pamatujeme a v předvečer narozenin esperanta vám nabízíme další zajímavé čtení z wikipedického kaleidoskopu …

více... | 25. 07. 2011

Od 14. do 21. července se v hlavním městě Ukrajiny koná 67. Mezinárodní kongres esperantské mládeže a my Vám, čtenářům tohoto webu, nabízíme možnost sledovat dění z domova!

více... | 18. 07. 2011

V pátek 8.července v rámci jmenovaného pravidelného zpravodajského pořadu byla odvysílána i krátká reportáž týkající se mj. „našeho oblíbeného jazyka“.

více... | 11. 07. 2011

To je název zajímavého historického filmového dokumentu, který nyní můžete zhlédnout v esperantském dabingu. Ale nejen to …


více... | 7. 07. 2011

Zúčastnit se esperantské akce je nyní možné i virtuálně. Od úterý 28.6. až do druhého července se ve španělském městě San Lorenzo de El Escorial koná Španělský esperantský kongres, který je možno sledovat i živě po internetu. Zúčastněte se i vy!

více... | 1. 07. 2011

Náš wikimagazín dosáhl na prahu prázdnin první desítky … Kam se s ním zatouláme tentokrát?


více... | 26. 06. 2011

Přinášíme vám materiály z oslav století olomouckého esperantského klubu, které proběhly 11. června.


více... | 23. 06. 2011

Nabízíme vám záběry a zvukové i filmové nahrávky z programu vernisáže naší nové výstavy ve Svitavách na téma „Duchovní tradice světa a esperanto“.

více... | 20. 06. 2011

To je překlad názvu krátké prezentace k zamyšlení, která byla původně připravena pro vernisáž nové výstavy v Muzeu esperanta ve Svitavách.

více... | 16. 06. 2011

Navštěvujete-li náš web pravidelně, zřejmě už jste zaregistrovali změnu ve vzhledu naší úvodní strany.

více... | 14. 06. 2011

Dovolujeme si vám zpřístupnit nově digitalizovanou, pro naše hnutí vzácnou archívní audionahrávku ze začátku 70. let. Otu Ginze na ní vyzpovídal Vlastimil Novobilský, uslyšíme i hlasy Věry Novobilské a Miroslava Smyčky, také některého z Ginzových příbuzných.

více... | 11. 06. 2011

Esperanto na Internetu, to nejsou jen zavedené internetové projekty s esperantskou tématikou (Wikipedie v esperantu, či portál lernu!), ale také zcela nové projekty. Jedním z těchto nových projektů je i Facila.org. Jaké jsou cíle a plány tohoto projektu a co nabídne návštěvníkům?

více... | 8. 06. 2011

Před nedávnem jsme vás informovali o obsahu výukového a komunikačního portálu www.lernu.net, nabízejícího bezplatné kurzy esperanta pro začátečníky i prokročilé v desítkách jazykových verzí včetně češtiny. Ten 29. května dosáhl nového milníku v podobě 100.000 regis­trovaných uživatelů!

více... | 3. 06. 2011

Brněnský klub, který slavil 22. května 110 let svého trvání, publikoval na svém webu speciální podstránku věnovanou této události.

více... | 1. 06. 2011

Krásné počasí vás jistě nyní láká spíše do přírody, ale přesto doufáme, že ani tentokrát nepohrdnete i našimi toulkami napříč Wikipedií.

více... | 26. 05. 2011

Těm z vás, kdo se letos neúčastnili semináře Sabla Printempo, přinášíme odkazy na další dva krátké filmy nadabované do esperanta, které zde byly prezentovány.

více... | 23. 05. 2011

Letmým pohledem do kalendáře budoucích akcí zjistíme, že během června se bude konat několik setkání. Mezi jedním z důvodů, proč jet či nejet ve finále, může být i cena jízdného za dopravu na akci. České dráhy nabízejí klientům poměrně dost způsobů, jak se vyhnout vysokým cenám, je však třeba mít přehled a trochu počítat. V tomto článku si představíme ty nejdůležitější z nich.

více... | 18. 05. 2011

Brněnský esperantský klub vytvořil u příležitosti oslav 110 let své existence (viz přehled akcí) video o Brnu s dabingem v esperantu!

více... | 13. 05. 2011

V Kalendáři akcí byly vyvěšeny podrobné informace k programu letošní Muzejní noci ve Svitavách, spojené s vernisáží nové výstavy v Muzeu esperanta.

více... | 12. 05. 2011

O 63. kongresu Mezinárodní esperantské železničářské federace, který byl zahájen v sobotu 7. května v Liberci za účasti 175 delegátů z 18 zemí, informoval v rámci interview i Český rozhlas 2 – Praha.

více... | 10. 05. 2011

… bylo zaznamenáno 4. května, v předvečer čtyřměsíčních narozenin stránek Muzea esperanta na serveru Ipernity. Zveme tímto i vás prohlédnout si naše novinky!

více... | 9. 05. 2011

Pokud jste ještě neměli možnost zhlédnout níže uvedené výstavy, na svých cestách na Vysočinu či na Hanou to můžete tento měsíc napravit!

více... | 2. 05. 2011

Pravděpodobně všichni z vás název tohoto mnohojazyčného internetového portálu pro studium esperanta znáte. Pokud si však myslíte, že se jedná o záležitost pouze pro mladé a pro začátečníky, pak jste na omylu! Nevěříte? Pojďte se s námi přesvědčit!

více... | 27. 04. 2011

Další měsíc uplynul jako voda, a tak vás opět zveme na rozmanité toulky esperantskou Wikipedií!


více... | 26. 04. 2011

S přáním slunečných a radostných velikonočních svátků vám přinášíme několik doufejme pro vás zajímavých materiálů s touto tematikou.

více... | 23. 04. 2011

Ve čtvrtletním zpravodaji Koalice neziskových organizací Pardubického kraje vyšel obsažný článek od Jarmily Rýznarové, představující četné aktivity Pardubického E-klubu i Svazu zdravotně postižených esperantistů se sídlem tamtéž – mj. i jejich projekty na Internetu.

více... | 19. 04. 2011

14. duben jakožto den odchodu doktora Zamenhofa z tohoto světa nebývá přirozeně připomínán tak často, jako jeho narozeniny 15. prosince, které jsou dnem oslav. Přesto i toto výročí může být dobrou příležitostí k zastavení a připomenutí si odkazu tohoto mimořádného člověka, který zasadil strom, jehož plody my všichni požíváme.

více... | 14. 04. 2011

Muzeum esperanta ve Svitavách připravuje u příležitosti Muzejní noci (v sobotu 4. června 2011) vernisáž zcela nové celoroční tematické výstavy, jejíž název bude tentokrát „Duchovní tradice světa a esperanto“. Jejím cílem je představit náboženské či obecně řečeno duchovní a humanisticky orientované filozofické směry, v nichž jsou činní i esperantisté nebo které mají nějaký vztah k esperantu (či k idei společného mezinárodního jazyka).

více... | 11. 04. 2011

S potěšením si vám dovolujeme představit první z výstupů letošního ročníku akce „Sabla Printempo“ – od skupiny pro zpracování krátkých filmů.


více... | 8. 04. 2011

Česká esperantská mládež přichází s novým překladatelským projektem, pro který hledá spolupracovníky (bez ohledu na věk). Podmínkou účasti je především chuť, tvořivost, pasivní znalost češtiny a komunikační znalost esperanta. Co se pod – patrně poněkud záhadným – názvem „VEDEM“ vlastně skrývá?

více... | 7. 04. 2011

Pod tímto titulem přinesl 4. dubna Brněnský deník Rovnost na základě rozhovoru s Miroslavem Malovcem a Ing. Janem Wernerem článek o známém esperantském rozhlasovém vysílání Verda Stacio.

více... | 5. 04. 2011

Výstava Je esperanto mrtvý jazyk? doputovala z českobudějovické vědecké knihovny až na sever Jihočeského kraje a od 1. dubna je k vidění v Městské knihovně v Milevsku.

více... | 4. 04. 2011

Ano – není to apríl – česká verze nové moderní informační brožury o esperantu od E@I je vám od tohoto okamžiku konečně k dispozici!

více... | 1. 04. 2011

Dne 28. března si připomínáme narození evropského velikána Jana Amose Komenského (1592–1670), zvaného nejen Učitel národů, ale i Praotec myšlenky mezinárodního jazyka.

více... | 28. 03. 2011

S prvními jarními dny k vám opět přicházíme s nabídkou zajímavého čtení.


více... | 27. 03. 2011

Takřka do posledního místa byly zaplněny přednáškové prostory písecké Sladovny, kde se v rámci Křesťanské akademie konala veřejná beseda s kardinálem Miloslavem Vlkem (mj. rodákem z píseckého okresu). Zúčastnilo se jí rovněž 5 členů píseckého E-klubu, kteří vám tímto mohou podat zprávu z této akce.

více... | 26. 03. 2011

Esperantská redakce rozhlasové stanice „China Radio International“ uveřejnila 25.3. na svém webu telefonický rozhovor s významným českým esperantistou Miroslavem Malovcem, který je mj. i zakladatelem české Wikipedie.

více... | 25. 03. 2011

V pravidelném nedělním Kalendáriu na ČT1, kterým provází známá hlasatelka Saskia Burešová a představujícím zajímavá jubilea týdne, byl tentokrát připomenut mj. i švýcarský farmakolog (nositel Nobelovy ceny) a esperantista Daniel Bovet, spolu se zmínkou o esperantu jako takovém i o dalších významných osobnostech, které se esperantu věnovaly.

více... | 20. 03. 2011

1. jarní den  – v pondělí 21. března – Český rozhlas 2 (Praha) mezi 9. a 10. hodinou v pořadu „Je jaká je“ v rubrice „Jak to vidíte?“ vysílal rozhovor s místopředsedou Českého esperantského svazu Dr. Petrem Chrdlem.

více... | 19. 03. 2011

V souvislosti se 100letým jubileem olomouckého klubu odvysílal 14. března Český rozhlas Olomouc ve svém pořadu „Větrník“ téměř hodinový rozhovor o esperantu s předsedou klubu panem Janem Dudou.

více... | 18. 03. 2011

TEJO (Světová esperantská mládežnická organizace) informovala, že jejím novým redaktorem pro záležitosti hnutí je předseda České esperantské mládeže Daniel Mrázek.

více... | 17. 03. 2011

Jsme hluboce šokováni a zarmouceni tragickými událostmi v Japonsku. Náš dosud velký svět se stává spíše pouhou velkou vesnicí a cokoliv se kdekoliv stane, už není v dostatečně bezpečné vzdálenosti, abychom mohli v klidu říci, že „toto se nás netýká“…

více... | 14. 03. 2011

se skutečně dostalo v únoru v Olomouci a v březnu ve Svitavách.

Jak a proč se tak stalo?

více... | 13. 03. 2011

Relace, která byla vysílána v neděli 20. února ve 13h na ČT1, je nyní ke shlédnutí i na webu.

více... | 1. 03. 2011

V rámci oslavy devadesátin čestného člena ČES Josefa Xavera Kobzy, která se konala 26.2. v Českých Budějovicích, byly pořízeny videonahrávky několika známých duchovních skladeb v esperantském překladu, které pravděpodobně dosud nikdy nebyly natočeny a zveřejněny – ty nyní nabízíme vám, našim čtenářům, k poslechu.

více... | 1. 03. 2011

Vzácný archívní filmový materiál z 8. českoslo­venského E-kongresu, který se konal 27.5.1950 v Brně za účasti 989 esperantistů, je nyní ke shlédnutí i pro čtenáře našeho webu.

více... | 28. 02. 2011

Pro zpříjemnění současných dlouhých mrazivých večerů vám opět přinášíme kaleidoskop zajímavostí z esperantské Wikipedie. Snad i tentokrát mezi nimi naleznete téma, které vás zaujme …

více... | 26. 02. 2011

21. února byla odvysílána relace o Muzeu esperanta ve Svitavách ve známé rozhlasové stanici Ĉina Radio Internacia.

více... | 25. 02. 2011

Obec Rynárec u Pelhřimova má od nynějška na svém oficiálním webu i informace v esperantu.

více... | 16. 02. 2011

Svitavské muzeum esperanta si zahrálo v jednom z dílů vzdělávacího vlastivědného televizního seriálu pro mládež nazvaného „Vzduchoplavec Kráčmera“.

více... | 14. 02. 2011

Josef Cink (nar.29.6.1933), významný český esperantista, pedagog, autor korespondečních kurzů, učebnice pro pokročilé a překladatel a vydavatel zpěvníků …

více... | 11. 02. 2011

Obrátila se na nás studentka sociologie na Západočeské univerzitě v Plzni s prosbou o vyplnění dotazníku, jehož výsledky poslouží jako materiál pro její bakalářskou práci o českých esperantistech.

více... | 4. 02. 2011

Ve Vědecké knihovně Olomouc, která je druhou nejstarší a třetí největší knihovnou v České republice, je v průběhu celého února ke shlédnutí další výstava o esperantu, konaná u příležitosti oslav 100 let místního E-klubu.

více... | 3. 02. 2011

Putovní výstava „Je esperanto mrtvý jazyk?“, která měla svou premiéru v březnu/dubnu loňského roku v Městské knihovně v Písku (jež má mj. svůj web i v esperantu), byla 1. února dopoledne zahájena v jihočeské metropoli. Ke shlédnutí bude do 3. března.

více... | 1. 02. 2011

Členství v TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara OrgaNIZO – Celosvětové organizaci esperantské mládeže) je užitečné především pro ty z vás, kteří uvažují o účasti na letním mezinárodním setkání mladých esperantistů (IJK) na Ukrajině, protože členové TEJO získají na účastnickém poplatku této akce slevu, která je úmyslně větší než cena členství v TEJO na rok 2011.

více... | 27. 01. 2011

Se spožděním, ale přece, přichází k nám v novém roce …

více... | 19. 01. 2011

Starý pomník připomínající esperantský skauting, do půlky zasypaný smetím a obrostlý mechem, se rozhodli zachránit kopřivničtí skauti. Lopaty, krumpáče a řemeny. S tímto nářadím si dali v neděli ráno sraz členové kopřivnického centra Vanaivan před svou základnou nedaleko místního koupaliště. Cílem dopolední akce bylo z nedalekého lesíka u sjezdovky vykopat se země starý kamenný památník.

více... | 18. 01. 2011

Wikipedie, mnohojazyčná internetová encyklopedie (a nejrozsáhlejší encyklopedie v dějinách lidstva vůbec), tvořená miliony dobrovolníků z celého světa a umožňující každému bezplatný přístup k informacím, oslavila 15. ledna deset let své existence.

více... | 17. 01. 2011

Muzeum esperanta Svitavy má od 5. ledna novou stránku na mezinárodním sociálním serveru Ipernity. Zveme vás k jeho návštěvě!

více... | 13. 01. 2011

U příležitosti výročí narození Karla Čapka (9.1.) vám přinášíme novinky ze svazového projektu „Karel Čapek a esperanto“.

více... | 10. 01. 2011

Pěkný tříkrálový dárek nám nadělila redakce Mladé fronty – regionálního vydání Vysočina – v podobě nového článku.

více... | 6. 01. 2011

Jménem Českého esperantského svazu přejeme všem návštěvníkům našeho webu Vánoce plné radosti, milých překvapení, pohody a sdílení s těmi, které máte rádi. A přinášíme vám i dva malé dárečky.

více... | 18. 12. 2010

Zejména pro ty, kteří se nezúčastnili letošního AnkRo  – Předvánočního setkání v Písku, přinášíme kolekci zvukových a filmových nahrávek, fotografií a zajímavých textů z jeho programu. Nechybí ani záznam zajímavého adventního zamyšlení populárního publicisty dr. Maxe Kašparů .

více... | 17. 12. 2010

15.12.1859 se narodil v polském Bialystoku dr. Ludvík Lazar Zamenhof, oční lékař, polyglot a humanista, tvůrce základů mezinárodního jazyka esperanto. Jeho cílem bylo vytvořit prostředek k rovnoprávné komunikaci mezi národy, most k porozumění a přátelství mezi lidmi.

více... | 15. 12. 2010

Náš web vám přináší malý dárek ve formě speciálně pro vás vytvořených zpěvníků vánočních písní v esperantu i několika hudebních nahrávek, vše k bezplatnému stažení.

více... | 7. 12. 2010

Nové Starto je v tisku, jeho elektronická podoba v PDF se nachází zde.

více... | 6. 12. 2010

Prosincové číslo je oděno zčásti do svátečního vánočního hávu – ale nezůstane rozhodně jen u tohoto námětu …

více... | 2. 12. 2010

Jak bývá zvykem, 1. prosince se píšou dopisy Ježíškovi. Napište proto Ježíškovi! A Ježíšek Vám odpoví! A zvládne to i v esperantu!

více... | 30. 11. 2010

Největší esperantská akce roku, Světový E-kongres, se bude konat v příštím roce v dánské metropoli Kodani. Chcete-li zaplatit účastnický poplatek v nejvýhodnějším tarifu, nepropásněte termín 23.12.!

více... | 27. 11. 2010

Od listopadu jsou cizojazyčné informace o Městské knihovně Písek na jejím oficiálním webu kromě němčiny a angličtiny k dispozici i v esperantu.

více... | 25. 11. 2010

Ve dnech 17.-21. října 2010 se nedaleko Paříže konal veletrh spotřebního zboží SIAL. Mezi pěti tisíci stánky jeden z největších patřil společnosti Triballat. Na jejím pultu byly nabízeny mj. i jogurty Sojasun v obalech s esperantskými texty, které přeložila firma LinguaForce v Rennes. Tyto prototypy se staly i kandidátem na cenu za inovaci.

více... | 24. 11. 2010

Časopis Kontakto je vydáván Světovou organizací esperantské mládeže (TEJO) a čtou jej mladí lidé v 90 zemích celého světa, které zajímají cizí země, národy, kultury a zvyklosti. Píše se v něm v esperantu, ale ne o esperantu. V současné době prochází časopis přerodem, v rámci něhož byly vytvořeny mj. i nové webové stránky http://kontakto.tejo.org/. Redakce časopisu nyní vypsala zajímavou soutěž, na niž bychom vás rádi upozornili.

více... | 17. 11. 2010

Žirovnice je sice nenápadným, ale přesto pozoruhodným městečkem na rozhraní Vysočiny a Jižních Čech, kde se můžete s esperantem setkat na vícero místech. V první řadě v něm fungují oficiální webové stránky města. Stručný průvodcovský text o městě a jeho památkách pak mohou esperantští turisté objevit v místním novogotickém kostele sv. Filipa a Jakuba. A co především …

více... | 15. 11. 2010

I listopadové číslo vám přináší zajímavé články v esperantu z nejrůznějších oborů. Věříme, že i tentokrát zde naleznete téma, které vás zaujme.

více... | 2. 11. 2010

Patří mezi vaše záliby luštění křížovek? A nechtěli byste se ocitnout případně i v roli jejich tvůrce? Pak máme pro vás dobrou zprávu: pomocí esperantské verze programu Javascript Crossword můžete i vy nyní vytvářet poměrně snadno své vlastní křížovky!

více... | 26. 10. 2010

Oblíbený tvůrčí ateliér pro malé i velké se bude konat v Muzeu esperanta ve Svitavách v neděli 5. prosince.

Opravte si prosím tímto údaj ve svých kalendářích! (Původně bylo v rubrice Akce inzerováno datum 4.12.).

více... | 26. 10. 2010

V úterý 19. října ve 22h pod názvem „Černobílý doktor“ uvedla televize ČT2 zajímavý pořad o působení dr. Marcela Drlíka ve Středoafrické republice.

více... | 19. 10. 2010

Již osm let se pravidelně koná v modřanském gymnáziu (Praha 4) zajímavý „jazykový festival“ při příležitosti Evropského dne jazyků 26. září. Akce probíhá tak, že dopoledne je rozloženo na dvě části po dvou hodinách a paralelně se ve třídách představují různé jazyky, a to nejen oficiální jazyky EU.

více... | 9. 10. 2010

Jistě mi dáte za pravdu, že i pokročilým a plynně hovořícím esperantistům občas neuškodí trochu se pocvičit v různých gramatických i lexikálních záludnostech, založených na rozdílech mezi češtinou a esperantem..

Nabízíme vám nyní jeden zajímavý zdroj takového poučení, který většina z vás patrně nezná. A je navíc zdarma k bezplatnému stažení.

více... | 9. 10. 2010

Velký požár, který zachvátil pozemky komunity Bona espero v Brazílii, se na některých místech přiblížil až na pouhých 10 metrů od budov, ve kterých žijí děti, ale byl již naštěstí úspěšně zastaven. 77let brazilský esperantista, který pomáhal bojovat proti ohni, byl obklopen plameny a zraněn, ale naštěstí ne vážně. Už uplynuly více než dva týdny od události, přišlo mnoho poselství solidarity, a také první déšť.

více... | 7. 10. 2010

Rozsáhlý požár zničil velkou část území Bona Espero, esperantského sirotčince v Brazílii.

více... | 4. 10. 2010

Nové číslo naší wikirevie vám přináší další zajímavosti – račte vstoupit!


více... | 1. 10. 2010

Konference ČES v Poděbradech je úspěšně za námi, ti kdo nepřijeli, mohou jen tiše litovat! Z došlých fotografií jsme pro vás připravili kolekci, která vám stručně představí průběh celé akce i krásy hostitelského měs­ta.

více... | 30. 09. 2010

Nový jazyk na bázi staroslověnštiny se má stát nástrojem ke komunikaci v rámci Evropské unie. Projekt jazykovědce Vojtěcha Merunky a experta na vzdělávání Zdeňka Linharta dostal finanční podporu v rámci programu Grundvig, zaměřeného na vzdělávání dospělých v EU.

více... | 18. 09. 2010

Ve středu 15. září 2010 se ve švýcarském městě Brig konala premiéra nové opery THREE. Proč o ní informujeme právě zde?

více... | 15. 09. 2010

Známý publicista, diakon a psychiatr Dr. Max Kašparů, který je mj. relativně čerstvým, ale bezpochyby velmi nadšeným a aktivním esperantistou, právě zakládá nový klub v Pelhřimově.

více... | 14. 09. 2010

Využijte lákavé možnosti spojit na konci září esperanto s relaxací v kouzelném prostředí poděbradských láz­ní!

více... | 6. 09. 2010

ČES přichází s projektem netradičního měsíčníku, založeného převážně na článcích z Esperantské Wikipedie. Jeho cílem je představit veřejnosti esperanto jako plnohodnotný jazyk a esperantistům Wikipedii jako hodnověrný zdroj, zprostředkovávající aktuální informace ze všech oborů lidské činnosti.

více... | 3. 09. 2010

Rozvoj Internetu s sebou logicky přináší změny i v podobě časopisů. Proto kromě možnosti předplatit si poštou zahraniční E-periodika (aktuální seznam a cenové podmínky pro členy ČES naleznete zde) můžete využít mj. i elektronické archívy, kam se ukládají (s pravidla s určitým zpožděním) vydaná čísla a odkud si je můžete stáhnout do svého počítače.

více... | 11. 08. 2010

Termín pro možnost objednávek knih z UEA (info ve Startu 2010/2 – s. 15) byl posunut z 31.7. na 10. srpna!

více... | 4. 08. 2010

Po úspěšném vydání esperantských překladů (u nás prakticky neznámých) slavných italských komiksů "Rat-Man“ a "Diabolik“ projekt RoMEo přichází s dalším edičním počinem.

více... | 22. 07. 2010

Televize Noe pokračuje ve vysílání čtyřílného vzdělávacího pořadu Esperanto je …

více... | 1. 07. 2010

Hostitelem Azijského E-kongresu bylo tentokrát pro mnohé cestovatele dosud neznámé Mongolsko.

více... | 25. 06. 2010

Na hoře Velká Čantoryje na česko-polské hranici proběhla 19.-20.6. již druhá vlna oslav 5. výročí založení České esperantské mládeže, občanského sdružení, navazujícího svou činností na předchozí Sekci mládeže Českého esperantského sva­zu.

více... | 21. 06. 2010

Celoroční výstava esperantského humoru známého kreslíře a karikaturisty Pavla Raka byla zahájena 12.června v prostorách Muzea esperanta ve Svitavách.

více... | 16. 06. 2010

Na internetu se objevila nová verze stránek Esperanto tra la mondo

www.esperanto-tra-la-mondo.net, portál k nejdůležitějším webovým stránkám fungujícím v esperantu.

více... | 30. 05. 2010

Jedním z témat 5. ročníku akce Sabla Printempo („Esperanto a Internet“), která proběhla 9.-11.4.2010 v Písku, byla mj. výuka tvorby titulků a mluvených komentářů v esperantu ke krátkým filmům.

více... | 27. 05. 2010

Setkání esperantistů se uskutečnilo v Pastoračním středisku v Žirovnici. Informaci o něm přinesl Pelhřimovský deník.cz

více... | 20. 05. 2010

Esperantisté z vícero zemí se nyní angažují v aktivitách na ochranu Tatranského národního parku.

více... | 9. 05. 2010

Esperantská verze Wikipedie právě zaznamenala významný skok co do kvality i kvantity článků díky právě proběhlé soutěži a díky programu WikiTrans.

více... | 9. 05. 2010

V příloze vám nabízíme k poslechu zbrusu novou nahrávku esperantského překladu Čapkovy povídky „Agathon čili o moudrosti“ z jeho „Knihy apokryfů“ v podání Miroslava Smyčky. Nahrávka je součástí nového projektu ČES „Karel Čapek a esperanto“.

více... | 5. 05. 2010

Na oficiálních stránkách populárního písničkáře Jarka Nohavici www.nohavica.cz se nacházejí i překlady do esperanta.

více... | 22. 04. 2010

Na závěr výstavy „Je esperanto mrtvý jazyk?“, realizované s finanční podporou města Písku, proběhla v úterý 13. dubna 2010 v klubovně písecké Městské knihovny beseda s autorkou výstavy PhDr. Pavlou Dvořákovou na téma „Esperanto a (nejen) literatura“.

více... | 15. 04. 2010

30. března 2010 se uskutečnil v rámci televizního pořadu „Vlna z Brna“ 16 minutový rozhovor o esperantu.

více... | 14. 04. 2010

Od 15. března do 13. dubna probíhá v Městské knihovně Písek (Alšovo nám. 85) výstava „JE ESPERANTO MRTVÝ JAZYK?“.

Ve virtuální podobě se nachází zde.

více... | 6. 04. 2010

Více o projektu Euromatrix, který má pomoci řešit problémy jazykové různorodosti v Evropské unii se můžete dočíst serveru ČT24

více... | 1. 03. 2010

Ve dnech 17.-19. února proběhla na gymnáziu v Teplicích výstavka esperantských tiskovin. Celý článek včetně fotogtafií můžete shlédnout na konci článku! Webové stránky gymnázia s informacemi o esperantu naleznete zde!

více... | 23. 02. 2010

Claude Piron uveřejnil na internetu (Youtube), ve francouzštině sérii deseti vysílání o jazykovém problému, vedoucích postupně k řešení „Esperanto“.

více... | 2. 02. 2010

Magazín ChristNet.cz uveřejnil článek Max Kašparů k problematice neutrálního jazyka církve.

Církev, která je univerzální a neváže se tedy přímo na žádný národ ani jazyk, užívala do II. vatikánského koncilu latinu, která byla svým charakterem neutrální. Ve skutečnosti už latina tuto roli nehraje. Vakuum, které po ní zůstalo, je vyplňováno různými způsoby. V roce 2001 vydal německý matematik a esperantista Ulrich Matthias publikaci s názvem „Esperanto – la nova latino de la eklezio“ ve které se zamýšlí nad možností nahradit již nefunkční latinu moderním, mezinárodním jazykem Esperanto. 

Celý článek zde!

více... | 28. 01. 2010

Venas denove la tempo por aktualigi vian individuan membrecon en UEA por la nova jaro! Ĝis nun aliĝis jam 19 esperantistoj el Ĉeĥio.

Do, ne hezitu kaj aliĝu al la vasta familio de esperantistoj – en 2009 estis la nombro de individuaj membroj en UEA 5 636.
Ĉiujn oficialajn Informojn vi trovos ĉe www.uea.org . 

více... | 3. 01. 2010

Internetový vyhledávač Google se dnes přidává k oslavě největšího svátku esperantské kultury a zobrazuje své logo v pozměněné podobě s esperantskou vlajkou namísto písmena „l“ ve 33 národních mutacích své vyhledávací stránky, od čínské (www.google.cn) přes slovenskou (www.google.sk) až po Mexiko! 

více... | 15. 12. 2009

Zde si můžete stáhnout a vytisknout, případně přeposlat, esperantský kalendář na rok 2010 s motivem Muzea esperanta ve Svitavách. Kalendář připravil Viktor Dvořák z Moravských Budějovic, který rovněž zajistil souhlas grafického studia s jeho dalším šířením.

Pokud kalendář využijete, případně někomu zašlete, jako malé poděkování pošlete prosím informaci o tom na adresu dvorakovi.mb@volny.cz . Děkujeme.

více... | 14. 12. 2009

Dne 12. prosince se v Olomouci sešla sekce nevidomých ČES.

Mimo jiné se diskutovalo o projektu Bretaro, kde by se brzy měla objevovat esp. literatura (od 15. prosince v den Zamenhofova narození na http://bretaro.ikso.net/novajoj/ ).

více... | 14. 12. 2009

Jak uvádí časopis Grand Biblio, lze na stránkách SWORD Project stáhnout Bibli v mnoha jazycích „včetně esperanta, thajštiny či vietnamštiny“.

více... | 24. 11. 2009

Jan Figel, komisař pro vzdělávání v EU má velké plány jak rozšířit mezinárodní vztahy mládeže v Evropě. Věří se, že v Evropské únii to přispěje ke kulturnímu dialogu a evropské identitě. K tomu účelu byly vytvořeny stránky pro občany do 15.prosince 2009, na kterých se očekávají od občanů odpovědi na tři otázky.

více... | 26. 10. 2009

I v tomto akademickém roce pokračuje výuka esperanta na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pod vedením ing. Josefa Vojáčka zde studuje přes padesát posluchačů. 

Názory studentů na výuku esperanta na Masarykově univerzitě v Brně v uplynulém období si můžete přečíst zde!

více... | 17. 10. 2009

V sobotu 29.8. proběhl zmíněný seminář, který následně rozpoutal čilou výměnu názorů.
Jeden z nejzajímavějších příspěvků od Mirka Malovce přetiskujeme:

více... | 9. 09. 2009

Svazové sjezda a konference

více... | 29. 08. 2009

Už tradičně se sešli bývalí účastníci letních esperantskýc táborů v Lančově. 

více... | 26. 08. 2009

Na internetových stránkách populárního českého písničkáře Jaromíra Nohavici jsou uvedeny esperantské texty jeho písniček. Skladby přeložili Jerzy Handzlik z Polska a Cezar z Německa a taky náš Vladimír Türk.

více... | 3. 08. 2009

Konference Českého esperantského svazu se blíží!

Letošní konference se uskuteční ve dnech 9.-11. října ve Svitavách a bude spojena s páteční vernisáží.

Program v esperantu zde.

více... | 27. 06. 2009
Německá studentka z katedry Komunikačních věd na univerzitě v Augsburgu zpracovává di­plomovou práci na téma „Televize v Evropě“
Pokud se chcete zúčastnit ankety v jakých jazycích by měla vysílat televize EU, můžete vyplnit dotazník na adrese www.tv-europe.eu.
Anketa je i v češtině a a na konci je rubrika o jazycích, kde lze v kolonce „jiný“ dopsat „esperanto“.
více... | 26. 06. 2009

jejíž součástí je i esperantská výstava Dolfy Bartošíka si lze prohlédnout zde.
 

více... | 12. 05. 2009

Saluton!
Byla jsem požádána skupinou Lingvolančilo upravit přiložený Strategický plán, protože název skupiny byl změněn na – Internacia Laborgrupo por Antaŭenigi la Lernejan Instruadon de Esperanto, zkráceně „Internacia Laborgrupo ALIE“.
diskusní forum: esperanto-en-lernejojn@googlegroups.com, kontaktní osoba ludoviko@t-online.hu
V příloze je český text.

Jindřiška Drahotová

více... | 12. 05. 2009

Na stránkách jednoho z nejoblíbenějších serverů v České republice se dnes objevil článek o připravovaném UK v Bialystoku pod názvem Cestování vám usnadní znalost jazyka esperanto.

více... | 8. 03. 2009

Přátelé,

 E-Lingvo o.s. www.elingvo.eu usiluje o šíření myšlenky snadného společného jazyka pro dorozumění v EU i ve světě. Nedaří se nám však proniknout do medií, a proto jsme se rozhodli zkusit to i pomocí nové strany www.obcanskastrana.info . Chceme tak lépe zviditelnit náš záměr. 

více... | 6. 03. 2009

Eseje žáků 9. třídy ZŠ Riegrova 4 ve Svitavách jsou ke stažení na stránce školy

http://www.zsriegrova.svitavy.cz/…speranto.pdf . 

 

 

více... | 17. 02. 2009
dovolte, abychom Vás informovali o změně našeho kroužku, více na stránkách www.mlboleslav.cz/esperanto
více... | 8. 02. 2009

nekrolog MUDr.Josef Hradil

více... | 13. 11. 2008

Ve dnech 3. – 5. října 2008 se konal v Přerově celostátní sjezd Českého esperantského svazu. Mezi více než 110 účastníky byli delegáti z celé České republiky a rovněž zahraniční hosté z Německa, Slovenska a Polska.

Po pracovním jednání následovala bohatá diskuze, kde se členové nejen chlubili svými aktivitami ale taky zazněla řada zajímavých podnětů. Usnesení 12. sjezdu ČES je zde.

více... | 6. 10. 2008

Při příležitosti Evropského dne jazyků (26.9.) byla v sídle kanceláře Evropského parlamentu v Ljubljani (Slovinsko) otevřena výstava o esperantu.

více... | 26. 09. 2008

V sobotu 20.9. bylo slavnostně otevřeno Muzeum esperanta v historické budově ve Svitavách – Ottendorferově knihovně. Otevření se zúčastnili následující čestní hosté: Jiří Brýdl, starosta města Svitavy, Václav Koukal, senátor Parlamentu České republiky, Milada Valečková, vedoucí oddělení kultury Odboru kultury a památkové péče Pardubického kraje, Jaromíra Žáčková, místostarosta města Česká Třebová, Jana Melichárková, předsedkyně Českého esperantského svazu (ČES), ze zahraničí Herbert Mayer, ředitel Esperantského muzea a knihovny plánových jazyků ve Vídni a Wolfgang Schwarz, vedoucí sbírky esperanta při Technické univerzitě v Drážďanech. 

 

 

 

více... | 24. 09. 2008

Samideano Zdeněk Rusín z Teplic se dotázal svého přítele Davida Doughertyho ze Spojených států proč se naučil a používá esperanto.
Zde je jeho celá odpověď.

více... | 31. 08. 2008

Po 13 letech úsilí pražských esperantistů byla pojmenována ulice v Praze-Štěrboholích po zakladateli E-a a to Zamenhofova.

více... | 6. 08. 2008

Elektronické přihlášky na 12. sjezd Českého esperantského svazu v Přerově je zde

Podmínky účasti se možná ještě změní.

více... | 20. 07. 2008

Letošní soutěž China Radio International (ChRI) věnovanou OH vyhrál samideano Josef Kříž.

Dopis ChRI a diplom je možné vidět zde.

více... | 18. 07. 2008

Blíží se září a otevření nových výstavních prostor v Muzeu esperanta ve Svitavách. Díky úsilí města, vedení muzea a místních esperantistů se práce pohly kupředu a uvítáme pomoc při úklidu (mytí lustrů a oken), stěhování nábytku a exponátů.

více... | 16. 07. 2008

V souvislosti s vyjádřením prezidenta Klause v Lidových novinách zaslal výbor ČES dopis prezidentské kanceláři vyjad­řující nesouhlasné stanovisko nejen českých esperantistů. Plný text dopisu ve formátu pdf je zde.

Odpověď pana prezidenta Klause ve formátu pdf je zde.

více... | 2. 07. 2008

Další reakce na vyjádření prezidenta Klause v Lidových novinách 16.června

více... | 24. 06. 2008

„Evropanství“ je esperanto Reaguji na rozhovor s panem prezidentem Václavem
Klausem, ve kterém použil příměru, že Lisabonská smlouva je stejně mrtvá
jako esperanto.
Pracuji jako tajemník v jedné celostátní a v jedné celosvětové organizaci a
esperantem komunikuji denně s celým světem. Právě nyní mi vrcholí přípravy
kongresu křesťanských esperantistů, jenž se koná ve dnech 18. července až 4.
srpna ve slovenské Pribylině. Přihlášeno je více než 50 esperantistů z 12
zemí a jediným dorozumívacím prostředkem veškerých týdenních jednání bude
právě esperanto. A tak přeji panu prezidentovi, aby byl ještě hodně dlouho
alespoň tak „mrtvý“ jako mezinárodní jazyk esperanto. Pavel Polnický,
cea.polnicky@quick.cz

více... | 19. 06. 2008

Vážený pane prezidente Klausi,

            dovolte, abych Vám věnovala přiloženou knihu s přáním, abyste ji alespoň prolistoval a na internetu se letmo podíval na slovo esperanto.

            Nepíši Vám z vlastní iniciativy, ale víceméně na popud autora přiložené knihy, který se obrátil s osobním dopisem na velvyslance České republiky ve Francii po článku v Lidových novinách ze dne 16.6.2008. Obsah dopisu pro mne přeložil do esperanta. Jsem překladatelkou této knihy (z esperanta – francouzsky neumím).

            Nic se nezmění po Vašem výroku v Lidových novinách 16.6.2008, stále budeme v Evropě, nelze jinak. S esperantem bychom možná získali více demokracie, je cizí pro všechny a nikomu nebere jeho mateřský jazyk, natož identitu.

                                               Jindřiška Drahotová

více... | 18. 06. 2008

„… umělý, mrtvý jazyk,“ prohlásil český prezident Václav Klaus v reakci na irské NE Lisabonské smlouvě v rozhovoru pro Lidové noviny. Jeho vyjádření vzbudilo bouři nevoli nejen mezi českými esperantisty. Reakce esperantistů z celé Evropy si můžete přečíst v esperantské sekci našich stránek.

Níže přinášíme odpověď výboru Českého esperantského svazu Lidovým novinám:

více... | 17. 06. 2008

Návštěva z pravěku

více... | 15. 06. 2008

Ode dneška je již možné elektronicky se přihlásit na sjezd Českého esperantského svazu v Přerově.

více... | 12. 06. 2008

Díky iniciativě a příspěvku Viktora Dvořáka z Moravských Budějovic je 40. základní kámen pro Národní knihovnu od českých esperantistů.

Jeho předání je zachyceno ve vysílání České televize „Události v regionech (Praha)“ dne 17.5.2008

více... | 16. 05. 2008

Ve čtvrtek 6.9. v 10:10 vysílal ČRo 2 pořad „Váš příběh“ o bývalých našich herbor­tických táborech před třiceti léty zlikvidovaných. Pořad lze si poslechnout z archívu ČRo 2 zde!

více... | 7. 09. 2007

UEA vydal materiál Rady Evropy La Komuna Eŭropa Referenckadro,

více... | 26. 06. 2007

<o:p> </o:p>Na 1.ročníku regionální akce „Sabla printempo“ (Písecké jaro) se v sobotu 8.dubna sešla třicítka účastníků z řad členů esperantského klubu „La Ponto“ v Písku a jejich přátel z jižních, středních a západních Čech. Kromě prohlídky města, spojené s návštěvou muzea a velikonočním kulturním programem v kostele Povýšení Sv.Kříže, bylo setkání, které odpoledne probíhalo v salonku restaurace „U Reinerů“, vě­nováno především aktualitám z esperantského dění u nás i ve světě.

více... | 13. 04. 2006

Zpřístupnili jsme novou sekci stránek > Dokumenty <

více... | 2. 02. 2006

Muzeum Šumavy v Sušici připravuje ve dnech 1.6.-30.9.2006 výstavu

Muzea – pokladnice světa.

více... | 28. 01. 2006

15.12.2005 se v Českých Budějovicích uskutečnilo předvánoční setkání esperantistů.

více... | 16. 12. 2005

Na této adrese  je zveřejněn článek a reakce k návrhu paní ministryně zavést na základních školách povinnou angličtinu. Máte-li co říct k tomuto tématu, připojte se k diskuzi!

více... | 15. 11. 2005

Po dlouhém očekávání byl konečně spuštěn projekt INTERNACIA.TV!

více... | 11. 11. 2005

Ve dnech 21.-23. 10. 2005 se ve Vyškově v hotelu Dukla sešla asi stovka členů svazu, aby zhodnotili práci za uplynulé období a zvolili nový svazový výbor.

více... | 3. 11. 2005

V pořadí již 11. sjezd ČES. Tentokrátve Vyškově. Více informací + pokyny k přihlášce uvnitř.

více... | 9. 10. 2005

Nový účet je u Poštovní spořitelny v Poděbradech.
Nové číslo účtu:195 230 825 / 0300

více... | 16. 08. 2005
Nová adresa je:
Český eperantský svaz
c/o Pavel Polnický
Na Vinici 110/10
290 01 Poděbrady
tel. 325 615 651
 

více... | 16. 08. 2005
Na týden vznikla dvoustá země světa – Esperantujo.

Více než 2300 esperantistů z více než 60 zemí se letos sešlo ve Vilniusu, hlavním městě Litvy, aby se 23. až 30. července zúčastnili 90. Světového esperantského kongresu. Téma kongresu bylo „Světové esperantské kongresy – sto let mezikulturní komunikace.“

více... | 4. 08. 2005

Ve dnech 31.07–7.08. se odehraje již 61. mládežnický kongres.
Tentokrát v Polsku.


Přihlásit se můžete na oficiálních stránkách http://www.tejo.org/…05/cxefa.php?…
více... | 31. 07. 2005
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2024