Jazykové kurzy

Důvody proč se učit esperanto (podle Američana Ronalda Glossopa)

ESPERANTO JE VÍC NEŽ JEN JAZYK!

= alternativní cesta k nekonzumnímu poznávání cizích zemí a kultur

= větší šance na plynnou komunikaci na bázi rovnoprávnosti

= pomocník při navazování osobních přátelství u nás i v zahraničí

= prostředek, který posiluje schopnost logického a asociativního myšlení, usnadňuje studium dalších jazyků a porozumění odborné terminologiiZájemci o studium esperanta mají možnost vybrat si z vícero možností:

1. stručné seznámení s jazykem na

Esperanto máš v kapse (PAKEO)

(4 oboustranné listy A4 – stručný přehled gramatiky, oboustranný slovníček, cvičení, stručné informace a internetové odkazy)

2. KORESPONDEČNÍ KURZY ČES

pro začátečníky i pokročilé (klasickou i elektronickou poštou)


3. Nová učebnice pro samouky i kurzy

ESPERANTO OD A DO Z s bezplatnou internetovou cvičebnicí

od nakladatelství KAVA-PECH


4. interaktivní internetový kurz na LERNU.NET

bezplatný kurz pro začátečníky

zahrnující i přehled gramatiky, mediatéka a diskusní fórum

5. pobytové jazykové kurzy (penziony, tábory)

(např. Skokovy, Bartošovice, Lančov, SES)

6. videokurs Mazi en Gondolando (adaptace podle kursu BBC) na serveru Youtube

7. kurzy v rámci velkých mezinárodních akcí

8. klasické docházkové kurzy pořádané v rámci klubů, na školách apod.

Nabízíme rovněž různé jazykové příručky a pomůcky (klasické i elektronické).


Chcete se naučit esperanto?

Zeptejte se jak, rádi Vám zdarma poradíme.

kurzy@esperanto.cz


Mimo to, na důkaz toho, že esperanto není nepřítelem národních jazyků jako takových, pro vás budujeme jako speciální službu

STUDIUM JAZYKŮ NA INTERNETU ZDARMA!

„Internetový katalog bezplatných jazykových pomůcek a kurzů“ (v češtině) – již nyní zahrnuje více než 60 jazyků světa !!Soubory
doc Malovec_Mluvnice.esperanta.doc (823.5 kB)
pdf PECHAN, Alfonso - Gvidlibro por supera ekzameno.pdf (12.1 MB)
pdf Objevte-esperanto_brozura.pdf (33.04 MB)
pdf Esperanto-mas-v-kapse-PAKEO.pdf (777.28 kB)
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020