Svíce pro Václava Havla

18.12.2011 ve věku 75 let zemřel velký státník, dramatik a filozof, disident, bojovník za svobodu a lidská práva a člověk s velkým Č Václav Havel.

Tato smutná zpráva zaplnila čelná místa ve všech významných světových médiích. Švédský ministr zahraničí Carl Bildt označil Havla za jednoho z největších Evropanů naší doby. Havlův hlas volající po svobodě podle něj vydláždil cestu jednotné a svobodné Evropě.

Jeho myšlenky v mnohém korespondují s vnitřní ideou esperanta – i on svým působením výrazně přispěl k odstranění politických bariér, které bránily volnému cestování, přístupu k informacím a navazování a pěstování mírumilovných kontaktů s lidmi v zahraničí. Jistě ne náhodou v době svého prezidentství převzal hlavní záštitu nad Světovým esperantským kongresem, který se konal v r. 1996 v Praze. (Při této příležitosti byla v esperantu vydána a nastudována jeho hra Audience.).

Abychom pro tento okamžik alespoň symbolicky uctili mimořádnou lidskou osobnost Václava Havla , připojujeme se k iniciativě internetových sociálních sítí zapálit svíčku na jeho památku. Článek pro esperantskou část našeho webu je připravován.

padv

Doplnění původního textu:

ČES zaslal oficiální kondolenci s následujícím zněním: „Zpráva o úmrtí prezidenta Václava Havla se dotkla také členů Českého esperantského svazu, stejně jako esperantistů v zahraničí jej vnímají jako velkou osobnost, která stavěla mosty mezi národy a jednotlivci a hledala cesty k všenápravě věcí lidských.“ Zvláštní kondolenci zaslala i Česká esperantská mládež.

Pokud jde o vztah Václava Havla k esperantu, je méně známo, že např. na Ekonomickém fóru v září 2007 v polské Krynici navštívil stánek Evropské esperantské unie a zajímal se tam o esperanto.

Václav Havel s esperantisty (Krynica 2007 – foto Andreo Sochacki)

Václav Havel byl – jako každý jiný – člověk, tedy omylný, a v době svého prezidentského působení se nevyhnul ani některým chybným nebo minimálně diskutabilním rozhodnutím. Přesto i esperantské hnutí na něho může vzpomínat s díky za jeho zásluhy, především za jeho působení za minulého režimu – neboť prokázal odvahu a důslednost v boji za základní lidské svobody (které nám už možná dnes přijdou samozřejmostí) a v hájení záležitostí týkajících se nás všech, které se v té době zdály být dlouhodobě zcela BEZNADĚJNÉ,  – a v tom smyslu možná byl i on větším esperantistou (espero=naděje), než mnozí, kteří tímto jazykem hovoří. Byl nositelem naděje, která se nerovnala pouhému pasivnímu očekávání dobrého konce, ale odvaze k činu, který byl v souladu s jeho morálním přesvědčením. Možná především v tom spočívá jeho velikost a důležité poselství i pro nás .....

Heslo Václava Havla – „Naděje je stav ducha, který dává našemu životu smysl“

Podrobnější článek se nachází v esperantské části našeho webu ......

padv

Články o úmrtí Václava Havla

Oficiální stránky Václava Havla

Knihovna Václava Havla Digitální archív spisů


  • zveřejněno 18. 12. 2011, což bylo před 9 lety
  • od té doby článek otevřelo 1657 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

La verda stelo

#1 La verda stelo

Mrzí mě, že i na těchto stránkách se zcela bezmyšlenkovitě a nekriticky objevuje glorifikující a kanonizující hodnocení našeho bývalého prezidenta. Vnitřně je mi ho jako člověka líto, ale jeho "navazování a pěstování mírumilovných kontaktů s lidmi v zahraničí" se projevovalo mimo jiné také otevřenou podporou všech válek, vyvolaných a vedených USA po celém světě a jeho termín "humanitární bombardování", kterým obhajoval své nadšení pro zabíjení civilního srbského obyvatelska vojsky NATO, s výše uvedeným hodnocením také moc nejde dohromady... :-( Chtělo by to trochu objektivity...

před 9 lety
Pavla Dvořáková

#2 Pavla Dvořáková

Já jakožto pisatelka původního článku se osobně s těmito politickými záležitostmi také neztotožňuji, nicméně Václav Havel má své nesporné zásluhy z dob předrevolučních a počátku našeho znovu svobodného státu - viz moje aktualita "Václav Havel kaj Esper(ant)o" v esperantské části tohoto webu. Statečně se zasazoval o základní lidské svobody (tisku, projevu, víry, shromažďování, cestování), od nichž se i realizace vnitřní myšlenky esperanta bytostně odvíjí, a to v době, kdy se to zdálo být zcela beznadějné. A to z něho možná dělá v hlubším slova smyslu většího esperantistu (espero=naděje), než jsme my sami ...

před 9 lety
Pavla Dvořáková

#3 Pavla Dvořáková

[* nadeje.je.stav.ducha.jpg *]

před 9 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020