Zemřel Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof, vnuk L. L. Zamenhofa

9. října 2019 ve věku 94 let zemřel v Paříži Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof, vnuk iniciátora esperanta L. L. Zamenhofa.


Jako desetiletý se svými rodiči

Narodil se 23. ledna 1925 ve Varšavě jako syn Adama Zamenhofa a Wandy roz. Frenkiel. Oba jeho rodiče byli stejně jako L. L. Zamenhof očními lékaři. Otec, průkopník chirurgické léčby rohovky, byl zastřelen gestapem na počátku války. Chlapec žil s matkou ve varšavském ghetu a jen díky útěku a opatření falešných dokladů od členů odbojového hnutí mohl pod novým jménem (Krzysztof Zaleski) přečkat válku. Vystudoval pozemní inženýrství na varšavské polytechnice, založil rodinu a v r. 1959 emigroval do Francie. Zde a v dalších zemích realizoval řadu pozemních a námořních staveb, vyučoval a přednášel, byl autorem mnoha odborných statí.

Esperanto se naučil v devíti letech v r. 1934, účastnil se vícero Světových kongresů esperanta a zejména od svého odchodu do důchodu až do posledních let svého života byl aktivním sympatizantem hnu­tí.

O vzpomínkách L. Ch. Zaleského-Zamenhofa na život za 2. světové války si můžete přečíst v poutavé knize LA ZAMENHOF-STRATO od polského režiséra Romana Dobrzynského, v českém překladu Zamenhofova ulice Jiřího Patery, které vydalo v r. 2005 nakladatelství KAVA-PECH (lze žádat v síti českých knihkupectví).

Další informace naleznete a videozáznamy s jeho živými vystoupeními včetně krátkého filmu Zamenhof ve Varšavě a debaty s ním a jeho dcerou Margaret a vnukem můžete zhlédnout v esperantské části našeho webu.

  • padv-

  • zveřejněno 10. 10. 2019, což bylo před 10 měsíci
  • od té doby článek otevřelo 529 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Josef Vojáček

#1 Josef Vojáček

První informaci jsem měl od edokado.net. Prošel jsem si všechny odkazy včetně Wikiledie.

před 10 měsíci
Josef Vojáček

#2 Josef Vojáček

edukado.net - ne edokado.net.

před 10 měsíci

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020