Hlavní delegát UEA pro ČR: Dr. Petr Chrdle, chrdle@kava-pech.cz

  • zprostředkování členství ve Světovém esperantském svazu (UEA) a účasti na Světových esperantských kongresech


Korespondenční kurzy esperanta pro pokročilé

  • pro členy ČES sleva 100,–Kč

Jazyková poradna: Miroslav Malovec malovec@volny.czKnihovna ČES a prodej knih (Libroservo):

Marie Čumová, marie.cumova@seznam.cz

Knihovna Muzea esperanta: Marie Čumová, marie.cumova@seznam.cz

Katalog knih k prodeji je ke stažení níže ve formátu xls.INFORMAČNÍ PORTÁL www.esperanto.cz:
Tvůrce a technický administrátor webu: Aleš Tomeček

kontakt pro dotazy a připomínky technického rázu – tomecekales@seznam.czRedakce webu esperanto.cz:

  • Ing. Jiří Tomeček (místopředseda ČES s garancí za weby ČES)
  • Mgr. Libuše Hýblová (zejména „Kalendář akci“, rubrika „Organizace“)
  • PhDr. Pavla Dvořáková (zejména „Aktuality“, „Odkazy“, „Pořady v rozhlase a televizi“ aj.)
  • Miroslav Malovec (zejména rubrika „O esperantu“ – Historie a Kultura, příp. Aktuality)

kontakt pro dotazy a příspěvky k obsahu

redakce@esperanto.cz


Archív časopisu STARTO a mailových aktualit RET-komunikoj


Předplatné esperantských časopisů ze zahraničí

zajišťuje Pavel Polnický, Lidická 939/11, 290 01 Poděbrady,

polnickypavel@seznam.cz, tel. 723 672 335.

Předplatné prosím uhraďte na účet u Equabank, č. ú. 101 953 9617/6100, konst. symbol 0379 a variabilní symbol uvedený u jednotlivých titulů. Pokud platíte jednou položkou za více časopisů, pošlete P. Polnickému rozpis platby.

Monato: 1320,– Kč, v.s. 07001, 12 čísel ročně, 36 stran formátu A4, elektronicky 820,–Kč

Juna Amiko: 350,– Kč, v.s. 07004, 4 čísla ročně, 40 stran formátu A5, elektronicky 190,–Kč

Literatura Foiro: 1220,– Kč (*800,– Kč), v.s. 07005, 6 čísel ročně, 56 stran formátu A5 (*cena v závorce platí pro členy „Esperanta civito“.)


Výstřižková služba (shromažďující články o esperantu v českém tisku): Dagmar Martinková, dagmar.martinkova@seznam.cz (info o internetovém tisku viz zde)


Pasporta Servo (bezplatná ubytovací služba v soukromí – prodej adresáře, registrace ubytovatelů): Vlasta Pištíková, pismis@volny.cz


Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2023