Únorové číslo wikirevue MOZAIKO (č. 6)

Pro zpříjemnění současných dlouhých mrazivých večerů vám opět přinášíme kaleidoskop zajímavostí z esperantské Wikipedie. Snad i tentokrát mezi nimi naleznete téma, které vás zaujme …

Landoj de la mondo / Země světa

Malto / Malta

Souostroví v srdci Středomoří, které je již tisíce let místem soužití a vzájemného vlivu různých civilizací


Lingva kaj etna varieco / Jazyková a etnická rozmanitost

Nauranoj / Nauřané

Co víme o původních obyvatelích nejmenšího ostrovního státu na světě, rozkládajícím se na druhém konci zeměkoule?


Paĝoj el la historio / Stránky z historie

Historio de la templanoj / Dějiny templářů

Pravda a mýty o řádu opředeném mnoha tajemstvími


Kulturo kaj arto / Kultura a umění

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Čím proslul tento skladatel kromě svého Svatebního pochodu?


Elstaruloj kaj famaj kaj forgesitaj / Osobnosti slavné i zapomenuté

William Speirs Bruce

Vydejme se po stopách odvážného skotského oceánografa a polárního vědce


Sociaj kaj spiritaj instruoj / Společenské a duchovní nauky

Ĝuangzio /Čuang-c'

přezdívaný také Platón taoismu


Panoramo de scienco kaj tekniko / Panoráma vědy a techniky

Telefono / Telefon

Kolik podob může mít tento náš nepostradatelný pomocník?


Aboco de la komputila mondo / Abeceda počítačového světa

Komputila viruso Esperanto / Počítačový virus Esperanto

Proč nese právě toto jméno?


Libera tempo kaj vivstilo / Volný čas a životní styl

Vegetarismo / Vegetariánství

Poznejte slavné vegetariány a vztah vegetariánství k esperantské­mu hnutí


Esperanto-movado/ Esperantské hnutí

Akademio de Esperanto / Akademie esperanta

Čím se tato instituce zabývá a kdo jsou její současní členové?


Bonvenon en Ĉeĥio / Vítejte v Česku 

  • Elstaruloj kaj iliaj verkoj / Osobnosti a jejich díla
  • Vlasta Kálalová-Di Lotti
  • Neobyčejná a neprávem pozapomenutá žena, zvaná „Albert Schweitzer v sukních“
  • Invitilo al ekskurso / Pozvánka na výlet
  • Zvíkov
  • Na prohlídku krále (jiho)českých hradů vás zve i v esperantu nadabovaný krátký film

Sonregistraĵoj / Zvukové nahrávky

Maĉupikĉuo / Machu Picchu

Nahlédněme spolu do zákoutí tohoto záhadného města, jehož ruiny jsou řazeny mezi sedm novodobých divů světa

text nahrávky a fotodokumentace se nachází zde


Rekomenditaj retpaĝaroj / Doporučené webové stránky

Ligiloj al retaj vortaroj kaj lingvohelpiloj por E-tradukantoj / Odkazy na online slovníky a jazykové pomůcky por esperantské překladatele


Esperanto en Youtube / Esperanto na Youtube

La Filozofio de Libereco / Filozofie svobody


Navštivte na našem webu / Vizitu en nia retpaĝaro

Studium cizích jazyků zdarma /Senpaga studado de fremdaj lingvoj

Budovaný seznam odkazů na bezplatné zdroje studia zatím více než 60 cizích jazyků pro česky mluvící uživatele

Pomozte nám jej průběžně doplňovat! (své tipy zasílejte na adresu redakce)


MOZAIKO – wikimagazín č. 6 (založený na článcích z esperantské Wikipedie) – vyšel 25. února 2011.

Rediguje PhDr. Pavla Dvořáková.

Vaše reakce a náměty na obsah příštích čísel jsou vítány!

Kontakt: komputado(zavi­náč)esperanto­.cz

ARCHÍV:

č. 1 září 2010

č. 2 říjen 2010

č. 3 listopad 2010

č. 4 prosinec 2010

č. 5 leden 2011


  • zveřejněno 26. 2. 2011, což bylo před 10 lety
  • od té doby článek otevřelo 1825 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021