Hlavní delegát UEA pro ČR: Dr. Petr Chrdle, chrdle@kava-pech.cz

  • zprostředkování členství ve Světovém esperantském svazu (UEA) a účasti na Světových esperantských kongresech


Korespondenční kurzy esperanta pro pokročilé

  • pro členy ČES sleva 100,–Kč

Jazyková poradna: Miroslav Malovec malovec@volny.czKnihovna ČES a prodej knih (Libroservo):

Marie Čumová, marie.cumova@seznam.cz

Knihovna Muzea esperanta: Marie Čumová, marie.cumova@seznam.cz

Katalog knih k prodeji je ke stažení níže ve formátu xls.INFORMAČNÍ PORTÁL www.esperanto.cz:
Tvůrce a technický administrátor webu: Aleš Tomeček

kontakt pro dotazy a připomínky technického rázu – tomecekales@seznam.czRedakce webu esperanto.cz:

  • PhDr. Pavla Dvořáková (zejména „Aktuality“, „Odkazy“, „Pořady v rozhlase a televizi“ aj.)
  • Mgr. Libuše Hýblová (zejména „Kalendář akci“, rubrika „Organizace“)
  • Miroslav Malovec (zejména rubrika „O esperantu“ – Historie a Kultura)
  • Matěj Nárožný (zejména příspěvky do Kalendáře akcí ohledně akcí ve Svitavách)

kontakt pro dotazy a příspěvky k obsahu

redakce@esperanto.cz


Archív časopisu STARTO a mailových aktualit RET-komunikoj

Předplatné esperantských časopisů ze zahraničí: Pavel Polnický, polnickypavel@seznam.cz


Výstřižková služba (shromažďující články o esperantu v českém tisku): Jaroslava Čejková, jarkacejkova@centrum.cz (info o internetovém tisku viz zde)


Pasporta Servo (bezplatná ubytovací služba v soukromí – prodej adresáře, registrace ubytovatelů): Vlasta Pištíková, pismis@volny.czSoubory
xls ces_prodej-knih_katalog.xls (49.5 kB)
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020