Zamenhofův rok 2017 vrcholí 15. prosince Dnem esperantské knihy

26. července 2017 uplynulo 130 let od vydání první učebnice mezinárodního jazyka, kterou napsal a ve Varšavě vydal tehdy 27letý absolvent medicíny a nadaný polyglot Ludvík Lazar Zamenhof (15.12.1859 –14.4.1917) pod pseudonymem Dr. Esperanto (tj. Doktor Doufající). Ten se teprve později stal pojmenováním jazyka jako takového. Vzhledem ke stému výročí úmrtí se Zamenhof ocitl i na letošním oficiálním seznamu významných výročí UNESCO. Den jeho narozenin 15. prosince slaví po celém světě příznivci jím iniciovaného jazyka nejen jako Zamenhofův den, ale i jako Den esperantské knihy.

Díky nadšenectví a dobrovolnické práci jeho uživatelů byly dosud v esperantu vydány desítky tisíc titulů knih všech žánrů, původních i přeložených. Neesperantské veřejnosti nabízíme na našem webu Stručné přehledné informace o literatuře v esperantu, doplněné hypertextovými odkazy.Pro představu Stručná encyklopedie původní esperantské literatury, která vyšla v angličtině v r. 2008 v naklada­telství Mondial v New Yorku, čítá 740 stran. O tom, že esperanto má svou přítažlivost a specifické výhody i pro ty, kteří dobře ovládají angličtinu (vč. jejích rodilých mluvčí), svědčí mj. fakt, že nový kurz esperanta pro anglicky mluvící na portálu DUOLINGO si za poslední dva roky zapsalo více než milion studentů.

Cílem esperanta nikdy nebylo a není nahradit národní jazyky, ale fungovat vedle nich jako jednoduchý, snadno naučitelný, neutrální a tedy i spravedlivý jazyk pro nadnárodní komunikaci. Navzdory své snadnosti je esperanto výrazově i stylisticky bohaté a dle potřeb se stále obohacuje i o nové odborné výrazy. Nejlepším dokladem toho je i hlavní letošní tuzemská knižní novinka – více než 500 stránkový Velký esperantsko-český slovník, jehož autorem je zakladatel a první správce české Wikipedie, Miroslav Malovec z Brna. Slovník vydalo letos v říjnu nakladatelství KAVA-PECH. Nejnovější

ROZHLASOVÝ ROZHOVOR

s majitelem nakladatelství Petrem Chrdlem, týkající se zejména myšlenkového a duchovního odkazu Zamenhofa a jeho konceptu tzv. homaranismu, proběhl v Českém rozhlase na stanici Radio Wave 10.12.2017 a je K POSLECHU zde. Knižní produkce KAVA-PECH v esperantu je k vidění např. na letošním Vánočním jazykovém jarmarku, které se koná pod záštitou FF UK 14.12. mezi 15. a 20. hodinou v Hybernské ul. č. 4 v Praze. A právě díky knihám psaným esperantem bylo KAVA-PECH zařazeno do České knihy rekordů jakožto nakladatelství vyvážející knihy do nejvíce zemí světa.

První esperantskou knihou v českých zemích se stala první učebnice esperanta pro Čechy, kterou napsal a v r. 1890 v Pardubicích z vlastních prostředků vydal chudý, teprve 18letý student František (Vladimír) Lorenc, který následně většinu svého života strávil v Brazílii, dle svědků údajně ovládal stovku jazyků, prokázal mimořádné nadání ve vícero oborech a ve velmi obtížných životních podmínkách dokázal vytvořil pozoruhodné dílo. Bližší informace o této mimořádné osobnosti přináší nově vydaná poutavě napsaná životopisná publikace od prof. Vlastimila Novobilského, bývalého rektora UJEP Ústí nad Labem.


Jedna z tradičních tuzemských oslav Dne esperantské knihy proběhla v rámci 9. Adventního matiné, které se konalo 9.12.2017 v Městské knihovně v PískuOsobnosti dr. Zamenhofa je věnována mj. část výstavy Člověk proti Babylonu, otevřená letos v červnu v Muzeu esperanta, sídlícím v Ottendorferově domě ve Svitavách. Součástí muzea je i knihovna, která čítá téměř 18 000 zkatalogizovaných knihovních jednotek (knih a ročníků časopisů v esperantu). Muzeum bude ale od 27.12. až do března 2018 dočasně uzavřeno z důvodu rekonstrukčních prací uvnitř budovy (aktuální informace o znovuotevření sledujte na našem a muzejním webu). Poslední možný den návštěv je 26. prosinec.


S životem a dílem dr. Zamenhofa slovem i obrazem se lze v tomto zimním mezidobí seznámit nejen ve Wikipedii, ale i v českých mutacích vícejazyčných letos nově vzniklých informačních webů

ZAMENHOF.INFO a ZAMENHOF.LIFE

nebo prostřednictvím nového videozáznamu životopisné přednášky J. Křížkové či knihy (přeložené a vydané J. Drahotovou), podle jejíhož názvu byla zmíněná muzejní výstava pojmenována (viz foto výše). Heslo Zamenhof v české Wikipedii bylo nyní rozšířeno o Literaturu (Bibliografii) a Externí odkazy. – Jednou z letošních knižních novinek k oslavě Zamenhofova roku je i česká verze publikace Cesta k harmonii od Jaroslava Karhana – esej o životě, díle a odkazu Komenského a Zamenhofa, analýza podobností jejich údělů, děl a myšlenkového odkazu i zamyšlení směrem k budoucnosti.


Vaší pozornosti doporučujeme nejnovější článek Petra Chrdleho, který pojednává o duchovním Zamenhofově odkazu a vyšel na webu info.dingir.cz:

LUDVÍK LAZAR ZAMENHOF: JAZYKY A SPIRITUALITA


Esperanto má samozřejmě i široké uplatnění na internetu, vycházejí v něm časopisy, vysílají rozhlasové stanice, dabují filmy, zpívají se písně (v tomto čase i písně vánoční). Ale to je již téma na některý z našich příštích článků pro nejširší veřejnost ☺!

Pokud se vám článek líbil, sdílejte ho prosím dále, jakožto váš malý osobní příspěvek k oslavě Dne Zamenhofa a esperantské knihy. Děkujeme předem za vaši součinnost.A jak jinak můžete vy, naši čtenáři-esperantisté, přispět osobně ke Dni esperantské knihy a podpoře rozvoje esperantské kultury (nejen 15. prosince)?

Zde je několik konkrétních tipů:

 • Přečtěte si (třeba až v poklidnějším čase po vánočních svátcích) novou knihu v esperantu a podpořte tak zdokonalení svých jazykových kompetencí.
 • Udělejte o ní přednášku či besedu v místě svého bydliště, v klubu či na některé esperantské akci.
 • Kupte si nějakou novou knihu u Libroservo ČES či KAVA-PECH a podpořte tím vydávání dalších publikací.
 • Žádejte konkrétní publikaci u svých místních knihkupců a podpořte tím jejich povědomí o esperantu.
 • Zakoupenou a přečtenou knihu případně darujte do vaší místní / městské knihovny (obzvlášť vhodné jsou výše zmíněné publikace o F.V. Lorencovi či „Cesta k harmonii“ v češtině). Tuto praxi provozuje každoročně např. klub „La Ponto“ v Písku.
 • Podpořte knihy v nebo o esperantu pozitivním čtenářským hodnocením na internetu (např. v Československé bibliografické databázi nebo ve známých internetových obchodech).
 • Zapojte se vlastní původní tvorbou či překlady do vydání dalšího dílu Čítanky Jindřišky Drahotové.
 • Ovládáte-li základy editování ve Wikipedii, doplňte již existujcí či vytvořte nové články o autorech píšících v esperantu či o významných knihách (v české či esperantské mutaci). Neváhejte požádat o radu na adrese naší redakce.
 • Zapojte se do projektu „Fonotéka“ natočením audionahrávky zajímavého autorsky volného literárního díla (bezplatné konzultace opět obdržíte na adrese redakce), které můžeme zveřejnit na našem muzejním webu na Ipernity či v jiných médiích.

Podělte se o to, co jste konkrétně udělali, v komentáři pod tímto článkem, abyste inspirovali a povzbudili ostatní čtenáře!

NĚKTERÉ SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A FOTOGALERIE NA WEBECH ČES

Téma Zamenhof:

Téma Esperantská literatura:


Pavla Dvořáková, redakce@esperanto.cz


Soubory
pdf mezinarodni-den-esp.knihy-se-slavil-i-v-olomouci.pdf (1.23 MB)
pdf TISKOVA-ZPRAVA_rok-zamenhofa-a-den-esperantske-knihy.pdf (1.03 MB)
pdf Rok Zamenhofa a Den esperantske knihy 2017 - tiskova zprava-brno.pdf (644.19 kB)
pdf doplnujici zprava o 9. adventnim matine pro pisecky denik.pdf (592.36 kB)

 • zveřejněno 14. 12. 2017, což bylo před 5 lety
 • od té doby článek otevřelo 1158 čtenářů
 • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Láďa Hruška

#1 Láďa Hruška

Pavlo moc ti děkuji za tvé krásné slova a za vše,co jsi mi poslala.Věřím,že budu zdráv a v létě se zase jednou do Písku podívám,je mě po něm dost smutno a také po všech známích a tobě Láďa

před 5 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2022