Pišme hezky česky - příspěvek ke Dni mateřského jazyka

Mezinárodní den mateřského jazyka se slaví 21. února z iniciativy UNESCO od r. 1999. Je připomínkou toho, že na světě existuje kolem 6–7 tisíc jazyků, z nichž asi polovina má méně než 3000 mluvčích. Dle předpovědi odborníků více než polovině jazyků hrozí do 50 až 100 let zánik. Tomu zajímavému tématu se budeme věnovat nicméně někdy příště a letošní příspěvek nebudeme tentokrát věnovat ani esperantu jako možnému mateřskému jazyku, ale rodnému jazyku většiny návštěvníků našeho webu – češtině. Přinášíme vám několik zajímavostí, užitečných či zábavných odkazů a pro tuto příležitost speciálně připravený test na ověření vaší zběhlosti v českém pravopisu.

VÍTE, ŽE …?

 • První česky psanou památkou jsou 2 věty ze zakládací listiny litoměřické kapituly z roku 1057, které zní: Pavel dal jest Ploškovicích zemu. Vlach dal jest Dolas zemu Bogu i svjatemu Scepanu se dvema dušníkoma Bogucos a Sedlatu?
 • Počet rodilých mluvčích češtiny je odhadován na 13 milionů, z toho cca 3 miliony žijí mimo území ČR?
 • V češtině pokrývá 10 % nejběžnějších slov a frází až 20 % textu a tisíc nejběžnějších slov a frází pokrývá 65 % textu?
 • Nejrozsáhlejší slovník jazyka českého z let 1935–57 obsahuje 250 000 hesel a odhaduje se, že čeština obsahuje přes 300 000 slovních kořenů? Aktivní slovní zásoba člověka však činí prý jen cca 3000 – 10 000 slov, průměrně asi 5000 slov. Pasivní slovní zásoba je asi 3 až 6krát větší (podle vzdělání a zájmů).

NAKOLIK UMÍME „HEZKY ČESKY“?

Máte-li zájem, můžete si zkusit sami otestovat svoje znalosti pravopisu v následujícím KVÍZU (sestaveném podle nejčastějších chyb, jichž se v písemném projevu i rodilí Češi dopouštějí). Otázky si můžete stáhnout níže v příloze a tamtéž si můžete následně zkontrolovat své výsledky v Odpovědích. Samozřejmě že pravopis je jen jedním z aspektů ovládnutí jazyka. K některým dalším se vrátíme někdy příště.

Doporučujeme našim čtenářům web

NECHYBUJTE.CZ

který v sobě zahrnuje odkazy na:

 • Slovník současné češtiny
 • Pravidla českého pravopisu
 • Slovník českých synonym a antonym
 • Gramatiku češtiny
 • Nástroj na kontrolu správnosti textů

Zdokonalování se ve vědomém pochopení a užívání mateřštiny má bezpochyby vliv i na zvládnutí dalších jazyků.


JAK ZNÍ …

 • Nejdelší slovo v češtině?

pravděpodobně nejzdevětadeva­desáteronásobi­telnějšího – obsahuje 38 písmen

 • Nejdelší věta v češtině složená pouze ze souhlásek?

Blb vlk pln žbrnd zdrhl hrd z mlh Brd skrz vrch Smrk v čtvrť srn Krč.

ZAJÍMAVOSTI

Mapa nářečí v České republice a rozdílů v gramatice

Povídky na jedno písmeno

Chlap, děd, vnuk, pes a hrob pohádka Jana Wericha složená pouze z jednoslabič­ných slov

Humorné chyby cizinců učících se češtinu

Jazykolamy nejen pro tlumočníky (v češtině a dalších jazycích)

Máteli účet na Facebooku, můžete se přihlásit do skupiny „Češtinářské špeky“.


TEXTY V PŘÍLOZE – doporučujeme k přečtení

Jan Neruda – Jazyk mateřský

Karel Čapek – Chvála řeči české


AKTUALITA K 21. ÚNORU NA INTERNETU

Medzinárodný jazyk esperanto ako materinský jazyk Touchit.sk

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY OHLEDNĚ 21. ÚNORA NA NAŠEM WEBU


Někdy příště se zaměříme také na fenomén tzv. umělosti a přirozenosti jazyka – nebyli např. Josef Jungmann či Jan Svatopluk Presl vlastně takovými českými Zamenhofy, neboť při tvorbě slovní zásoby pomocí přejímání z jiných jazyků postupovali v češtině obdobně jako tomu bylo v případě esperanta?

 • padv-

Soubory
pdf neruda_jazyk-matersky.pdf (241.46 kB)
pdf capek_chvala-reci-ceske.pdf (372.29 kB)
rtf pravopisny test z cestiny - OTAZKY.rtf (35.97 kB)
rtf pravopisny test z cestiny - ODPOVEDI.rtf (43.42 kB)

 • zveřejněno 21. 2. 2019, což bylo před rokem
 • od té doby článek otevřelo 1107 čtenářů
 • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Oldřich Arnošt Fischer

#1 Oldřich Arnošt Fischer

Nelíbí se mi poangličťování češtiny. Nejen nesmyslné nahrazování českých slov anglickými (např. Přijďte na naše kruhová fitness. Nyní bude kofibrejk (přestávka na kávu, coffee-break), nýbrž i mrzačení slovních spojení (problém je zmíněn, diskutován; zboží je obchodováno, prodej je dozorován). Také nechápu, proč se s nepravidelným slovesem moci zachází jako se slovesem pravidelným (místo mohu, mohou se nyní považují za spisovné i tvary můžu, můžou).

před rokem
Pavla Dvořáková

#2 Pavla Dvořáková

Děkuji za příspěvek. Této problematice se budeme věnovat v některém z příštích článků.

před rokem

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020