Se zármutkem oznamujeme, že 25.dubna 2017 zemřel v Praze čestný člen ČES, barytonista Miroslav Smyčka.


více... | 28. 04. 2017

14. dubna 2017 si svět připomíná 100. výročí úmrtí doktora Ludvíka Lazara Zamenhofa, který v r. 1887 vydal pod pseudonymem Dr. Esperanto (= Doufající) první učebnici jazyka, určeného pro rovnoprávnou mezinárodní komunikaci a sblížení mezi národy. Z několika set podobných projektů byl právě ten jeho, který – ač se dosud nestal „druhým jazykem pro každého“ – se nejvíce rozšířil do celého světa a získal atributy plnohodnotného živého a rozvíjejícího se jazyka, jehož znalost přináší různé výhody.

více... | 14. 04. 2017

Praha, 29. 3. 2017: „Bylo to pro mě milé překvapení. Já sám docela chápu úmysly zakladatele esperanta, že by spojil svět tímto jazykem, který čerpá ze všech možných. Je škoda, že se to nepodařilo. Esperantem se dnes stala angličtina, ale je pěkné, že po celém světě je houf lidí, kteří tento jazyk umí nebo se ho učí.“ To řekl herec Zdeněk Svěrák, když mu esperantisté předali překlad hry Járy Cimrmana Dobytí Severního pólu Čechem Karlem Němcem. Zároveň přijal čestné členství v esperantském klubu E-mental' a v České esperantské mládeži.

více... | 4. 04. 2017
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2017