Slavnostní odhalení pamětní desky F. V. Lorence

Místo konání - Vrdy

08
červenec

Vrdy


Slavnostní odhalení pamětní desky Františka Vladimíra Lorence

spojené s esperantským setkáním v Čáslavi

(10:30 – 13:30 prohlídka města a společný oběd)

a návštěvou Lorencovy rodné vsi Zbyslav

Sraz v 10:30 před vlakovým nádražím (po příjezdu vlaku od Kolína – dopravní spoje viz níže)

Přihlaste se prosím do do 2. července

na adrese pavla.esperanto @ gmail.com

ohledně rezervace místa v restauraci (výběr z hotových jídel)

a v bezplatném obecním busu do Vrdů a Zbyslavi a zpět

Děkujeme předem za pochopení a podporu organizátorům!

památky města Čáslav


Místní knihovna Vrdy spolu s obcí Vrdy Vás srdečně zvou v neděli 8. července od 14:00 na Slavnostní odhalení pamětní desky Františka Vladimíra Lorence na knihovně, která od 1. 7. 2018 bude mít tu čest nést v názvu jeho jméno. Pamětní deska s reliéfem F. V. Lorence (1872–1957) je dílem sochaře a restaurátora Zdeňka Myslivce.

Tímto počinem bychom rádi zviditelnili tohoto význačného rodáka ze Zbyslavi, který je neprávem u nás v obci, ale i v Čechách pozapomenut, přestože v Brazílii a mezi esperantisty byl a je mužem nebývalé vážnosti.

Vlastimil Novobilský: František Vladimír Lorenc

„F. V. Lorenc, už jako mladík, 3 roky po vydání první učebnice esperanta L. L. Zamenhofem, napsal a vydal vlastním nákladem učebnici esperanta v češtině. Ve svých 20 letech emigroval do Brazílie, kde se proslavil jako polyglot, pedagog, spisovatel, překladatel, léčitel, filantrop, pro spiritisty je dosud význačné médium. V Brazilii je po něm pojmenováno renomované nakladatelství, lingvistický institut a ve městě Dom Feliciano, kde Lorenc žil, je po něm pojmenována veřejná knihovna a má tam i svůj památník.“ Tolik ve výstižné zkratce předesílá majitel vydavatelství KAVA_PECH, ve kterém loni vyšel velmi čtivý životopis F. V. Lorence od Em. Prof. RNDr. Vlastimila Novobilského CSc., Dr. Petr Chrdle. Tento odborník na slovo vzatý akci zároveň obohatí přednáškou o Lorencovi. V české premiéře bude rovněž promítnut zajímavý brazilský dokument na toto téma.

Svoji účast na odhalení pamětní desky mimo pana Dr. Chrdleho přislíbila i generální konzulka ČR v Brazílii Ing. Pavla Havrlíková, autor pamětní desky pan Zdeněk Myslivec a PhDr. Pavla Dvořáková, autorka chystané stálé expozice věnované Lorencovi.

Akce se uskuteční v prostorách před knihovnou v Tylově ulici č. p. 25 v Dolních Bučicích. Pro přespolní poslouží jako navigace sousedící kostel. Knihovnu pak poznáte v nově opravené budově okrové barvy, před kterou je dětské hřiště. Hlavní vchod do knihovny, vedle kterého bude deska umístěna, se nachází z té strany budovy, která je odvrácená od silnice. Zaparkovat lze pohodlně na parkovišti u kostela a nebo na velkém parkovišti z druhé strany silnice.

Na ceremoniál je zajištěno sezení, stínění proti slunci, nápoje a poté i zdarma malé občerstvení.Místní knihovna Vrdy

Tylova 25, Vrdy-Dolní Bučice

knihovna@obecvrdy.cz | 315 555 507 | 602 525 523 |

W: www.obecvrdy.cz/…as/knihovna/ | FB: www.facebook.com/KnihovnaVrdyDoporučená doprava pro nemotorizované návštěvníky:

  • rychlík Ex 520 Portáš ze Vsetína, v Kolíně v 9:58 a osobní vlak Os 5905 v 10:05, v Čáslavi v 10:26
  • rychlík Ex 125 Radhošť z Prahy, v Kolíně v 10:01, poté stejný osobní vlak

doprava zpět: osobní vlak do Kolína v 16:50 nebo 17:50

viz IDOS

Zobrazeno 852x

Soubory
jpg akce-vrdy-plakat.jpg (238.49 kB)

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021