Články na obecné téma Mezinárodní jazyková komunikace se nacházejí v rubrice Odkazy.


Výběr z českého tisku:

Kalendová, Helena – Esperanto: umělý jazyk, který měl usmířit národy Forum24.cz 23.12.2020

Pavek Beneš – Umělý jazyk esperanto: Lingvistická perla, která hýbe světem Epochaplus.cz 23.5.2018

Esperantisté: Umělý jazyk by byl ideální pro komunikaci v Evropské unii novinky.cz

Cestování vám usnadní znalost jazyka esperanto novinky.cz

Jazyková politika EU musí počítat i s umělými jazyky Britské listy

Wikipedie slaví 10 let. Česká verze vznikla díky esperantu Technet.idnes.cz

Rozhovor s esperantistou Miroslavem Malovcem, zakladatelem české Wikipedie WikiMedium 2011/leden, s. 4–5

Ovládne angličtina svět a kulturu? Blog.idnes.cz

Evropa utrácí velké sumy peněz zcela zbytečně Blog.idnes.cz

Domluví se v budoucnosti všichni lidé jedním jazykem? Blog.idnes.cz

Rozhovor s býv. velvyslancem Zdeňkem Poláčkem rozhrani.cz

Až budeme všichni mluvit jednou řečí Brněnský deník.cz

Jazyk esperanto žije Lidovky.cz

Zamenhof chtěl esperantem přispět k jednotě národů a náboženství Magazín České noviny

Esperantisté: Lidé mluvící esperantem k sobě mají blíž Magazín České noviny

Píšu si s Brazilcem. Esperantem. Mladá Fronta DNES -Vysočina

články na webu Českého rozhlasu

Příběh Verda Stacio ČRo Brno – Olomouc

Vivu esperanto Web Českého rozhlasu

V kolébce jazyka esperanto Český rozhlas – Zápisník zahraničních zpravodajů

Ecce Homo – Zamenhofův den ČRo Brno

Jak to vidí Jaroslav Maxmilián Kašparů ČRo 2 Praha 12.10.2009 (info v posledním odstavci rozhovoru)

Vyznavači esperanta se sešli na kongresu v Polsku ČRo 6

Ecce Homo – V. kongres esperantistů ČRo Brno

O E-rozhlasové stanici Verda Stacio ČRo Olomouc

články v Sedmičce

Esperanto není tanec, ani mrtvý jazyk Sedmicka.cz – Rozhovor s Pavlem Polnickým

Zná jazyk, který provokuje diktátory Sedmicka.cz  – Rozhovor s MVDr. Františkem Rytířem

Esperanto se dobře naučí i Japonci – Rozhovor s PhDr. Pavlou Dvořákovou (identický text v E.15.cz)

Esperanto se naučil, aby poznal svět Rozhovor s Milanem Volavkou

články v Libereckém deníku

Esperanto vzniklo před 130 lety Liberecký deník

Esperanto má již více než stoletou tradici Liberecký deník

Esperantem dnes mluví lidé po celém světě Liberecký deník

Esperanto se dokáže naučit téměř každý Liberecký deník

Esperanto využívají lidé nejvíce v praktickém životě Liberecký deník

Esperantisté mají vlastní literaturu a hudbu Liberecký deník

Kardinál Vlk sloužil v Liberci mši v esperantu Liberecký deník

Esperantisté přeložili do češtiny i Wikipedii Liberecký deník

Esperantisté se ohradili proti výroku prezidenta Klause Liberecký deník

ostatní

Vzpomínka Eli Urbanové na Karla Högera a esperanto Týdeník Rozhlas a Panáček v říši mluveného slova

Čestmír Vidman – Halas v esperantu Obrys-Kmen (Týdeník pro literaturu a kulturu)

Čestmír Vidman uvádí Eli Urbanovou Literární revue Chůdové kořeny

Svitavy mají Muzeum esperanta Hospodářské noviny

První muzeum esperanta v Česku otevřeli ve Svitavách Svitavský deník

Kontakty esperantistů v zahraničí Naše město – svitavský kulturní a informační měsíčník (str.4)

Mladí esperantisté v Česku oslaví své páté narozeniny Borovice.cz

Esperanto zní v Olomouci již celé jedno století Radniční listy Olomouc únor 2011

Diskuze: esperanto místo angličtiny Svitavský deník

Esperanto pomáhá překonat bariéry Písecký deník

Esperanto se hodí lidem v každém věku Scienceweek.cz

Věra Ludíková:Autor a překladatel/Autor jako čtenář Pozitivní noviny

Ke 150. výročí narození L.L.Zamenhofa Hornobenešovské lis­ty

Jak kohoutovičtí esperantisté přivítali výročí 800 let obce Kohoutovický zpravodaj 7–8/2010, str. 5, autor Zdeněk Závodný

webové stránky

Verda Stacio Encyklopedie dějin města Brna

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2024