U příležitosti mezinárodního dne mateřského jazyka, který je připomínán dne 21. února, Vám nabízíme ke shlédnutí zajímavé video. Zajímá vás, jaké je to být rodilým mluvčím esperanta? Proč se někteří rodiče rozhodli své děti naučit esperanto? A jak lidé reagují na to, že někdo hovoří esperantem?

více... | 21. 02. 2017

Česká esperantská mládež chystá ve spolupráci s Petrem Chrdlem, čestným členem UEA (Světového esperantského svazu), překladatelem a majitelem agentury KAVA-PECH a autorem učebnice „Esperantem za tři měsíce“ jazykový seminář pro pokročilé.

více... | 4. 02. 2017

Pražské uskupení esperantistů pod názvem E-mental´ připravilo pro letošní rok zajímavou sérii akcí.

více... | 24. 01. 2017

Přinášíme vám přehled článků, které jsme zaregistrovali v klasických i internetových médiích od října 2016 do poloviny ledna tohoto roku.

více... | 16. 01. 2017
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2017