O esperantu v ostravském rozhlase

27.2.2015 v rámci pořadu „Křížem krážem“ odvysílal ostravský rozhlas pořad věnovaný esperantskému pomníku, který se nachází v Rottrově sadu v Ostravě-Zábřehu. Nejen o něm, ale i o esperantu obecně a o historii a současnosti esperanta regionu si povídala redaktorka Petra Štrymplová s historikem Tomášem Majlišem a s Jaroslavem Suchánkem, bývalým velvyslancem ČR v Austrálii a členem esperantského kroužku v Ostravě. Zveme vás k poslechu pořadu i k přečtení doprovodného článku na webu rozhlasu.

Celý pořad si můžete poslechnout PO KLIKNUTÍ ZDE

článek na webu rozhlasu si můžete PŘEČÍST ZDE

V této souvislosti je třeba zmínit, že esperantské pomníky se nacházejí i v jiných městech České republiky. Nejstarší esp. pomník na světě byl postaven již v r. 1914 ve Františkových Lázních, na počátku 2. světové války byl však zničen fašisty a až v r. 1990 na jeho místě v Městských sadech z iniciativy Svazu zdravotně postižených esperantistů byl postaven pamětní kámen. Pamětní kameny a pomníky se nacházejí (abecedně) v Bohumíně, České Třebové, Kopřivnici, Lipnici nad Sázavou, Olomouci, Praze, Prostějově a Svitavách, v dalších městech se nacházejí i pamětní tabule na památku významných průkopníků esperantského hnutí u nás. Esperantské stromy naleznete v Českém Těšíně, v Lánech, Lipnici nad Sázavou, Pardubicích, Praze, Slaném, Svitavách, Velkých Losinách a Znojmě. Na mapách můžete také narazit např. na Zamenhofovu ulici v Praze a Olomouci, na ulici Esperantistů v Třebíči, Esperantskou ulici v Prostějově či na Alej Esperanto v Poděbradech. Největším živoucím památníkem esperanta je celoročně přístupné Muzeum esperanta, které se nachází v přízemí Ottendorferova domu ve Svitavách. Stále doplňovaný seznam můžete nalézt na Wikipedii.

  • padv-

  • zveřejněno 14. 3. 2015, což bylo před 5 lety
  • od té doby článek otevřelo 773 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020