Podcasting v esperantu

Esperanto již od svého vzniku v r. 1887 usnadňuje porozumění a komunikaci mezi lidmi napříč jazykovými bariérami. Jednou z oblastí, které sehrály významnou roli v jeho šíření, byla rozhlasová vysílání, která započala již v r. 1922 v New Jersey a Londýně. Tradici měla i v naší zemi – kvalitní pořady Verda Stacio z Brna a Prahy (1932–1950) s profesionálními herci měly vysokou mezinárodní sledovanost. Stále úspěšnějším konkurentem klasických rozhlasových stanic se v posledních letech stávají internetové podcasty, které můžete poslouchat v libovolném pro vás vhodném čase. Pojďme se nyní seznámit alespoň s některými z nich. I vy, kdo jazyk dosud neznáte, máte nyní příležitost ho uslyšet tzv. naživo a alespoň zjistit jak zní a nakolik plynně se jím dá hovořit.

Protože se nacházíme v rubrice „Aktuality“, začněme tím nejmladším a nejnovějším:

USONE PERSONE je podcast, který vychází od srpna 2022 s přibližně měsíční periodicitou a získává si stále větší oblibu. Je veden v kreativním debatním duchu a je určen pro jazykově zdatné a zkušené posluchače. Tři severoameričtí esperantisté Hans Becklin, Brandon Sowers a Jorge Rafael Nogueras hovoří v přibližně 90-ti minutových epizodách o novinkách v esperantském světě, o literatuře, knihách, které právě čtou a zpovídají různé hosty. V prvních epizodách mimo jiné debatují o vynikajícím a zároveň kontroverzním českém esperantském spisovateli Karlu Píčovi a jeho dílech (zejména La Litomiŝla Tombejo (Litomyšlský hřbitov)). V dalších hostka Stela vysvětluje, jak vypadá spisovatelská soutěž Bobelarto pro esperantisty všech úrovní (ať už píšících, či čtenářů) . Vše v přátelské, humorné atmosféře s precizní, jasnou a neuspěchanou výslovností. Do srpna 2023 vyšlo již 16 námětově rozmanitých a inspirativních pořadů. Podkast je k dispozici na webu či na Youtube nebo Spotify.

ESPERANTA RETRADIO je naopak nejstarší a nejaktivnější stále fungující podcast, který v r. 1998 založil Anton Oberndorfer z Rakouska a provozuje ho se svými spolupracovníky z Polska, Brazílie, Francie, Izraele, ČR a dalších zemí. Každý den v roce přináší nový článek (na cca 5–10 minut) týkající se inspirativních novinek z oblasti kultury, vědy a techniky, zdraví a životního stylu či životního prostředí. Zároveň s poslechem můžete sledovat i psaný text, což usnadní porozumění a pochopení nahrávky. Anton Oberndorfer vedl osobně seminář o tvorbě zvukových nahrávek pro internetové rádio i na sjezdu ČES v Pelhřimově v r. 2016. Nejaktivnější z českých esperantistů přispívajících do programu se následně stala Jaroslava Malá.

UEA.FACILA – web, který provozuje Světový esperantský svaz (UEA) především pro jazykově mírně až středně pokročilé. Slovo „facila“ znamená „snadný“, takže specialitou tohoto podcastu jsou stručné a jazykově snadno srozumitelné příspěvky na různá témata. Naleznete zde články s audioverzí, namluvenou spolupracovníky z různých zemí, zahrnující jak témata esperantského hnutí, ale i příspěvky o zajímavých osobnostech, knihách, názory na společensky diskutovaná témata, ale i odkazy na krátké filmy v esperantu apod. Sledování tohoto podcastu je vynikající pomůckou nejen pro studenty jazykových kurzů pro pokročilé.

KERN.PUNKTO.INFO je specifický projekt, který od r. 2014 připravují Johannes Mueller z Německa a Eva Fitzelová ze Slovenska a zaměřuje se zejména na popularizaci vědy a techniky, internetové technologie, cestování, ale i debaty na aktuální společenská témata. Často jsou přizváni k diskusi odborníci na danou oblast. Dozvíte se zde leccos zajímavého i o složitých tématech záživným a neotřelým způsobem.

Johannes Mueller a Eva Fitzelová při nahrávání nového vysílání

POLA RETRADIO (Polské internetové rádio) je od r. 2007 nástupcem proslulých esperantských vysílání Rádia Polonia (1959–2006). Každých pět dní přináší nové zpravodajství z Polska a ze světa a aktuality z dění v esperantském společenství. Programy připravuje Barbara Pietrzak se svými kolegy.

VARSOVIA VENTO (Varšavský vítr) od r. 2006 provozuje Irek Bobrzak se svým týmem z Varšavského esperantského klubu. Je zaměřen převážně na aktuality a zajímavosti z esperantského hnutí a zejména jeho hudební kultury, zahrnuje neformální rozhovory a jeho cílovou skupinu jsou (i když nejen) mladší posluchači. Každý měsíc vychází zpravidla tři třicetiminutové relace. Irek Bobrzak mj. navštívil v listopadu 2022 oslavy 120 let Pražského esperantského klubu a natáčel zde rozhovory (mj.s se zakladatelem české Wikipedie Miroslavem Malovcem pro jedno ze svých vysílání. Vyšla zde interview i s dalšími českými esperantisty.

MUZAIKO je oblíbeným zábavným podcastem, zaměřeným rovněž zejména na mladší generaci, ale má své fanoušky bez ohledu na věk. Vznikl v r. 2011 a jeho iniciátorkou a šéfredaktorkou je Veronika Poór z Maďarska. Vysílá 24 hodin denně především oblíbené písně populární hudby v esperantu a zábavné neformální rozhovory, ale i novinky ze světa a ukázky z jiných esperantských podcastů.

Mimo to existují i další dobrovolnicky realizované podcasty (i v zemích mimo Evropu), takže každý zájemce má určitě možnost si vybrat vysílání podle svého zájmu, jazykových schopností a dalších preferencí.

Esperanto se tak osvědčuje jako životaschopný jazykový prostředek nejen v oblasti literatury a osobní komunikace, ale i pro realizaci moderních internetových projektů. Tvůrci programů z různých zemí světa dodávají podcastům v esperantu unikátní pestrost a nabízejí i svým posluchačům možnost sami přispívat. Věříme, že mezi nimi i vy naleznete ty, které budete rádi navštěvovat a které vás budou obohacovat informačně i jazykově. Podělte se s námi v komentáři, která vysílání a proč rádi posloucháte. Těšíme se na vaši odezvu!

Pavla Dvořáková a Josef Kalčík


  • zveřejněno 7. 9. 2023, což bylo před 15 dny
  • od té doby článek otevřelo 77 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2023