Esperantské organizace v Česku

1901 La unua societo de aŭstriaj esperantistoj en Brno

1907 Bohema Unio Esperantista

1908 Bohema Asocio Esperantista

1913 Landa Asocio de Germanaj Esperanto-Asocioj en Bohemio

1920 Ĉeĥoslovaka Asocio Esperantista

1920 Germana Esperanto-Ligo en Ĉeeĥoslovakio

1922 Societo de Ĉeĥoslovakaj Nevidantaj Esperantistoj (Sočne)

1923 Ĉeĥoslovaka Esperanto-Instituto en Prago por instruado kaj propagado

1931 Neŭtrala Esperanto-Centro en Prago

1931 Regiona Esperanto-Ligo en Ostrava

1933 Amika Rondaro Esperantista

1933 Esperanto-Asocio de Ĉeĥoslovaka Respubliko (EA?SR)

1945 reaktiviĝo de EAĈSR (ĝis 1952)

1955 Tutŝtata Konsulta Komitato Esperantista

1959 Ĉeĥoslovaka Esperanto-Komitato (?SEK)

1969 Ĉeĥa Esperanto-Asocio (ĈEA)

1990 Asocio de Esperantistoj-Handikapuloj (AEH)

2003 Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně

2005 Ĉeĥa Esperanto-Junularo – Česká esperantská mládež

2008 E-lingvo

2009 Český železničářský esperantský svaz

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2019