Esperanto na haškologické konferenci

Mírný pokrok stále živý! je název haškologické konference, na které zazněla i přednáška o překladech do esperanta.


U příležitosti 100. výročí založení Strany mírného pokroku v mezích zákona se 9. června 2011 uskutečnila haškologická konference v K-centru Jednoty tlumočníků a překladatelů v Praze. Konference proběhla ve spolupráci s Velvyslanectvím Polské republiky v Praze a s místní kanceláří Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise.
Konference se zúčastnilo na šedesát českých tlumočníků a překladatelů, kteří si vyslechli přednášky o českém spisovateli Jaroslavu Haškovi, o jeho hlavním díle „Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války“ a o „Straně mírného pokroku v mezích zákona“, založené Haškem.
Konferenci pozdravil spisovatelův vnuk Ing. Richard Hašek, který zdůraznil hlavní heslo strany: „V kolika stranách jsi, tolikrát jsi člověkem“.

Následovaly odborné přednášky vynikajících zahraničních haškologů: Prof. Antoni Kroh, spisovatel a překladatel, autor nejnovějšího překladu Osudů dobrého vojáka Švejka do polštiny, Prof. D-ro Jacek Baluch, literární historik, překladatel, předseda Polsko-české vědecké společnosti, člen polského a českého PEN-klubu, překladatel Dějin strany mírného prokroku v mezích zákona do polštiny, Prof. Sergio Corduas, vedoucí katedry českého jazyka a literatury benátské univerzity Ca´Foscari, plodný překladatel českých literárních děl do italštiny, PhD-ro Radko Pytlík, CSc., o Švejkovi jako uměleckém obrazu. Jejich přednášky byly velmi hodnotné a zajímavé, často humorné.


Ing. Margit Turková přednášela o překladech Haška do esperanta. Švejk byl do esperanta přeložen třikrát, první překlad vyšel v roce 1934 v Paříži, vydal SAT a přeložil Jaroslav Štádler. Jedná se však jen o prvních 10 kapitol prvního dílu. Druhý překlad pořídil Oldřich Kníchal, avšak z něho vyšla jen jedna kapitola „Švejk jde na vojnu“ (Ŝvejk soldatiĝas), kterou W. Auld zařadil do Nové esperantské čítanky (Nova Esperanta Krestomatio). Konečně třetí a úplný překlad Vladimíra Váni s ilustracemi Josefa Lady v jednom svazku (712 stran) vydalo v roce 2004 esperantské nakladatelství KAVA-PECH Petra Chrdle. Stejné nakladatelství již v roce 1994 vydalo soubor Haškových povídek „Nejen voják Švejk“ (Ne nur soldato Ŝvejk); sbírku redigoval M. Malovec, který také přeložil polovinu povídek, zbytek Jiří Patera a několik dalších překladatelů.

M. Turková zakončila svou přednášku konstatováním, že významný japonský esperantista Kurisu Kei se sám naučil český jazyk a převedl do japonštiny jak román o Švejkovi, tak i povídky Strany mírného pokroku v mezích zákona přímo z češtiny. Při překládání posledně jmenovaného díla panu Kurisu Kei pomáhali jeho čeští esperantští korespondenti objasnit mnohé nejasné frazeologické výrazy, takže i v tomto případě esperanto pomáhalo. Přednášky se objeví v příloze odborného překladatelského periodika ToP.
–Jiří Patera, do češtiny M. Malovec-


  • zveřejněno 15. 9. 2011, což bylo před 9 lety
  • od té doby článek otevřelo 1795 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021