Wikimagazín MOZAIKO č. 3 právě vyšel

I listopadové číslo vám přináší zajímavé články v esperantu z nejrůznějších oborů. Věříme, že i tentokrát zde naleznete téma, které vás zaujme.

Landoj de la mondo / Země světa

Sud-Afriko Jihoafrická republika Země trochu jiná než zbytek Afriky

Lingva varieco / Jazyková rozmanitost

Eŭska lingvo Baskičtina Nejstarobylejší evropský jazyk, který nenáleží

k žádné jazykové rodině. Anebo přece má nějakého příbuzného? 

Paĝoj el la historio / Stránky z historie

Marko Polo Skutečně sám prožil vše, o čem psal ve svém románu „Milion“?

Kulturo kaj arto / Kultura a umění

Anna Karenina omaĝe al la 100-jara datreveno de forpaso de L.N.Tolstoj

Proč vlastně tato zdánlivě „banální romance ze života vyšší společnosti“ stále poutá zájem čtenářů? (ke 100. výročí úmrtí L.L.Tolstého)

Elstaruloj kaj famaj kaj forgesitaj / Osobnosti slavné i zapomenuté

Elisabeth Kübler-Ross Psychatrička, která vykonala obdivuhodné průkopnické dílo v oblasti výzkumu smrti a práce s umírajícími

Sociaj kaj spiritaj instruoj / Společenské a duchovní nauky

Gnostikismo Gnóze – První velká hereze křesťanství – čím se vlastně vyznačuje?

A ve které části světa dosud přežívá?

Panoramo de scienco kaj tekniko / Panoráma vědy a techniky

Diamanto Diamant O jeho vlastnostech, zpracování a symbolice

Aboco de la komputila mondo / Abeceda počítačového světa

Spamfiltrilo Spamový filtr Jak se bránit proti nevyžádané elektronické poště

Libera tempo kaj vivstilo / Volný čas a životní styl 

Teo Čaj Jeho druhy a způsoby přípravy a servírování v různých zemích

Esperanto-movado/ Esperantské hnutí

Claude Piron Stručně o životě a díle charismatického švýcarského lingvisty a psychologa (s odkazy na některá jeho díla ke stažení)

Bonvenon en Ĉeĥio! / Vítejte v Česku! 

  • Elstaruloj kaj iliaj verkoj / Osobnosti a jejich díla

Du tradukoj de Majo de Karel Hynek Mácha (1810–1836) omaĝe al la 200-jara datreveno de lia naskiĝo

Dva překlady Máje od K.H. Máchy (ke 200. výročí jeho narození)

  • Invitilo al ekskurso / Pozvánka na výlet:

Pardubice rimarkinda urbo kun aktiva E-klubo kaj unike multaj artikoloj ankaŭ pri aliaj municipoj en la regiono

Pozoruhodné město s aktivním E-klubem a pyšnící se mnoha kvalitními wikipedickými články o řadě dalších měst a obcí v regionu


Sonregistraĵoj / Zvukové nahrávky

Stonehenge K čemu vlastně sloužil tento slavný keltský kamenný monument?

Rekomendataj retpaĝaroj / Doporučené webové stránky

Edukado.net Komplete rekonstruita retpaĝaro kun kelkcento da novaj utilaj materialoj por lernado kaj instruado de Esperanto (eblas elŝuti post senpaga registriĝo) / Kompletně rekonstruovaný web pro studium a výuku esperanta

Artikolo pri edukado.net en Libera folio Článek o tomto webu v časopise Libera folio

Esperanto en Youtube / Esperanto na Youtube 

Babel Antaŭfilmo kun E-subtekstoj / Trailer k filmu Babel s E-titulky

Kiel traduki en La Ponto instrukcia filmo pri kreado de E-subtekstoj por mallongaj filmoj

Instruktážní film o tvorbě esperantských titulků k filmům

Navštivte na našem webu / Vizitu en nia retpaĝaro

Pořady o esperantu v rozhlase a televizi ĉeĥlingve

Retaj lingvohelpiloj por progresintoj Internetové jazykové pomůcky pro pokročilé


MOZAIKO – vikimagazino n-ro 3  – aperis la 2-an de novembro 2010.

Redaktas Pavla Dvořáková.

Viaj reagoj kaj proponoj por enhavo de la sekvaj numeroj bonvenas!

Kontakto: komputado (heliko) esperanto.cz

ARKIVO:

Mozaiko n-ro 1 troviĝas ĉi-tie č. 1 se nachází zde

Mozaiko n-ro 2 troviĝas ĉi-tie č. 2 se nachází zde


  • zveřejněno 2. 11. 2010, což bylo před 11 lety
  • od té doby článek otevřelo 2065 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

JARY

#1 JARY

Pavlínko, přijmi mou gratulaci. Je to na jedničku s hvězdičkou.

před 11 lety
Johano

#2 Johano

Pavla,
mi gratulas al vi. Bona strukturo kaj ricxa enhavo.

před 11 lety
Max

#3 Max

Pavla estas granda entusiasmulo kaj mi entusiasmulojn amas.

před 11 lety
Dvořákovi M.B.

#4 Dvořákovi M.B.

Gratulujeme! Viktor + Líba

před 11 lety
Jan Duda

#5 Jan Duda

Saluton kaj gratulon por via plua sukcesplena laboro. Energion por sekvonta daurigo.Duda

před 11 lety
Jindřiška

#6 Jindřiška

Valora laboro, bela ago!

před 11 lety
Věra P.

#7 Věra P.

Koran gratulon, mi admiras Vin.

před 11 lety
Míra V.

#8 Míra V.

mi gratulas a kaj admiras

před 10 lety
Ladislav Hruška

#9 Ladislav Hruška

Bonan tagon Pavlo,jsi tak dobré,že by jsi si zasloužila nějaké ocenění,vyznamenání a pod. za to,co vše pro esperanto vytváříš.Přeji ti stále hodně zdaru Láďa

před 10 lety
Pavla

#10 Pavla

Koran dankon por viaj reeĥoj! Sed eble ne ĉiuj rimarkis, ke mi estas nura redaktoro, kaj ne aŭtoro de ĉiuj artikoloj! Danko merite apartenas al ĉiuj verkintoj kaj mi invitas ankaŭ vin kontribui al Vikipedio, eĉ se nur per koncizaj tekstoj! Se vi bezonos lerni kiel, mi estas je via dispono!

před 10 lety
Duda Jan

#11 Duda Jan

Saluton, připojuji se k Ladislavu Hruškovi:"Pavlo,jsi tak dobrá,že by sis zasloužila nějaké ocenění, vyznamenání a pod. za to, co pro esperanto vytváříš. Přeji Ti také hodně zdaru. Honza Duda

před 10 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021