František Lorenc (1872–1957) polyglot a autor 1. E-učebnice pro Čechy (1890)

Theodor Čejka (1878–1957) nestor E-hnutí v českých zemích

Stanislav Kamarýt (1883–1956), doktor filozofie

Julie Šupichová (1884–1970) učitelka, redaktorka a propagátorka

Rudolf Hromada (1890–1964) překladatel a autor slovníků

Ota Ginz (1896–1976)

JUDr. Tomáš Pumpr (1906–1972) překladatel

Jiří Kořínek (1906–1989) překladatel

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021