Lednové číslo wikirevue MOZAIKO (č. 5)

Se spožděním, ale přece, přichází k nám v novém roce …

Landoj de la mondo / Země světa

Kanado / Kanada

Země klimatických a geografických extrémů a rozmanitého obyvatelstva


Lingva varieco / Jazyková rozmanitost

Interlingvao / Interlingua

Jak zní a jak je v praxi využíván tento údajný konkurent esperanta?

Paĝoj el la historio / Stránky z historie

Mumio / Mumie Nahlédněme odvážně do praktik balzamování …

Kulturo kaj arto / Kultura a umění

Vajango Slyšíte toto slovo poprvé? V Indonésii (a nejen tam) je ovšem tento druh umění proslulý!

Elstaruloj kaj famaj kaj forgesitaj / Osobnosti slavné i zapomenuté

Mustafa Kemal Atatürk Velký reformátor a tvůrce novodobého tureckého státu

Sociaj kaj spiritaj instruoj / Společenské a duchovní nauky

Antropozofio /Antropozofie

Pozoruhodná metoda duchovního poznání, spojující náboženství a vědu

Panoramo de scienco kaj tekniko / Panoráma vědy a techniky

Pendolino

Aboco de la komputila mondo / Abeceda počítačového světa

Jimmy Wales

Zakladatel Wikipedie, která právě slaví své desáté narozeniny

Libera tempo kaj vivstilo / Volný čas a životní styl

Saŭno / Sauna

Čím se liší jednotlivé druhy?

Esperanto-movado/ Esperantské hnutí

Baza legolisto de originala E-literaturo / Základní seznam doporučené původní esp. beletrie  – Doporučení co číst za dlouhých zimních večerů!

Bonvenon en Ĉeĥio / Vítejte v Česku

  • Elstaruloj kaj iliaj verkoj / Osobnosti a jejich díla

Karel Čapek

  • Invitilo al ekskurso / Pozvánka na výlet:

Prostějov


Sonregistraĵoj / Zvukové nahrávky

Glacimonto

Rekomenditaj retpaĝaroj / Doporučené webové stránky

Nova Ipernity-paĝo de Esperanto-Muzeo en Svitavy / Nové stránky Muzea esperanta ve Svitavách na Ipernity

Esperanto en Youtube / Esperanto na Youtube

Prelego de Claude Piron – Esperanto havas animon / Přednáška dr. Clauda Pirona (Švýcarsko) – Esperanto má duši

Navštivte na našem webu / Vizitu en nia retpaĝaro

Novinky v projektu Karel Čapek a esperanto /

Novaĵoj en la projekto Karel Čapek kaj esperanto


MOZAIKO – wikimagazín č. 5 (založený na článcích z esperantské Wikipedie) – vyšel 19. ledna 2011.

Rediguje PhDr. Pavla Dvořáková.

Vaše reakce a náměty na obsah příštích čísel jsou vítány!

Kontakt: komputado(zavi­náč)esperanto­.cz

ARCHÍV:

č. 1 září 2010

č. 2 říjen 2010

č. 3 listopad 2010

č. 4 prosinec 2010


  • zveřejněno 19. 1. 2011, což bylo před 10 lety
  • od té doby článek otevřelo 1915 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Duda nJan

#1 Duda nJan

Mi volas bondeziri al Pavla Dvořáková okaze de nova jaro, deziri al ši multe da sano, feličo ,sukcesoj kaj energio en šia laboro por esperanto. Estas admirinda šia aktiveco kaj diversflankaj rezultoj de šia laboro. Mi deziras sukcesplenan jaron kaj ankau bonajn kunlaborantojn. Tutkore Jan Duda

před 10 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021