„Evropanství“ je esperanto; ...

„… umělý, mrtvý jazyk,“ prohlásil český prezident Václav Klaus v reakci na irské NE Lisabonské smlouvě v rozhovoru pro Lidové noviny. Jeho vyjádření vzbudilo bouři nevoli nejen mezi českými esperantisty. Reakce esperantistů z celé Evropy si můžete přečíst v esperantské sekci našich stránek.

Níže přinášíme odpověď výboru Českého esperantského svazu Lidovým novinám:

„Esperanto je mrtvý jazyk“, měl říci Václav Klaus podle článku v Lidových novinách ze dne 16.6.2008. Kde však pan prezident získal tak mylnou informaci? A proč to Lidové noviny bez ověření vytiskly? Nám členům Českého esperantského svazu není o smrti esperanta dosud nic známo a považujeme takovouto informaci za zcela mylnou a zavádějící, nejde-li přímo o poplašnou zprávu.

Esperanto je živý jazyk a těší se dnes, po 120 letech života, pevnému zdraví. Esperanto také kupodivu přežilo všechny, kteří o něm kdy mluvili jako o mrtvém jazyce. Dá se předpokládat, že tomu tak bude i nadále. Esperantská část Wikipedie dosáhla před několika dny 100.000 článků, což je více než v češké části. Esperanto je tedy podle této encyklopedie mezi 20 nejvýznamnějšími jazyky. Esperanto používá i Google, největší vyhledávač informací. Papež pronáší svoje vánoční a velikonoční přání také v esperantu. Internetových stránek o esperantu a v esperantu přibývá každým dnem. Řada měst, jejichž zastupitelstvo hledí vpřed, má své prezentace v esperantu. Tisíce lidí, v posledních letech spíše desetitisíce, se každý rok zúčastňují bezplatných internetových jazykových kurzů esperanta. Světový esperantský svaz je navržen jako jeden z kandidátů na Nobelovu cenu za mír pro rok 2008.

Svět potřebuje dorozumět se. Chybí pouze politická vůle vzít esperanto jako jeden z největších vynálezů v historii lidstva na vědomí a přiznat si, jaký ekonomický profit by lidstvo získalo použitím „druhého společného jazyka“ pro všechny lidi. Proč mají všichni lidé malých národů ztrácet drahocenný čas povinným studiem obtížných cizích jazyků, které nakonec dokáže zvládnout na slušné úrovni jen zlomek populace? Proč radši nevěnovat úsilí studiu odborných předmětů a nevyužívat relativně snadno zvládnutelný, moderní a pravidelný jazyk k dorozumívání se s lidmi s jiným rodným jazykem? 

Esperanto je živý, dále se vyvíjející a používaný nástroj dorozumění. Každoročně se setkávají tisíce jeho uživatelů a právě prostřednictvím tohoto jazyka si vyměňují své názory a znalosti z osobního i pracovního života. V příštím roce se právě v České republice v Liberci schází Mezinárodní kongres esperantské mládeže připravovaný společně mládeží z Česka, Polska a Německa. Poctu organizovat toto významné setkání si čeští mladí esperantisté zasloužili za svůj aktivní přístup ke sblížení národů Evropy i celého světa. O to víc zamrzí slova, které údajně český prezident pronesl.

Přirovnání esperanta k mrtvému jazyku použil v minulosti nejeden politik. Další současný kritik Lisabonské smlouvy Peter Gauweiler, pro nepamětníky tehdejší ministr bavorské vlády, označil v roce 1992 smlouvu z Maastrichtu „totalitním snem“ a připravovanou společnou měnu euro nazval „esperantskými penězi“. A dnes těžko najdete člověka, který při cestách Evropu nevyužije výhod těchto společných „esperantských peněz“.


  • zveřejněno 17. 6. 2008, což bylo před 13 lety
  • od té doby článek otevřelo 1257 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Josef Vojáček

#1 Josef Vojáček

La rondeto en Vyškov ne plu ekzistas, indikoj pri kontaktpersono estas neaktualaj.
Kroužek ve Vyškově již neexistuje, údaje o kontaktní osobě jsou neaktuální.

před 9 lety
Pavla Dvořáková

#2 Pavla Dvořáková

Zájemci o oesperanto nyní mohou kontaktovat oblastního delegáta V. Hirše.

před 8 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021