Zemřel Ján Vajs

Dne 15.9.2021 zko­laboval při cyklistickém výletě v Nízkých Tatrách významný slovenský esperantista, cestovatel a speleolog ing. Ján Vajs (1953).


Profesně působil řadu let na Ministerstvu zemědělství a rozvoje venkova SR a v letech 2003–2011 zastával funkci generálního ředitele Slovenské zemědělské a potravinářské komory.

Esperanto se naučil v r. 1982, působil aktivně v Liptovském esperantského klubu v Liptovském Mikuláši, ve Slovenské esperantské federaci (v letech 1998–2001 jako její předseda) i v rámci mezinárodního hnutí. Kromě redaktorské, přednáškové, propagační, výstavnické a organizační práce a historického výzkumu (publikace 100 gravaj personoj a další) se věnoval rovněž jeskyňářství a realizaci vysokohorských expedic. Byl hlavním pořadatelem oblíbeného novoročního turistického setkání POLUDNICA a významnou měrou se podílel na organizování 101. Světového kongresu esperanta v Nitře (2016).

V Městském muzeu a galerii ve Svitavách měl v r. 2015 výstavu o jednom ze svých mezinárodních cestovatelských projektů (zdolávání nejvyšších vrcholů jednotlivých evropských zemí). Mezi českými esperantisty byl dobře známý, účastnil se několika konferencí ČES a vícekrát aktivně spolupracoval i s naším Muzeem esperanta ve Svitavách (o náročné přípravě Světového kongresu v Nitře zde přednášel ještě 5. září 2021).

Ján Vajs na jubilejní oslavě v Muzeu esperanta (2013)

I vzhledem k jeho obdivuhodné fyzické kondici je jeho nečekaný skon o to víc překvapivý a zarmucující. V osobě Jána Vajse ztrácíme skvělého, dobrodrdečného a obětavého člověka, který v mnohém dokázal inspirovat i druhé k jejich vlastním aktivitám a k překonávání vlastních limitů.

Okolnosti úmrtí v důsledku masívního infarktu jsou stručně popsány na webu liptovského E-klubu. Poslední rozloučení se bude konat v sobotu 18.9. v Liptovském Mikuláši (viz parte v příloze). Redakce našeho webu se jistě i s dalšími českými esperantisty připojuje k upřímné soustrasti rodinným příslušníkům a nejbližším přátelům. Kondolence jménem ČES je přiložena v příloze pod článkem.

jedna z posledních fotografií Jána Vajse


Vybrané zdroje

Článek o Jánu Vajsovi a bibliografie jeho děl v esperantské Wikipedii

Web Liptovského esperantského klubu včetně foto- a videogalerie (slovensky, v esperantu)

Poludnica.espe­ranto.sk web akce s bohatou fotogalerií

Zomrel bývalý ústredný riaditeľ SPPK Ján Vajs nekrolog na webu Slovenské zemědělské a potravinářské ko­mory

Videa

z akcí v České republice

Vernisáž cestovatelské výstavy J. Vajse POST DUONO v MMG Svitavy v r. 2018 (česky, slovensky)

Činnost českých esperantistů na Slovensku v meziválečném období přednáška J. Vajse na Mezinárodním muzejním semináři (Svitavy 2018, v esperantu)

Ostrov Esperanto v Antarktidě krátký úryvek z přednášky J. Vajse na Jubilejních oslavách ve Svitavách (2013, slovensky)

Zvířata v Antarktidě krátký úryvek z přednášky J. Vajse na Jubilejních oslavách ve S. (2013, slovensky)

z akcí na Slovensku

Přednáška J. Vajse o speleologii na KAEST (Konferenci o aplikaci esperanta ve vědě a technice) v Modre (2018, v esperantu )

Projev J. Vajse na vernisáži výstavy Esperanto a jeho tvorca (2018, slovensky)

Japonsko očami esperantistu J. Vajs hovoří o své fotovýstavě v Liptovském Hrádku o výhodách znalosti jazyka esperanto nejen pro – na webu mojliptov.sk (2008)

Rozhlasové nahrávky

Rozhovor s J. Vajsem o speleologii na podkastu kern.punktgo.info (2016, v esperantu)

Rozhovor s J. Vajsem o cestovatelském projektu Nejvyšší vrcholy EU Rádio Regína (27.7.2010, slovensky)

S jaskyniarmi v Jánskej doline krátká rozhlasová reportáž na slovensko.rtvs.sk (2021, slovensky)

Články a recenze

Ján Vajs – Starý netopier povídka na webu speleork.sk (slovensky) – ukázka vlastní literární tvorba

Ján Vajs – Expedícia KAUKAZ 2001 – sibirk.sk 2006 (ukázka článku na cestovatelském we­bu)

Ján Vajs – Rozhovor s Vladimírem Dvořákem po zvolení předsedou ČES – lek.esperanto.sk (2011, v esperantu)

Nikolao Gudskov – Recenze knihy Vajs, Ján. Ultima Thule: Kongresumi kaj vojaĝi en Islando . – Bratislava: Karpaty-Infopress, 2013 – in: La Ondo de Esperanto, 2014. č. 8–9, s. 238–239 (v esperantu)


Pavla Dvořáková a Miroslav Malovec


Soubory
jpg jano-vajs_parte.jpg (99.12 kB)
docx kondolence ces.docx (10.89 kB)

  • zveřejněno 16. 9. 2021, což bylo před měsícem
  • od té doby článek otevřelo 155 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021