O Vláďovi Hasalovi můžeme bez nadsázky říci, že zasvětil celý svůj život esperantu a filatelii a tyto dva své koníčky dokázal dobře skloubit. Už jako voják základní vojenské služby vyučoval esperanto na gymnáziu v Kyjově, založil klub esperanta ve Strážnici, jehož byl nejen předsedou, ale skutečným motorem. Byl dlouholetým předsedou sekce Esperanto při Českém svazu filatelistů. V roce 1969, kdy, byl založen Český esperantský svaz (ČES), Vláďa se stal nejen zakládajícím členem, ale i členem výboru jeho mládežnické sekce, mnoho desetiletí byl předsedou sběratelské sekce ČES a v letech 1991 až 1998 byl i členem jeho předsednictva. Jeho činnost se ale zdaleka neomezovala jen na Československo, následně Českou republiku. Byl mnohá desetiletí až do své smrti odborným delegátem Světového esperantského svazu, velmi aktivním členem ELF-AREK (Mezinárodní liga filatelistů a sběratelů esperantské tematiky) a pravidelně přispíval do esperantského časopisu La verda lupao (Zelená lupa) vydávaného v Itálii. Nepracoval však jenom u stolu. Byl častým pořadatelem esperantských a filatelistických akcí, převážně, avšak nejen, ve Strážnici, často mezinárodních. Největším byly Konference Aplikace esperanta ve vědě a technice v roce 1989 s účastí stovky odborníků, nebo kongres SAT (Světový esperantský nenárodní svaz) v roce 1992 s účastí přes 300 esperantistů z celého světa a mnoho dalších akcí včetně filatelistických výstav.

  • pech-
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021