Esperantské organizace v Česku

1901 La unua societo de aŭstriaj esperantistoj en Brno

1907–1914 Bohema Unio Esperantista

1908–1914 Bohema Asocio Esperantista

1913–1919 Landa Asocio de Germanaj Esperanto-Asocioj en Bohemio

1920–1923 Ĉeĥoslovaka Asocio Esperantista

1920 Germana Esperanto-Ligo en Ĉeeĥoslovakio

1922 Societo de Ĉeĥoslovakaj Nevidantaj Esperantistoj (Sočne)

1923 Ĉeĥoslovaka Esperanto-Instituto en Prago por instruado kaj propagado

1924–1938 Germana Esperanto-Ligo en Ĉeĥoslovakio

1931–1936 Neŭtrala Esperanto-Centro en Prago

1931–1936 Regiona Esperanto-Ligo en Ostrava-regiono, centro en Český Těšín

1933–1934 Amika Rondaro Esperantista

1935–1939 Esperanto-Asocio de Ĉeĥoslovaka Respubliko (EAĈSR)

1945–1952 reaktiviĝo de EAĈSR

1955–1958 Tutŝtata Konsulta Komitato Esperantista

1959–1968 Ĉeĥoslovaka Esperanto-Komitato (ĈSEK)

1969 Ĉeĥa Esperanto-Asocio (ĈEA)

1990 Asocio de Esperantistoj-Handikapuloj (AEH)

2003–2014 Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně

2005 Ĉeĥa Esperanto-Junularo – Česká esperantská mládež

2008 E-lingvo

2009 Český železničářský esperantský svaz

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2022