Dne 20. března 2017 byl po více než roční pauze opět rozeslán elektronický zpravodaj Českého esperantského svazu, ĈEA-Retkomunikoj. Oproti předchozímu modelu rozesílání však přicházíme s několika novinkami. Které to jsou? Pak čtěte dále.

více... | 22. 03. 2017

Touto aktualitou bychom Vás rádi pozvali ke shlédnutí nového videa „Eta filmo pri signifa eta rememoro“ (Krátký film o významné krátké vzpomínce), které vytvořil varšavský esperantský klub „Varsovia vento“ (Varšavský vítr). A protože jde od 81. Světového kongresu esperanta v roce 1996 v Praze o jednu z největších esperantských akcí, které se konaly v České republice, nabízíme Vám také několik fotografií ze 65. IJK (Mezinárodní kongres esperantské mládeže; v esperantu Internacia Junulara Kongreso, zkráceně tedy IJK) zachycující atmosféru akce, která se konala od 18. do 25. července 2009 v Liberci a hlavní téma kongresu byla „Svoboda“ (protože v esperantu se svoboda řekne „libereco“). Kongres organizovala Česká esperantská mládež zemskými sekcemi Světové esperantské mládežnické organizace z Německa a Polska za účasti 343 osob ze 41 zemí.

více... | 19. 03. 2017

2. Mezinárodní festival krátkých filmů v esperantu začal internetovým hlasováním. Do soutěže bylo zasláno 77 filmů z 27 zemí a 4 kontinentů. Náš československý film Patrino je zatím těsně na prvním místě. Hlasovat může každý jednou za 24 hodin. Filmy je možné vidět na adrese festivalu, kde současně můžete hlasovat (každý den vždy jednou).

více... | 4. 03. 2017

Nabízíme vám přehled novinek z druhé poloviny ledna a z února 2017.

více... | 27. 02. 2017

Přinášíme vám přehled článků, které jsme zaregistrovali v klasických i internetových médiích od října 2016 do poloviny ledna tohoto roku.

více... | 16. 01. 2017
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2017