Jarmila Rýznarová

Narodila se v r. 13.12.1929 v Par­dubicích a esperanto, s nímž spojila svůj život, se začala učit v r. 1953.

S obdivuhodnou intenzitou a elánem se věnovala činnosti pedagogické, organizátorské, redaktorské, překladatelské, badatelské i literární.

Významně se angažovala v činnosti a vedení AEH – Svazu zdravotně postižených esperantistů a Klubu esperantistů dr. Schulhofa v Pardubicích. Působila jako dlouholetá šéfredaktorka měsíčníku Informilo a jeho kulturní přílohy Antaŭen.

Stručnou biografii u příležitostí jejího životního jubilea přinesl 4.12.2019 Par­dubický deník.

Od r. 1970 působila jako delegátka Světového esperantského svazu (UEA), od r. 1999 byla čestnou členkou ČES.

Další informace lze nalézt v článku v esperantské Wikipedii.

Zemřela v Pardubicích 5. prosince 2020.


Rozhlasové pořady s Jarmilou Rýznarovou

Pavel Nechvíle, Jarmila Rýznarová – esperanto Pardubický rozhlas 19.6.2009

Esperanto stále žije Pardubický rozhlas 10.3.2014

Výběr článků

v češtině:

Stručná historie AEH od počátků v roce 1985 až do dnešních dnů a Těžký osud prvního esperantského monumentu na světě ve Františkových Lázních KPPardubicka.cz 3.9.2018

František Vladimír Lorenc – životopis a dílo 2008

Zpověď esperantské veteránky Zprávy Klubu přátel Pardubicka 1998, č. 11–12

Život plný hudby Narodnikronika.cz 1.3.2013

  • příspěvek Jarmily Rýznarové o své tetě, koloraturní pěvkyni Národního divadla Vlastě Urbanové a jejím manželovi, dirigentovi ND Jiřím Jiroušovi

v esperantu:

Archív měsíčníku Informilo a kulturní přílohy Antaŭen

Esperanto en la ĉeĥa urbo Pardubice (Esperanto v českém městě Pardubice) – internetový časopis Liberafolio.org 14.4.2008

Intervjuo kun Jarmila Rýznarová (Rozhovor s Jarmilou Rýznarovou) Almanach Lorenz 2010, s. 95–109

Miaj travivaĵoj en la dua mondmilito – rememoro (Moje zážitky ve 2. světové válce – vzpomínka) – Almanach Lorenz, Brazílie, 2014

Mia unua vojaĝo okcidenten (Moje první cesta na Západ) – Almanach Lorenz, Brazílie, 2018

  • pd-
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021