Wikimagazín MOZAIKO č. 4 právě vyšel

Prosincové číslo je oděno zčásti do svátečního vánočního hávu – ale nezůstane rozhodně jen u tohoto námětu …

Landoj de la mondo / Země světa

Nepalo / Nepál neboli „Střecha světa“  – fascinující pestrobarevná země, kde lze mj. poměrně snadno nalézt esperantisty

Lingva varieco / Jazyková rozmanitost

Tok-Pisino / Tok Pisin Pozoruhodný kreolský jazyk, kterým se hovoří na Papui-Nové Guinei

Paĝoj el la historio / Stránky z historie

Kristnasko / Vánoce – Proč právě v prosinci? Jak se zrodil Santa Claus a Děda Mráz? Kdy a odkud k nám přišel zvyk strojit stromeček? A jak je to se vznikem tradice vánočních betlémů?

Kulturo kaj arto / Kultura a umění

Gregoria ĉanto / Gregoriánský chorál a jeho léčivá síla promlouvající k nám z raného středověku až do dnešních časů 

Elstaruloj kaj famaj kaj forgesitaj / Osobnosti slavné i zapomenuté

Sankta Nikolao / Svatý Mikuláš – Jak přišel k pověsti o své štědrosti?

Sociaj kaj spiritaj instruoj kaj iliaj reprezentantoj / Společenské a duchovní nauky a jejich představitelé

Jesuo Kristo / Ježíš Kristus z pohledu encyklopedického – jak ho vnímají příslušníci jiných než křesťanských náboženství? 

Panoramo de scienco kaj tekniko / Panoráma vědy a techniky

Stelo /Hvězda neodmyslitelně patřící k atmosféře vánočního času – jak ji vidí fyzici a astronomové?

Aboco de la komputila mondo / Abeceda počítačového světa

Komputeko - živý důkaz modernosti a terminologické propracovanosti esperanta 

Libera tempo kaj vivstilo / Volný čas a životní styl

  • k němuž bezpochyby patří i gastronomie …

Kristnaska vespermanĝo / Vánoční večeře – Jaké pochoutky se při ní nabízejí v různých zemích světa?

Esperanto-movado/ Esperantské hnutí

Zamenhof Etymologie jména tvůrce esperanta a jeho rodinní příslušníci


Bonvenon en Ĉeĥio! / Vítejte v Česku!

Elstaruloj kaj iliaj verkoj / Osobnosti a jejich díla

Jan Jakub Ryba (1765–1815) Tragické osudy českého skladatele, pedagoga a básníka, autora slavné České mše vánoční (s hudebními ukázkami) 

Invitilo al ekskurso / Pozvánka na výlet:

Tábor Město, jehož místopis je protkán slavnými biblickými názvy a v němž se nebudete nudit ani v zimě


Sonregistraĵoj / Zvukové nahrávky

Pingveno / Tučňák

Rekomendataj retpaĝoj / Doporučené webové stránky

Boris Kolker –Enigmoj de L.L.Zamenhof / Záhady L.L. Zamenhofa Překvapivá fakta o jeho životě

Edmond Privat

Esperanto en Youtube / Esperanto na Youtube

Kristnasko – Naskiĝo Krátký hraný film o narození Ježíše s esperantskými titulky

Navštivte na našem webu / Vizitu en nia retpaĝaro Videa měsíce


MOZAIKO – wikimagazín č. 4 (založený na článcích z esperantské Wikipedie) – vyšel 2.prosince 2010.

Rediguje Pavla Dvořáková.

Vaše reakce a náměty na obsah příštích čísel jsou vítány!

Kontakt: komputado(zavi­náč)esperanto­.cz

ARCHÍV:

č. 1

č. 2

č. 3


  • zveřejněno 2. 12. 2010, což bylo před 10 lety
  • od té doby článek otevřelo 1703 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Max

#1 Max

Pavlo,
refoje ekscelenca laboro. Kiel ĉiam.

před 10 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021