Iniciátor esperanta dr. Zamenhof na seznamu výročí UNESCO

14. dubna 2017 si svět připomíná 100. výročí úmrtí doktora Ludvíka Lazara Zamenhofa, který v r. 1887 vydal pod pseudonymem Dr. Esperanto (= Doufající) první učebnici jazyka, určeného pro rovnoprávnou mezinárodní komunikaci a sblížení mezi národy. Z několika set podobných projektů byl právě ten jeho, který – ač se dosud nestal „druhým jazykem pro každého“ – se nejvíce rozšířil do celého světa a získal atributy plnohodnotného živého a rozvíjejícího se jazyka, jehož znalost přináší různé výhody.

Kromě neutrálního jazyka L.L.Zamenhof vytvořil i filozofii homaranismu. Esperanto vždy považoval jen za prostředek zlepšení mezilidských vztahů, zejména překlenutí překážek mezi lidmi různé národnosti a náboženského přesvědčení. Tento cíl dodnes neztratil nic na své aktuálnosti a důležitosti.


Jeho životu a dílu je věnován i zbrusu nový přehledný vícejazyčný web, který v rámci svých projektů vytvořila organizace E@I:

zamenhof.info

Ten zahrnuje např. i názornou chronologickou biografii doplněnou o fotografie.

Verze existuje zatím i ve slovenštině a připravuje se rovněž verze česká. Stručnější variantu představuje informační web zamenhof.life, který inicioval Světový esperantský svaz (UEA) a jenž díky překladu M.Malovce funguje i v češtině.


Zamenhofovu životu a odkazu bude mj. věnována část nově připravované výstavy „ČLOVĚK PROTI BABYLONU“, jejíž vernisáž v Muzeu esperanta ve Svitavách proběhne pro českou veřejnost v pátek 9.června v 16:30 v rámci Muzejní noci a hlavní vernisáž v esperantu s celodenním doprovodným programem pak v sobotu 10. června v 10:30. Název výstavy je převzat ze Zamenhofova životopisu od H. Massona a R. Centassiho, který do češtiny přeložila a vydala Jindřiška Drahotová.

Všichni zájemci o výstavu jsou srdečně zváni!V souvislosti s výročím bylo vedení ČES osloveno redaktory ČTK.

Na základě těchto rozhovorů jsme zatím vyšly tyto články:

Esperanto má miliony příznivců i po 130 letech od vzniku tyden.cz – s novou předsedkyní ČES Libuší Hýblovou

Esperanto má v ČR stovky příznivců. Svitavské muzeum chystá výstavu ceskenovinky.cz – s Libuší Dvořákovou (v textu je omylem uvedeno Pavla)

Krátkou zprávu „Svitavské Muzeum esperanta chystá výstavu k výročí tvůrce jazyka“ zveřejnilo Radio.cz a Blesk.cz.


Pro čtenáře, kteří nemají představu, jak esperanto vypadá, velmi stručný a názorný úvod do esperanta nabízí např. nová verze mnohojazyčného výukového portálu LERNU.NET.


V souvislosti s tím, že 26. července bude připomenuto 130 let vzniku esperanta, celý rok 2017 je prohlášen jako ZAMENHOFŮV ROK a v jeho rámci již probíhají a proběhnou různé akce a projekty. O aktualitách vás budeme průběžně informovat. Neváhejte se v rámci vašich možností zapojit a napsat nám o své aktivitě na adresu redakce (zavináč) esperanto.cz! Pracujeme např.na kompletaci stávajících a pořízení nových překladů hlavních textů od L.L.Zamenhofa v češtině a jejich zpřístupnění, aby se s jeho dílem a myšlenkami mohla seznámit i laická a odborná veřejnost. Zájemci o spolupráci, pište na adresu vybor (zavináč) esperanto.cz! Těšíme se na naši součinnost!Výběr odkazů na související články a fotogalerie na našich webech:

Zamenhof, iniciátor esperanta – brožura „Objevte esperanto“ – str. 16–17

Příběh vzniku esperanta

Fotogalerie Zamenhof – 50 foto s popisky v češtině

Připomínáme si výročí úmrtí dr. Zamenhofa 2011

Proč se vlastně esperanto dosud ve větší míře neujalo?

Z již zveřejněných překladů upozorňujeme např. na texty

O původu esperanta hlavní úryvky ze Zamenhofova dopisu V.Borovkovi

Ho mia kor' – Ó srdce mé první Zamenhofova báseň a první báseň v esperantu vůbec – v originálu a překladu do češtiny (+ zhudebněná verze)

Deklarace o esperantismu

Deklarace homaranismu

Další články se nacházejí v esperantské části našeho webu.

Pro vzdělávací účely doporučejem zejména rozsáhlý Přehled odkazů na webové stránky týkající se L.L.Zamenhofa (+ doplněk) a obsáhlé album Zamenhof na muzejních stránkách na síti Ipernity (zpřístupňující fotografie, videa, audionahrávky a pro bezplatně registrované členy i textové dokumenty).

Věříme, že v těchto zdrojích naleznete dostatek materiálů pro samostudium či přípravu článků nebo programů pro vaše klubové schůzky či pořádané akce. Podělte se s námi o to, které z nich pro vás byly užitečné!


Dodatek:

NOVĚJŚÍ SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY NA NAŠEM WEBU

Ludvík Lazar Zamenhof – vybrané informační zdroje v češtině (2019)

Ludvík Lazar Zamenhof – iniciátor esperanta přepis přednášky Jany Křížkové (2017)


Pavla Dvořáková


  • zveřejněno 14. 4. 2017, což bylo před 5 lety
  • od té doby článek otevřelo 1045 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Jan Duda

#1 Jan Duda

Mi ˇgojas, ke espto akompanas min dum mia tuta vivo, mi gratulas al čiuj, kiuj amas tiun či lingvon kaj kaj praktike ˇgin uzas. Mi sincere dankas al D-ro Zamenhof por grandega donaco al homaro. Jan Duda

před 5 lety
Honza Markovič

#2 Honza Markovič

Karaj geamikoj, ankaux mi volas esprimi mian grandan gratulon al cxiuj Esperantistoj, cxefe al nia kara Dr-o Ludoviko! Esperanto akompanas min de mia 17-a vivjaro, kiam mi partoprenis mian unuan E-o tendaron en Lancxov (mil-nauxcent-sepdek-ok ;-) - ankoraux sub realaj tendoj!), gxis hodiauxa 56-a! Do tio signifas ke jam precize 40 jaroj!
Bonvolu min kore danki ankaux al mia tre altvalora onklo - P. Dr. Alois Dlugi SJ (+), kiu parolis 11 lingvoj (kiel li parolis - 10+1)! Kaj kiu vekigis mian intereson pri tiu cxi belega internacia lingvo. RIP!
Bona Dio, benu nin cxiuj, kiuj volas iumaniere helpi propagandi Esperanton ankaux dum nia komplika epoko, kaj helpu al ni plivastigi la luksan originalan ideon de Dr-o Ludoviko - unuigxo da cxiuj nacioj del' mondo! Donu al ni forton alfronti memplacxaj misinteresuloj fiere, kun amo kaj miserikordo. Gxis la revido! :-)

před 5 lety
Petr Diblík

#3 Petr Diblík

Český překlad už je na světě. Dal jsem si záležet. :-)

před 4 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021