Známý český psychiatr, soudní znalec, publicista a spisovatel, teolog a řeckokatolický kněz, divadelní ochotník, esperantista a držitel nejvíce vysokoškolských titulů v ČR dr. Max Kašparů oslavil 14. května 2020 v plné aktivitě 70 let. Připomeňme si základní fakta o jeho životě, jeho činnost v rámci esperantského hnutí, která dosud nebyla nikde souhrnně zmapována, a vybrané odkazy na jeho videopřednášky a pořady v televizi a rozhlase.

více... | 19. 05. 2020

Leckteří z vás patrně již zaregistrovali tuto výzvu Moravské zemské knihovny. Český esperantský svaz jakožto organizace aktivně podporující kulturu se k ní připojuje. Pojďme se společně v duchu principů Jak překonat pandemii do této iniciativy zapojit! Výzva se týká literatury vydávané v češtině i v esperantu.

více... | 22. 04. 2020

Rozhovor s Bernhardem Tuiderem z Esperantského muzea ve Vídni, které je součástí Rakouské národní knihovny, přinesl 27. ledna 2020 Radiožurnál v Zápisníku Pavlíny Nečáskové. Kromě odkazu na pořad vám nabízíme i další doplňující informace o této zajímavé instituci a o možnostech jejího navštívení.

více... | 7. 03. 2020
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020