Proběhl křest nových knih nakladatelství KAVA-PECH

V pondělí 15. února proběhl v Praze v budově Jednoty tlumočníků a překladatelů a v součinnosti s touto organizací další veřejný křest knižních novinek nakladatelství KAVA-PECH.

První z nich je rozšířené vydání úspěšné učebnice s názvem „Esperantem za tři měsíce“ (vyšlo ve třech vydáních), tentokrát s pozměněným názvem – „Esperanto od A do Z“. Autory této nové učebnice jsou i nadále Petr Chrdle a Stanislava Chrdlová, ovšem nově je učebnice obohacena i o obrázky známého ilustrátora, karikaturisty a esperantisty Pavla Raka. Forma výuky zůstává nadále stejná, učebnice obsahuje celkem 60 lekcí, z nichž každá má rozsah dvou stran. Na lekce navazuje čítanka s krátkými ukázkami různých žánrů a také s praktickými informacemi o využití esperanta. Významnou novinkou je internetová stránka http://www.kava-pech.cz/…siesperanto/ nabízející bezplatné procvičování naučených vědomostí v esperantu, která vznikla ve spolupráci s Katarínou Noskovou z organizace E@I a dalšími zkušenými esperantisty – členy ČES a ČEM.

Po prezentaci nového vydání učebnice esperanta došlo na představení knihy „Robinsoni na Sibiři“, jejímž autorem je Tivadar Soros. Pokud se vám zdá toto jméno povědomé, nejste daleko od pravdy. Na stejném místě před dvěma roky proběhl totiž křest od stejného autora, konkrétně knihy „Maškaráda kolem smrti“. Kniha má podobně koncipovanou obálku a stejně jako v případě „Maškarády“, i tato kniha je doplněna předmluvami synů Tivadara Sorose – Paula a George.


Z předmluvy známého finančníka a filantropa Georga Sorose citujeme:

"Tato kniha je vyprávěním mého otce o dobrodružstvích, která prožil za první světové války, když zorganizoval útěk ze zajateckého tábora na Sibiři. Tvoří dvojici s Maškarádou kolem smrti (to uvádíš výše) vyprávěním mého otce o dobrodružstvích, která prožívala jeho rodina během německé okupace Maďarska za druhé světové války. Tyto dva příběhy ze života mého otce spolu úzce souvisí. Jeho zážitky z první světové války ho připravily na to, co mělo přijít v té druhé. Naučil se, že v životě existují mimořádné chvíle, kdy běžné principy přestávají fungovat a člověk, chce-li přežít, musí být připraven se od těchto principů oprostit. Lpění na majetku nebo neochota vzdát se pohodlného způsobu života mohou mít fatální následky. Když jako dobrovolník vstoupil do armády, byl ještě ambiciózním mladým mužem, ale jeho zkušenost z ruské revoluce ho přivedla k tomu, že se svých ambicí vzdal. Začal se zajímat spíše o to, jak vést správný život, než jak shromažďovat hmotné blaho. Peníze pro něj byly pouze prostředkem k dosažení cíle, nikoliv cílem samy o sobě. Všímal si nedostatků života buržoazní společnosti a vypracoval si vlastní systém hodnot. Tyto své hodnoty předal mému bratrovi i mně a těmito hodnotami jsem se odjakživa řídil. Může znít zvláštně slyšet něco takového od muže, který nashromáždil ohromné bohatství, ale je skutečností, že jsem se nikdy nezajímal o peníze pro ně samé; jinak bych jich nikdy nebyl schopen tolik rozdat. Jako školák jsem po vyučování chodíval se svým otcem do bazénu a on se pak se mnou po plavání dělil o útržky ze svých dobrodružství. Tak se jeho zážitky staly významnou součástí mého dětství a pomohly mi připravit se na má vlastní dobrodružství ve druhé světové válce. Německá okupace Maďarska se stala přelomovou dobou mého života a měla velmi pozitivní vliv na můj pohled na život. Naučil jsem se, jak zacházet s rizikem. Můj otec byl připraven dobře. Okamžitě pochopil, že toto je jedna z těch mimořádných chvil, které vyžadují mimořádné jednání. Obstaral členům své rodiny falešné doklady a pomohl také mnoha dalším lidem. Podrobně tento příběh vylíčil v Maškarádě.

Příběh, který můj otec vypráví v této knize, je pouze zlomkem z jeho zážitků z doby ruské revoluce. Domnívám se, že měl v úmyslu vydat více takových textů, obdobně jako i mně u bazénu povídal svůj příběh v útržcích, ale nestalo se tak.

Jediným jiným jeho článkem v Literatura Mondo je vyprávění o krásné dívce z indické vesnice. Nevím, jestli si můj otec tento příběh vymyslel nebo ne, ale je natolik příznačný pro jeho smysl pro humor, že jsme jej připojili k této knize jako dodatek."Stejně jako v případě „Maškarády“ i na této knížce má podíl Humprey Tonkin, známý univerzitní profesor humanitních věd a emeritní rektor univerzity v Hartfordu, který text doplnil o cenné poznámky a doslov.

Vlastní texty T. Sorose přeložila z esperantského originálu Jindřiška Drahotová, dodatkové texty z anglického vydání Marek Blahuš. Knihu ilustrovala Miroslava Tomečková.

Tento křest byl navíc výjimečný tím, že díky iniciativě Verda Stacio bylo možné sledovat tuto akci online přes YouTube. Záznam celého přenosu si můžete pustit přes tento odkaz. Nabízíme vám také několik fotografií ze samotné akce.

Obě knižní novinky lze objednat u nakladatelství KAVA-PECH ZDE.

-mir-

Pavel Rak se podepisuje novým majitelům učebnice Esperanto od A do Z.

V rámci akce bylo možné si zakoupit i další knihy, výběr byl bohatý…

Tým z Verda Stacio (u počítače Pavol Kaščák a stojící Rostislav Čubok) vysílal celou akci živě, včetně překladů Markéty Wilkus z češtiny do esperanta.

Slavnostní přípitek – zleva ilustrátor Pavel Rak, člen Jednoty tlumočníků a překladatelů Petr Kautský, předseda Klubu esperantistů v Praze Tomáš Břicháček, Miroslava Tomečková, Jindřiška Drahotová a Petr Chrdle.

A nakonec obě knihy od Tivadara Sorose – Robinsoni na Sibiři a Maškaráda kolem smrti – zleva Jindřiška Drahotová a Petr Chrdle


  • zveřejněno 5. 3. 2016, což bylo před 4 lety
  • od té doby článek otevřelo 781 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Oldřich Arnošt Fischer

#1 Oldřich Arnošt Fischer

Mi bondeziras al sukcesa prezentado de novaj libroj. (Mi estas kristano, tial mi ne uzadas la vorton "bapto" rilate al libroj. La bapto estas nur por homoj, ne por aĵoj.) - Blahopřeji k úspěšnému představení nových knih. (Jsem křesťan, proto nepoužívám slovo "křest" ve vztahu ke knihám. Křest je pouze pro lidi, nikoliv pro věci.)

před 4 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020