Proběhl křest nových knih nakladatelství KAVA-PECH

V pondělí 15. února 2016 proběhl v Praze v budově Jednoty tlumočníků a překladatelů a v součinnosti s touto organizací další veřejný křest knižních novinek nakladatelství KAVA-PECH.

První z nich je rozšířené vydání úspěšné učebnice s názvem „Esperantem za tři měsíce“ (vyšlo ve třech vydáních), tentokrát s pozměněným názvem – „Esperanto od A do Z“. Autory této nové učebnice jsou i nadále Petr Chrdle a Stanislava Chrdlová, ovšem nově je učebnice obohacena i o obrázky známého ilustrátora, karikaturisty a esperantisty Pavla Raka. Forma výuky zůstává nadále stejná, učebnice obsahuje celkem 60 lekcí, z nichž každá má rozsah dvou stran. Na lekce navazuje čítanka s krátkými ukázkami různých žánrů a také s praktickými informacemi o využití esperanta. Významnou novinkou je internetová stránka http://www.kava-pech.cz/…siesperanto/ nabízející bezplatné procvičování naučených vědomostí v esperantu, která vznikla ve spolupráci s Katarínou Noskovou z organizace E@I a dalšími zkušenými esperantisty – členy ČES a ČEM.

Po prezentaci nového vydání učebnice esperanta došlo na představení knihy „Robinsoni na Sibiři“, jejímž autorem je maďarský advokát, spisovatel a esperantista Tivadar Soros (1894–1968). Pokud se vám zdá toto jméno povědomé, nejste daleko od pravdy. Na stejném místě před dvěma roky proběhl totiž křest od stejného autora, konkrétně knihy „Maškaráda kolem smrti“.

Stejně jako v případě „Maškarády“ i na této knížce má podíl Humprey Tonkin, známý univerzitní profesor humanitních věd a emeritní rektor univerzity v Hartfordu, který text doplnil o cenné poznámky a doslov.

Vlastní texty Tivadara Sorose přeložila z esperantského originálu Jindřiška Drahotová, dodatkové texty z anglického vydání Marek Blahuš. Knihu ilustrovala Miroslava Tomečková.

Tento křest byl navíc výjimečný tím, že díky iniciativě Verda Stacio bylo možné sledovat tuto akci online přes YouTube. Záznam celého přenosu si můžete pustit přes tento odkaz. Nabízíme vám také několik fotografií ze samotné akce.

Obě knižní novinky lze objednat u nakladatelství KAVA-PECH ZDE.

-mir-

Pavel Rak se podepisuje novým majitelům učebnice Esperanto od A do Z.

V rámci akce bylo možné si zakoupit i další knihy, výběr byl bohatý…

Tým z Verda Stacio (u počítače Pavol Kaščák a stojící Rostislav Čubok) vysílal celou akci živě, včetně překladů Markéty Wilkus z češtiny do esperanta.

Slavnostní přípitek – zleva ilustrátor Pavel Rak, člen Jednoty tlumočníků a překladatelů Petr Kautský, předseda Klubu esperantistů v Praze Tomáš Břicháček, Miroslava Tomečková, Jindřiška Drahotová a Petr Chrdle.

A nakonec obě knihy od Tivadara Sorose – Robinsoni na Sibiři a Maškaráda kolem smrti – zleva Jindřiška Drahotová a Petr Chrdle


  • zveřejněno 5. 3. 2016, což bylo před 5 lety
  • od té doby článek otevřelo 890 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Oldřich Arnošt Fischer

#1 Oldřich Arnošt Fischer

Mi bondeziras al sukcesa prezentado de novaj libroj. (Mi estas kristano, tial mi ne uzadas la vorton "bapto" rilate al libroj. La bapto estas nur por homoj, ne por aĵoj.) - Blahopřeji k úspěšnému představení nových knih. (Jsem křesťan, proto nepoužívám slovo "křest" ve vztahu ke knihám. Křest je pouze pro lidi, nikoliv pro věci.)

před 5 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021