Pamět českého esperantského hnutí

Často se stává, že se na nás obracejí lidé s dotazy na některé osoby či události esperantského hnutí, nezřídka potřebujeme tyto informace při zpracovávání vlastních článků a publikací, ale především si práce našich předchůdců i součastníků zaslouží nebýt zapomenuty, protože z nich bude čerpat i naše budoucnost. Pokud některé osoby či události upadly téměř v zapomenutí, pak to neznamená, že jsou bezvýznamné nebo méně významné než ty známější – obvykle záleží na schopnostech informátora, jak představí určitou osobu, objekt nebo událost, takže se někdy o méně důležitých věcech zachová více informací než o těch důležitějších. Budeme se proto snažit podchytit všechno.

Jako vzor nám mohou posloužit jednak Autority Národní knihovny v Praze, kde jsou zachyceny základní informace o autorech, překladatelích a ilustrátorech, jejichž publikace se v knihovně nacházejí, jednak Encyklopedie města Brna, která podrobněji zachycuje nejen osobnosti, ale i události, objekty, literaturu, fotografie apod. Třetím zdrojem inspirace může být Paměť národa Českého rozhlasu, v němž najdeme informace i o našem významném esperantistovi (Jiří Laube).

Částečně se podobný projekt buduje i v esperantské Wikipedii, avšak zde mohou být jen osobnosti a události významné pro celosvětové esperantské hnutí. Pro nás však má význam i práce na úrovni kroužků. Proto se budeme snažit podchytit téměř vše, i když se někde spokojíme jedním řádkem, jindy nebude stačit celá stránka.

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2023