Omelka v projektu Gutenberg

Pedagog a spisovatel František Omelka (1904–1960) má již v projektu elektronických knih Gutenberg několik knih českých i esperantských. Nyní přibyla nová kniha v esperantu o životě Fernaa Magalhaese (Magellana), který v l. 1519–1951 jako první uskutečnil plavbu kolem světa.

František Omelka napsal román Velký admirál nejdříve česky (vyšlo posmrtně v edici Karavana roku 1976) a sám si dílo přeložil do esperanta pod názvem La Granda Admiralo. Strojopis byl archivován u Českého esperantského svazu zhruba do roku 2010, kdy byl zdigitalizován.

S pomocí našich esperantských přátel spisovatelova dcera Věra Kramářová podepsala smlouvu s projektem Gutenberg o zveřejnění zdigitalizovaných děl F. Omelky v projektu, a to českých i esperantských.

Ovšem vložení jedné knihy trvá nejméně půl roku, protože text musí zkontrolovat více osob a vychytat překlepy a chyby.

Román je napsán pro mládež snadným jazykem. http://www.gutenberg.org/ebooks/51069

  • mirmal-

Další jeho díla, která v projektu naleznete, jsou:

v esperantu

Alaska stafeto kaj Kaptitoj de glacirokoj (Aljašská štafeta a Zajatci ledových hor)

Aventuroj de Antonio (Toníkova dobrodružství)

a rovněž některé jeho knihy v češtině: Blesky nad Beskydami, Hore dědinú a jiné povídky, Pasáček Ali:pověst z východu, Vlci proti mustangům a Štafeta- VIZ ZDE. Jeho nejúspěšnější knihou je posledně zmíněná Štafeta, která vyšla i v překladech – kromě esperanta do němčiny, angličtiny, nizozemštiny a islandštiny.

Originály knih v tištěné podobě naleznete nejen v knihovně ČESMuzeu esperanta ve Svitavách, ale i v Národní knihovně ČR.


Projekt Gutenberg, založený v r. 1971, je nejstarší digitální knihovnou na světě. V současné době nabízí k bezplatnému stažení více než 50 000 autorsky volných knih v 59 jazycích (převážně však v angličtině). Hoden pozornosti je fakt, že Esperanto patří mezi 16 nejvíce zastoupených jazyků (viz zde). Je to bezpochyby dáno i povahou esperantstského hnutí, které je založeno v převážné míře na bezplatné práci dobrovolníků-nadšenců z různých zemí.

V esperantu jsou v databázi zastoupeny jak překlady ze světové beletrie (Andersen, Carroll, Dumas, Dickens, Goethe, Ibsen, Irwing, Poe, Twain a další), tak i původní díla psaná v esperantu a učebnice a slovníky. Díky aktivitě Miroslava Malovce jsou v databázi zahrnuty kromě Omelkových děl např. překlady povídek Jakuba Arbese a Josefa Grni, studie Jana Nováka o Janu Amosu Komenském i první učebnice esperanta pro Čechy z r. 1890 od polyglota Františka Lorence.

Kromě plných textů knih v projektu roste např. i počet zvukových souborů. Více info naleznete ve Wikipedii a na oficiálních stránkách projektu.

  • padv-

  • zveřejněno 31. 1. 2016, což bylo před 5 lety
  • od té doby článek otevřelo 681 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Oldřich Arnošt Fischer

#1 Oldřich Arnošt Fischer

Bona kaj merita laboro! Dankon!- dobrá a záslužná práce! Díky!

před 5 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020