Sekce nevidomých ČES

Sekce sdružuje nevidomé a slabozraké členy Českého esperantského svazu. Pro své členy pořádá každoročně několik setkání a zprostředkovává pro ně styk se zahraničními esperantskými organizacemi podobného charakteru.


Nejvýznamnější akcí Sekce nevidomých v poslední době byla organizace 77. Mezinárodního kongresu nevidomých v červenci 2011 v Olomouci. Materiály z tohoto kongresu, včetně Kongresové knihy, audio nahrávek o pamětihodnostech Olomouce, záznamů ze závěrečného uměleckého večera a přijatá rezoluce naleznete zde.

Sekce nevidomých vydává 3× ročně zvukový časopis Aŭroro – ve formátu mp3 jsou starší čísla ke stažení ZDE


Soubory
odt Zpevnik k CD Kun kanto cirkau la mondo.odt (454.18 kB)
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021