Jazyková rubrika č. 2 - "Slova podobná s odlišnými významy"

Touto aktualitou bychom rádi navázali na loni na jaře zahájenou jazykovou rubriku. Tentokrát bychom Vás rádi zajímavou formou upozornili na slova v esperantu, která sice vypadají podobně, ale mají různé významy. Všechna dnes prezentovaná slova budou slovesa, příště slovesa dokončíme a dále si představíme některá podstatná jména. Ke každé dvojici (případně trojici či čtveřici) slov bude jedna český překlad těchto slov, ale také doprovodný obrázek.


Váháte, jaký je rozdíl mezi slovem „ŝargi“ a „ŝarĝi“? Pak vězte, že „ŝargi“ se používá například v tomto spojení „ŝargi telefonon“ čili „nabít telefon“. Proto se také nabíječka řekne „ŝargilo“. Naopak „ŝarĝí“ znamená „nakládat“, respektive někoho zatěžovat. Následující obrázek názorně vysvětluje rozdíl.

Ŝargi x Ŝarĝi


Stačí jedno písmeno přidat a je z toho najednou jiné slovo. Je tomu tak v případě slov „oferi“ a „oferti“. Zatímco „oferi“ znamená „obětovat“, „oferti“ naopak znamená „nabízet“.

Oferi x Oferti


Jak se řekne v esperantu „hledat“ a „vtipkovat, žertovat“? Zdánlivě hodně podobně, a to „serĉi“ a „ŝerci“. A proto mluvíme-li o vyhledávači Google v esperantu, použijeme slovo „serĉilo“ pro český ekvivalent „vyhledávač“, respektive „serĉu tion per Guglo“ (aneb „vyhledej si to Googlem“). Naopak pro „žert“ použijeme slovo „ŝerco“ :-)

Serĉi x Ŝerci

Poznámka: Zatímco „hledat“ se řekne „serĉi“, čili „já hledám“ = „mi serĉas“, tak pokud jste již něco našli, použijte slovo „trovi“, čili „mi trovis tion“ („našel jsem to“).


Slova „peti“ a „demandi“ jsou podobná z hlediska významu, ale z hlediska psaní jsou dosti odlišná, tak na to pozor také. „Peti“ znamená „prosit“ (proto „mi petas“ = „prosím“ v případě žádosti) a „demandi“ potom „ptát se“.

Peti x Demandi


A teď trojioe slov, které se liší pouze jedním písmenem a v případě nepřesné výslovnosti může skutečně dojít k záměně.

Zatímco „atenci“ znamená „provést, spáchat atentát“, „atendi“ znamená „čekat“. Pozor však na slovo „atenti“, které znamená „dávat pozor, pozorovat“. Používá se však poměrně často jeho odvozenina v podobě podstatného jména ve čtvrtém pádě, čili „atenton“ – „Pozor!“.

Atenci x Atendi x Atenti


Trošku složitější je to u slov „fuĝi“ a rifuĝi". Významově jsou navíc tato slova také poměrně podobná – „fuĝi“ znamená „prchat, utíkat“ (před nějakým nebezpečím, případně utíkat z hořící budovy), a „rifuĝi“ sice také „utíkat“, ovšem za účelem najít bezpečí, azyl. Proto také „uprchlík“ překládáme jako „rifuĝinto“.

Fuĝi x Rifuĝi


Že stačí jen přidat jen dvě písmena navíc, je vidět na příkladu slov „inici“ a „iniciati“. První zmíněné slovo znamená „uvést, zasvětit“ (do nějaké sekty), druhé, delší slovo potom znamená „dát podnět, iniciovat“. Proto také „tvůrce“ se řekne „iniciatinto“.

Inici x Iniciati


Další trojici slov můžeme uvést těmito větami – Mi nur mordis lin. Mi ne sciis, ke li mortus. Mi ne murdis lin.

Do češtiny přeloženo: Jen jsem ho kousnul, uštknul. Nevěděl jsem, že by zemřel. Nezavraždil jsem ho.

Morti x Mordi x Murdi


Jaký je rozdíl mezi „presi“ a „premi“? Myslíme, že v tomto případě není třeba překladu, že následující obrázek jasně vysvětluje rozdíl a význam těchto slov.

Premi x Presi


„Vadi“ vs „vagi“. V češtině sice slovo „vagabund“ zní spíše negativně, má ale hodně společného se slovem „vagi“, které překládáme jako „toulat se, bloudit, potulovat se“ čili jak vysvětluje obrázek „jít z místa na místo bez definovaného cíle“. A „vadi“? Jak obrázek napovídá, znamená to „brodit se, brouzdat se“ (například vodou).

Vadi x Vagi


Náročnější je rozlišení slov „pezi“ a „pesi“, která se navíc dají použít dohromady v jedné větě a je tedy třeba tato slova dobře rozlišovat.

Jeden výklad nabízí obrázek níže, druhou možností je překlad těchto vět – La patrino pesas la bebon. La bebo pezas 5 kilogramojn. čili v češtině (Ta) matka váží (to) dítě. (To) dítě váží pět kilogramů.

Podobně potom věta z mého esperantského článku o půstu: Je 21:45 mi pesas min, mia pezo estas 81,2 kilogramoj. – V 21:45 se vážím, má váha je 81,2 kilogramů.

Pezi x Pesi


A to je z druhého dílu této rubriky vše. V třetím díle budou s největší pravděpodobností dokončena slovesa. Po něm pak budou následovat díly věnované podstatným jménům, kterých vybral autor těchto obrázků Przemysław Wierzbowski z Polska nejvíce. -mir-


  • zveřejněno 14. 6. 2014, což bylo před 6 lety
  • od té doby článek otevřelo 1589 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Josef Klipkar

#1 Josef Klipkar

Je to výborné! Pokračujte.

před 6 lety
Duda Jan

#2 Duda Jan

Výtečné.
Názorně podané,doprovázené obrázky a dostatečně velkým písmem,mohu jen blahopřát k takovému výsledku,děkuji.Těším se na další doplňky. Duda

před 6 lety
Duda Jan

#3 Duda Jan

Výtečné.
Názorně podané,doprovázené obrázky a dostatečně velkým písmem,mohu jen blahopřát k takovému výsledku,děkuji.Těším se na další doplňky. Duda

před 6 lety
Josef Vojáček

#4 Josef Vojáček

Poučné a názorné. K ŝerci serĉi bych ještě přidal sorĉi.

před 6 lety
Jarka Malá

#5 Jarka Malá

Děkujeme za tuto rubriku, je velmi užitečná.

před 5 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020