Vítejte na na 6. Wikikonferenci

V sobotu 29.listopadu 2014 proběhne v brněnské hvězdárně a planetáriu 6. Wikikonferen­ce, která se se bude zabývat tématy české Wikipedie, svobodného sdílení informací na internetu, popularizace vědy či spolupráce Wikipedie se vzdělávacími institucemi. Akce bude přístupná ZDARMA i široké veřejnosti. Do programu přispějí i 3 aktivní esperantisté z Brna.

  • Miroslav Malovec (O vzniku české Wikipedie)
  • Marek Blahuš (Zábavný wikikvíz o ceny)
  • Václav Zouzalík (Wikizprávy)

Pro zájemce bud připravena prezentace o fungování Wikipedie a možnostech, jak se lze do její tvorby zapojit.

Klikněte zde a Bližší informace o programu a dopravní dostupnosti.


Unikátní internetová mnohojazyčná encyklopedie WIKIPEDIE, která vznikla v r. 2001, byla v červnu 2013 podle počtu návštěv 7. nejnavštěvo­vanějším webem na světě a mezi nekomerčními projekty je dokonce na prvním místě (každou sekundu její servery vyřídí přes 1000 požadavků).

Díky práci dobrovolníků z celého světa (v současnosti je aktivních cca 73 000 editorů) nabízí bezplatně téměř 20 milionů článků v celkem v 287 jazycích. Esperanto bylo jedenáctým jazykem na světě, v němž tato encyklopedie začala fungovat. Esperantská verze Wikipedie měla v den napsání tohoto článku (23.11.2014) 205 700 článků a zařadila se mezi 51 jazyků s více než 100 000 články – je tak na 31. místě (pro srovnání čeština s 307 019 články je nyní a 23. místě; v esperantu existuje nyní dle statistiky více článků než např. ve slovenštině, dánštině, chorvatšině, hebrejštině, řečtině či latině) (viz statistika).

titulní stránka esperantské verze Wikipedie

Esperanto díky mezinárodnímu složení svých editorů nabízí unikátní možnost zejména v oblasti publikování informací o minoritních kulturách přímo z pera rodilých mluvčích. Proto se např. i o řadě českých obcí, kulturních památek či umělců dozvíte podrobněji v esperantu než např. v angličtině.

Český esperantský svaz si uvědomuje mimořádný význam Wikipedie a jejímu rozvoji se jeho členové věnují v rámci jednoho ze svazových projektů. ČES realizoval v posledních letech pro zájemce o přispívání do Wikipedie několik školení. Koncem října 2011 proběhla ve Svitavách esperantská Wikimánie s mezinárodní účastí, o které referovala i česká média.

Jedním z projektů mezinárodní popularize Wikipedie mezi čtenáři byl např. internetový časopis „MOZAIKO“, nabízející v esperantu výběr zajímavých kvalitních článků z nejrůznějších oblastí poznání (viz číslo 1 a rejstřík celého ročníku).

Pavla Dvořáková


Soubory
jpg Plakát_Wikikonference_2014.pdf.jpg (67.4 kB)

  • zveřejněno 23. 11. 2014, což bylo před 6 lety
  • od té doby článek otevřelo 1001 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Josef Vojáček

#1 Josef Vojáček

Program Wikikonference byl velmi zajímavý.

před 6 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020