Muzeum esperanta ve Svitavách otevřeno!!

V sobotu 20.9. bylo slavnostně otevřeno Muzeum esperanta v historické budově ve Svitavách – Ottendorferově knihovně. Otevření se zúčastnili následující čestní hosté: Jiří Brýdl, starosta města Svitavy, Václav Koukal, senátor Parlamentu České republiky, Milada Valečková, vedoucí oddělení kultury Odboru kultury a památkové péče Pardubického kraje, Jaromíra Žáčková, místostarosta města Česká Třebová, Jana Melichárková, předsedkyně Českého esperantského svazu (ČES), ze zahraničí Herbert Mayer, ředitel Esperantského muzea a knihovny plánových jazyků ve Vídni a Wolfgang Schwarz, vedoucí sbírky esperanta při Technické univerzitě v Drážďanech. 

 

 

 

Mezi 146 účastníky z největší dálky přijela paní Hilda Graciela Gomez de Rodriguez z Mexika. Před přestřižením pásky společně starostou Svitav a předsedkyní ČES bylo zahájení v nádherném koncertním sálu o patro výš než se nachází vlastní esperantské muzeum. Během zahájení účastníci slyšeli kromě projevů, zdravic a shrnutí historie vzniku muzea i esperantskou hymnu, ale i naživo originální esperantské písně v podání Eleny Puchové a Dmitrije Dovžika.

 

 

 

První expozice nového muzea představuje jednak průřez historií, od prvních navrhovatelů mezinárodního neutrálního jazyka (Komenský, Leibnitz, Descartes), přes první projekty mezinárodní řeči (volapük, solresol) až ke vzniku esperanta a jeho vývoje po dnešek, zejména na našem území. K vidění jsou také dobové dokumenty i současnost místního esperantského klubu, který právě letos slaví 75 let od svého založení. Dále je představena literatura v esperantu, učebnice, slovníky, ale i několik skutečných unikátů. Z nich jmenujme alespoň publikaci o TGM v esperantu s vlastnoručním věnováním a podpisem Jana Masaryka, originál první učebnice esperanta pro Čechy z roku 1890, nebo celý ročník 1912 esperantského nádherně ilustrovaného časopisu, který vycházel v Japonsku a byl tištěn na ručním papíru a byl muzeu věnován synem odběratele panem Zdeňkem Hostounským.

 

 

 

Ale muzeum je víc než jenom snůškou zajímavých exponátů. Na multimediálním panelu s dotekovou obrazovkou se návštěvníci mohou seznámit s esperantem trochu blíže: například s jeho gramatikou, ale i si poslechnout, jak esperanto zní, a to jak mluvené, tak i zpívané. Dále je pro badatele k dispozici stůl s počítačem, který obsahuje mnoho cenných dat o esperantu a dění kolem něj, včetně velkého esperantsko-českého a česko-esperantského elektronického slovníku.

 

 

 

Přestože se esperanto sotva otevřelo svojí úvodní expozicí, členové muzejní komise ČES už uvažijí o druhé expozici, která vystřídá tu současnou v příštím roce. Ta bude zaměřena na dvě témata: Esperanto a mládež (při příležitosti konání světového kongresu esperantské mládeže v červenci v Liberci) a na historii Českého esperantského svazu, který bude příští rok slavit 40 let od svého založení.

 

 

 

Dodejme, že mezi sponzory muzea najdeme nejen Ministerstvo kultury ČR a město Svitavy, ale například i americkou nadaci Esperantic Studies Foundation.

  • jito-

  • zveřejněno 24. 9. 2008, což bylo před 13 lety
  • od té doby článek otevřelo 1532 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021