Hlava XXII, Jaroslav Hašek a esperanto

Letos 2. ledna uplynulo 90 let od úmrtí a 30. dubna to bude 130 let od narození slavného českého spisovatele a humoristy Jaroslava Haška. K tomuto dvojitému jubileu bude na Vysočině poblíž Lipnice nad Sázavou odhalen jeho unikátní žulový portrét. Chcete vědět více či být u toho? Pak čtěte dále!

Haškovu hlavu z lipnické žuly, vysokou téměř tři metry a vážící celkem 18 tun, právě tesá sochař Radomír Dvořák. Monument ponese název Hlava XXII, podle slavného protiválečného románu amerického spisovatele Josepha Hellera. Tutu knihu totiž kritici často srovnávají právě s Haškovým Švejkem. Heller, poté co byl na to upozorněn, v pokračování Hlavy XXII, románu Zavíráme, dokonce nechal svého hrdinu se Švejkem debatovat.

Netradiční pomník bude podobný kamenné skládačce. Bude sestávat z osmi žulových kvádrů a do vnitřních hladkých ploch bude v deseti jazycích (česky, německy, maďarsky, polsky, rusky, anglicky, arabsky, hebrejsky, čínsky a v esperantu) vytesán následující slavný citát ze Švejka:

„ŽIVOT LIDSKÝ, POSLUŠNĚ HLÁSÍM, PANE OBRLAJTNANT, JE TAK SLOŽITEJ, ŽE SAMOTNEJ ŽIVOT ČLOVĚKA JE PROTI TOMU HADR.“

Na vytesání nápisu v esperantu poskytli účelový finanční dar do fondu Českého esperantského svazu jeho dlouholetí členové Ing. Margit Turková a Václav Kaprál, kterým patří náš společný dík.

kompletní vydání „Osudů dobrého vojáka Švejka“ v esperantu vyšlo v nakl. KAVA-PECH v r. 2004

To, že mezi vybranými jazyky figuruje i i esperanto, není každopádně pouhá shoda okolností, ale také výsledek dosavadních aktivit na tomto poli. Např. v červnu 2011 vystoupila Margit Turková úspěšně na haškologické konferenci s příspěvkem na téma Překlady Haška do esperanta – ten pak byl následně otištěn v prestižním časopise TOP (2012//105/s.10), orgánu Jednoty tlumočníků a překladatelů. I tato skutečnost jistě přispěla k tomu, že stále více lidí i z řad odborné veřejnosti začíná akceptovat esperanto jako plnohotný literární jazyk. Z posledních esperantských akcí, věnovaných Haškovi, zmiňme např. setkání v Putimi v říjnu 2011, kde zazněla v esperantu i esej a malá dramatizace na téma Švejkovy anabáze v této jihočeské vsi.

Slavnostní odhalení unikátní sochy se bude konat v sobotu 27. dubna ve 14 hodin. V tento den si bude celá Lipnice připomínat 130 let od Haškova narození. Zde totiž spisovatel strávil poslední roky svého života a napsal tu část Švejka. Hostinec U České koruny, který Hašel často navštěvoval, nyní provozují jeho vnuk Richard, který je i předsedou Mezinárodní společnosti Jaroslava Haška, a pravnuk Martin.

Socha bude stát ve volné krajině poblíž křižovatky silnic Lipnice – Dolní Město a Světlá nad Sázavou – Humpolec, pouhých 10km od dálnice D1 Praha-Brno. Do Lipnice můžete dojet i busem z Havlíčkova Brodu (odj. v 12:10), kam se dostanete krátce předtím rychlíkem R 679 od Prahy nebo R 676 od Brna či osobákem od Jihlavy (více viz Idos.cz).

Slavnostní odhalení bude spojeno s doprovodným kulturním programem, nebudou chybět ani účastníci v historických uniformách z 1. i 2. svě­tové války.


Protože i Český esperantský svaz se chystá na účat na této mimořádné akci, nabízí svým členům a příznivcům další program a příležitost ke vzájemnému setkání:

Při této příležitosti bude v 10:30 na hlavním náměstí obce rovněž slavnostně zasazen esperantský kaštan s pamětní cedulí (památce J.Haška od ČES).

Následně se plánuje prohlídka expozice Památníku J.Haška s částečným komentářem v esperantu.

Přes poledne fakultativní vycházka k blízkým lipnickým lomům k tzv. Památníku národního odposlechu a vlastní svačina (!!) v přírodě. Vzhledem ke konání mezinárodní konference a velkému počtu účastníků pro jistotu nepočítejte na 100% s možností obědu v restauraci a přivezte si něco s sebou!

Ranní ptáčata mohou ev. stihnout i dopolední prohlídku (od 9hod.) krásného středověkého hradu Lipnice, který se nachází přímo v obci! (přes poledne, kdy je v programu volno, bohužel prohlídky neprobíhají)

DOPRAVA:

Zmíněná křižovatka se nachází pouhých cca 10km od dálnice D1 Praha-Brno.

Akce bude bezesporu zajímavá, proto na ni neváhejte pozvat i své motorizované neesperantské přátele či rodinné příslušníky, abyste si společně udělali pěkný celodenní výlet!

Vlakem/busem se lze v sobotu do Lipnice dostat bohužel až po obědě na hlavní část programu: busem z Havlíčkova Brodu (odj. v 12:10), kam se dostanete krátce předtím rychlíkem R 679 od Prahy nebo R 676 od Brna či osobákem od Jihlavy (více viz Idos.cz).

POZVÁNKA S PODROBNĚJŠÍMI INFORMACEMI A FOTOGRAFIEMI JE KE STAŽENÍ V KALENDÁŘI AKCÍ!

Info na pisek@esperanto.cz

Těší se na vás organizátoři Max Kašparů (za EK Pelhřimov) a Pavla Dvořáková (za výbor ČES).

P.S. Unikátní virtuální muzeum Jaroslava Haška a Švejka můžete navštívit na adrese Svejkmuseum.cz.

Velmi zajímavý článek „Kde Hašek dopsal svého Švejka“ si můžete přečíst na blogu dr. Aloise Matušky (který je mj. i autorem článku věnovanému L.L.Zamenhofovi).

Pokud chcete vidět, jak vypadá text Švejka v esperantu, níže si můžete stáhnout soubor v PDF.

Pavla Dvořáková


Soubory
pdf Hasek,Jaroslav-La_brava_soldato_Svejk 2.pdf (1.14 MB)

  • zveřejněno 14. 2. 2013, což bylo před 7 lety
  • od té doby článek otevřelo 2128 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020