Wikirevue MOZAIKO č. 8

Další měsíc uplynul jako voda, a tak vás opět zveme na rozmanité toulky esperantskou Wikipedií!


Landoj de la mondo / Země světa

Kazaĥio / Kazachstán

Naše první cesta míří tentokrát do nitra Střední Azie, kde se příroda zjevuje nejen v podobě nekonečných stepí …


Lingva kaj etna varieco / Jazyková a etnická rozmanitost

Indianoj / Indiáni

Kdy a odkud přišli na americký kontinent?


Paĝoj el la historio / Stránky z historie

Historio de kristanismo / Dějiny křesťanství

U příležitosti velikonočních svátků si připomeňme v kostce hlavní historické milníky ve vývoji náboženství, které položilo i základy evropské kultury a vzdělanosti


Kulturo kaj arto / Kultura a umění

Isabel Allende

Tato chilská spisovatelka, patřící k nejčtenejším španělsky píšícím autorům vůbec, mj. zmiňuje ve svém nejproslulejším románu „Dům duchů“ dvakrát esperanto, jednou ve velmi nezvyklém kontextu …


Elstaruloj kaj famaj kaj forgesitaj / Osobnosti slavné i zapomenuté

Nicholas Winton

Sledujme příběh britského makléře, který v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z území ohroženého Československa před transportem do koncentračních táborů.


Sociaj kaj spiritaj instruoj / Společenské a duchovní nauky 

Aŭrorurbo /Auroville

Navštivme spolu unikátní experimentální město a mezinárodní duchovní společenství založené na učení indického filozofa Sri Aurobinda, tvůrce tzv. integrální jógy


Panoramo de scienco kaj tekniko / Panoráma vědy a techniky

Nuklea akcidento en Černobilo / Černobylská havárie

26.dubna si připomínáme čtvrtstoletí od dosud největší jaderné havárie v historii. Pokusme se rekapitulovat příčiny, průběh i následky této smutné události, která se dotýká nás všech.


Aboco de la komputila mondo / Abeceda počítačového světa

Linukso / Linux

Je často označován jako „esperanto světa softwaru“


Libera tempo kaj vivstilo / Volný čas a životní styl

Geokaŝado / Geocaching

Chcete pro sebe nebo pro své děti či vnoučata zpestřit výlety trochou dobrodružství, napětí a zábavy? Poradíme vám jak na to! (kromě všeobecných informací v esperantu vás zveme i na český wikiportál wiki.geocachin­g.cz)


Esperanto-movado/ Esperantské hnutí

Homaranismo / Homaranismus

Často je tato filozofická koncepce dr. Zamenhofa zmiňována. Znáte však skutečně podrobně její obsah?


Bonvenon en Ĉeĥio / Vítejte v Česku 

  • Elstaruloj kaj iliaj verkoj / Osobnosti a jejich díla
  • Pavel Pavel

Rozluštil tajemství transportu obřích soch moai na Velikonočním ostrově?

  • Invitilo al ekskurso / Pozvánka na výlet
  • Litomyšl

Objevte kouzlo renesančního města na pomezí Čech a Moravy, jehož zámecký areál je jistě plným právem zapsán i do světového seznamu UNESCO


Sonregistraĵoj / Zvukové nahrávky

Kilimanĝaro / Kilimandžáro

Vypravte se s námi na úchvatnou „střechu Afriky“ (text nahrávky naleznete zde a fotogalerii zde)


Rekomenditaj retpaĝaroj / Doporučené webové stránky

Esperanta retradio / Internetové rozhlasové vysílání v esperantu

Obnovený projekt Antona Oberndorfera z Rakouska, v němž můžete poslouchat ve vzorovém přednesu zajímavé krátké relace na nejrůznější témata (a zároveń sledovat text na obrazovce)


Esperanto en Youtube / Esperanto na Youtube

Printempas / Je jaro

  • (renesanca komponaĵo en prezento de la nederlanda kamerkoruso Akordo / renesanční skladba v provedení holandského komorního sboru Akordo)

Navštivte na našem webu / Vizitu en nia retpaĝaro

Fotogalerie nestorů esperantského hnutí u nás
/ Fotogalerio de fondintoj de E-movado en Ĉeĥio (s odkazy na wikipedické články v češtině i esperantu)


MOZAIKO – wikimagazín č. 8 (založený na článcích z esperantské Wikipedie) – vyšel 26. dubna 2011.

Rediguje PhDr. Pavla Dvořáková.

Vaše reakce a náměty na obsah příštích čísel jsou vítány!

Kontakt: komputado(zavi­náč)esperanto­.cz

ARCHÍV:

č. 1 září 2010

č. 2 říjen 2010

č. 3 listopad 2010

č. 4 prosinec 2010

č. 5 leden 2011

č. 6 únor 2011

č. 7 březen 2011


  • zveřejněno 26. 4. 2011, což bylo před 10 lety
  • od té doby článek otevřelo 1560 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Miropiro

#1 Miropiro

Velmi pěkný výběr článků! Dobrá práce!

před 10 lety
weprik

#2 weprik

Jsem nadšený z článků a že mladí esperantisté v tomto hnutí hodně dělají.
Samozřejmě Ti starší také! AŤ žije esperanto a mír v celém světě!

před 10 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021