Co to je esperanto

Esperanto je jazyk určený pro podporu rovnoprávné mezinárodní komunikace, pro usnadnění porozumění a přátelství mezi lidmi a ochranu minoritních kultur.

Je nejrozšířenějším z několika set existujících projektů mezinárodního umělého jazyka. Přes svou snadnou naučitelnost je výrazově bohatý a existují v něm tisíce překladů i původních děl beletristických i odborných a má rovněž bohaté využití na Internetu.

Jeho mluvčí (jejichž počet se odhaduje kolem 2 milionů) žijí ve více než 120 zemích světa, díky dobré organizační struktuře je snadné je kontaktovat a jsou k sobě zpravidla velmi vstřícní a ochotní si navzájem pomáhat. To je hlavní výhodou esperanta oproti jakémukoliv národnímu jazyku.

Jeho iniciátorem je polský lékař a geniální polyglot židovského původu Ludvík Lazar Zamenhof (1859–1917) v roce 1887, veden touhou poskytnout neutrální prostředek pro rovnoprávnou komunikaci a porozumění mezi lidmi, kteří nemají společný jazyk. Více informací o jeho životě a díle lze získat mj. na novém webu ZAMENHOF.INFO, který vznikl u příležitosti 100. výročí úmrtí.

Slovní zásoba esperanta pochází převážně z jazyků západoevropských a zvukově připomíná především italštinu, ale svou slovotvorbou či větnou stavbou má esperanto podobné rysy i s jazyky slovanskými, ugrofinskými, ale i s turečtinou či dokonce čínštinou.

Díky logické gramatice bez výjimek a zejména důmyslnému systému tvorby slov je možno si esperanto osvojit 5–6× rychleji než národní jazyky, a to skutečně až na úroveň komunikace ve vašem mateřském jazyce, což může vašim kontaktům s cizinci poskytnout zcela novou kvalitu a rozměry. Znalost esperanta rovněž usnadňuje studium dalších jazyků i porozumění odborné terminologii.

Esperantisté mají možnost setkávat se na stovkách nejrůznějších akcí . Jejich úžasná mezinárodní atmosféra a spontaneita komunikace je asi tím hlavním, co je na jazyku přitahuje a co jim znalost žádného jiného jazyka nemůže poskytnout. 

Mohou rovněž prostřednictvím služby Pasporta Servo zdarma pobývat přímo v rodinách esperantistů ve více než 90 zemích světa a takto poznávat život v nich bezprostředněji a autentičtěji …

Podrobnější informace i úvod do jazyka můžete nalézt např. v české Wikipedii.

Šestidílné informační DVD „Esperanto je …“ můžete shlédnout zde.

Další zdroje informací se nacházejí v rubrice Odkazy, o různých možnostech studia esperanta se dočtete zde.

Doporučujeme rovněž článek Dvanáct argumentů proti esperantu a brožuru Objevte esperanto.


Soubory
pdf Objevte -esperanto-cz.pdf (2.95 MB)
doc Zaklady_esperanta_PAKEO1.doc (698 kB)
pdf dvanact-argumentu-proti-esperantu.pdf (508.86 kB)
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020