nekrolog MUDr.Josef Hradil

nekrolog MUDr.Josef Hradil

Dne 26.října 2008 v neděli odpoledne jsme ztratili našeho čestného předsedu Kroužku Mnichovo Hradiště + Mladá Boleslav

 

pana  MUDra. Josefa  H r a d i l a

který byl pro esperantský svět velkým přínosem. Myšlence mezinárodního dorozumění věnoval všechny volné  chvíle i síly. A své znalosti, které si stále zdokonaloval předával dalším. Vychoval více jak 400 esperantistů.

Byl významným a oceňovaným členem Světového medicínského svazu, tvůrcem esperantské lékařské terminologie a vedoucím Medicínské sekce Českého esperantského svazu.

 

Byl po mnoho let redaktorem dvojjazyčného časopisu „Verda familio“, publikoval v časopise „Sano“, „Starto“, „Informilo“ aj. Za své zásluhy o rozvoj esperanta a celoživotní činnost v esperantském hnutí byl odměněn čestným členstvím Českého esperantského svazu. Jubilejní Koperníkova medaile, z rukou rektora Jagelonské univerzity v Krakově, byla dalším oceněním jeho celoživotní práce v esperantském lékařském klubu.

Ve svém rodinném penzionu ESPERO ve Skokovech  spolupracoval 16 let v pořádání jazykových seminářů pro Svaz zdravotně postižených esperantistů, který byl založen jeho žákem panem Josefem Vaněčkem. A právě tato esperantská setkání v přátelském kruhu s panem doktorem Hradilem zůstanou navždy v myslích stovek esperantistů nejen z Česka a Slovenska, ale i z Polska, Francie, Německa, Švédska a dalších zemí.

Honoron al lia memoro.

  • zveřejněno 13. 11. 2008, což bylo před 12 lety
  • od té doby článek otevřelo 1409 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021