Jazykové kurzy

Důvody proč se učit esperanto (podle Američana Ronalda Glossopa)

ESPERANTO JE VÍC NEŽ JEN JAZYK!

= alternativní cesta k nekonzumnímu poznávání cizích zemí a kultur

= větší šance na plynnou komunikaci na bázi rovnoprávnosti

= pomocník při navazování osobních přátelství u nás i v zahraničí

= prostředek, který posiluje schopnost logického a asociativního myšlení, usnadňuje studium dalších jazyků a porozumění odborné terminologiiZájemci o studium esperanta mají možnost vybrat si z vícero možností:

1. stručné seznámení s jazykem na Esperanto máš v kapse

2. KORESPONDEČNÍ KURZY ČES

pro začátečníky i pokročilé (klasickou i elektronickou poštou)


3. V únoru 2016 vyšla nová učebnice pro samouky i kurzy

ESPERANTO OD A DO Z s bezplatnou internetovou cvičebnicí

od nakladatelství KAVA-PECH


4. interaktivní internetové kurzy LERNU.NET

5. pobytové jazykové kurzy (penziony, tábory)

(např. Skokovy, Bartošovice, Lančov, SES)

6. videokurs Mazi en Gondolando (adaptace podle kursu BBC) na serveru Youtube

7. kurzy v rámci velkých mezinárodních akcí

8. klasické docházkové kurzy pořádané v rámci klubů, na školách apod.

Internetový výukový portál www.lernu.net nabízí zdarma kurzy esperanta pro začátečníky i pokročilé

Nabízíme rovněž různé jazykové příručky a pomůcky (klasické i elektronické).


Chcete se naučit esperanto?

Zeptejte se jak, rádi Vám zdarma poradíme.

kurzy@esperanto.cz


Mimo to, na důkaz toho, že esperanto není nepřítelem národních jazyků jako takových, pro vás budujeme jako speciální službu

STUDIUM JAZYKŮ NA INTERNETU ZDARMA!

„Internetový katalog bezplatných jazykových pomůcek a kurzů“ (v češtině) – již nyní zahrnuje více než 60 jazyků světa !!Soubory
doc Zaklady_esperanta_PAKEO.doc (698 kB)
doc Malovec_Mluvnice.esperanta.doc (823.5 kB)
pdf Objevte esperanto - brožura.pdf (33.04 MB)
pdf PECHAN, Alfonso - Gvidlibro por supera ekzameno.pdf (12.1 MB)
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2019