Knihovna ČES – Půjčování knih

http://www.muzeum.esperanto.cz/cs/knihovna Zpracování fondu a knihovní služby zajišťuje paní Marie Čumová ze svitavského Klubu přátel esperanta. Knihy a časopisy je možno studovat prezenčně, příp. – po dohodě s knihovnicí – je možno je zapůjčit domů, pokud se nejedná o obzvlášť vzácné exempláře. Nejprve nás kontaktujte

muzeabiblioteko@esperanto.cz

o který titul máte zájem a následně obdržíte odpověď, zda je publikace k dispozici absenčně (možno odnést domů) či pouze prezenčně (prostudovat na místě v muzeu) a kdy se příp. můžete dostavit. Na základě dohody lze jednat i o zaslání poštou. Vhodnou příležitostí k výpůjčkám je využít účasti na různých akcích pořádaných v muzeu.

Knihovna Muzea esperanta, nám. Míru 1, 568 02 Svitavy


LIBROSERVO – Prodej knih

Kontaktní adresa pro zájemce o nákup knih:

Marie Čumová, marie.cumova@seznam.cz

nebo na adrese: Muzeum esperanta, nám. Míru 81/1, 568 02 Svitavy

Katalogy nabízených knih si můžete stáhnout níže.
Ke všem zásilkám je účtováno poštovné, které se odvíjí od hmotnosti zásilky. Objednanou literaturu neposíláme na dobírku. Za objednané zboží se platí přiloženou složenkou. Nadále zůstávají v platnosti slevy:
při nákupu
min. 200,–Kč............. 10%
min. 500,–Kč............. 15%
min.1000,–Kč............ 20%

Slevy neplatí při prodeji do zahraničí a při stánkovém prodeji během sjezdů, konferencí a ostatních setkáních esperantistů.

Aktuální katalog knihovny z 15.10.2019 je zde:

http://www.muzeum.esperanto.cz/….10.2019.xls


Soubory
html LIBROSERVO_prodejni.nabidka.html (128.95 kB)
xls LIBROSERVO_prodejni.nabidka.xls (27.5 kB)
xls katalog knihovny CES - stav 17.4.2017.xls (4.96 MB)
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020