Jarmila Rýznarová se dožívá významného jubilea

13. prosince 2019 slaví čestná členka ČES paní Jarmila Rýznarová významné životní jubileum.


Narodila se v r. 1929 v Pardubicích a esperanto, s nímž spojila svůj život, se začala učit v r. 1953.

S obdivuhodnou intenzitou a elánem se věnovala činnosti pedagogické, organizátorské, redaktorské, překladatelské i literární.

Významně se angažovala v činnosti a vedení AEH – Svazu zdravotně postižených esperantistů, dosud působí jako jednatelka Klubu esperantistů dr. Schulhofa v Pardubicích a jako redaktorka měsíčníku Informilo a jeho kulturní přílohy Antaŭen.


Stručnou biografii u příležitostí výročí přinesl Pardubický deník.


Srdečné blahopřání jménem redakce a členů ČES


Rozhlasové pořady s Jarmilou Rýznarovou

Pavel Nechvíle, Jarmila Rýznarová – esperanto Pardubický rozhlas 19.6.2009

Esperanto stále žije Pardubický rozhlas 10.3.2014


Výběr článků

Stručná historie AEH od pořátků v roce 1985 až do dnešních dnů a Těžký osud prvního esperantského monumentu na světě ve Františkových Lázních KPPardubicka.cz 3.9.2018

František Vladimír Lorenc – životopis a dílo 2008

Zpověď esperantské veteránky Zprávy Klubu přátel Pardubicka 1998, č. 11–12

Život plný hudby Narodnikronika.cz 1.3.2013

  • příspěvek Jarmily Rýznarové o své tetě, koloraturní pěvkyni Národního divadla Vlastě Urbanové a jejím manželovi, dirigentovi ND Jiřím Jiroušovi

Esperanto en la ĉeĥa urbo Pardubice (Esperanto v českém městě Pardubice)

  • internetový časopis Liberafolio.org 14.4.2008

Miaj travivaĵoj en la dua mondmilito – rememoro (Moje zážitky ve 2. světové válce – vzpomínka)

  • Almanach Lorenz, Brazílie, 2014

Archív měsíčníku Informilo a kulturní přílohy Antaŭen


Pavla Dvořáková


Soubory
pdf ryznarova_almanako-lorenz_2014_p.29-38.pdf (281.26 kB)
pdf ryznarova_lorenc.pdf (600.09 kB)

  • zveřejněno 12. 12. 2019, což bylo před 6 měsíci
  • od té doby článek otevřelo 427 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020