Jak už nejspíš víte z našeho přehledu akcí, o víkendu od 14. do 16. září proběhly oslavy 10 let Muzea esperanta ve Svitavách včetně vernisáže nové výstavy. Samotné muzeum ale slaví 10 let až 20. září a proto Český esperantský svaz vydal následující tiskovou zprávu.

více... | 20. 09. 2018

Na počátku byla idea zorganizovat kurz esperanta v Praze. Jenže kde a jak? Jaké materiály využít? Jak kurz propagovat? A jak ho vést? Takové otázky si kladlo vedení České esperantské mládeže v roce 2016. Ale ve stejném roce se objevila výzva Světové esperantské mládežnické organizace (esperantsky Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, zkratkou TEJO), že jsou hledány organizace, které by byly ochotné se zapojit do projektu Erasmus+ se zaměřením na výuku jazyků.

více... | 7. 09. 2018

Ve dnech od 14. do 22. července 2018 proběhla v pořadí již 12. Letní škola esperanta, na kterou se přihlásilo více než 250 účastníků z více než 30 států světa (včetně ČR). V této aktualitě, u příležitosti 26. července jakožto Dne esperanta a Dne spravedlivé komunikace, vám přinášíme přehled článků a videí, které vyšly ve slovenských médiích. Nabídneme vám také odkazy na fotogalerie z této akce. V druhé části článku máme pro vás jednu zajímavost z Brna.

více... | 25. 07. 2018

Jak jsme vás informali v našem Kalendáři akcí, 8. července t.r. se v obci Vrdy na Čáslavsku konal slavnostní ceremoniál na počest místního rodáka Františka Vladimíra Lorence (1872–1957), všestranného génia a polyglota ovládajícího více než stovku jazyků, dodnes uznávaného až v daleké Brazílii, kde prožil většinu svého života. Vzhledem k tomu, že je i zakladatelem esperantského hnutí v českých zemích, programu se zúčastnilo téměř 40 esperantistů, z nichž větší část projevila zájem i o společnou prohlídku historického města Čáslavi, kde Lorenc studoval. Z akce, jež proběhla v úzké součinnosti s ČES, vám přinášíme bližší informace, několik videozáznamů i odkazy na články v médiích.

více... | 13. 07. 2018

Na prahu prázdnin a dovolených pro vás máme připraveny pestré aktuality nejen z tisku, ale i z oblasti hudby, výstavnictví a divadla.

více... | 29. 06. 2018
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2018