Známý český psychiatr, soudní znalec, publicista a spisovatel, teolog a řeckokatolický kněz, divadelní ochotník, esperantista a držitel nejvíce vysokoškolských titulů v ČR prof. Max Kašparů oslavil 14. května 2020 v plné aktivitě 70 let. Připomeňme si základní fakta o jeho životě, jeho činnost v rámci esperantského hnutí, která dosud nebyla nikde souhrnně zmapována, a vybrané odkazy na jeho videopřednášky a pořady v televizi a rozhlase.

více... | 19. 05. 2020
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020