Čtyři zajímavé novinky z esperantského hnutí

Přinášíme vám tři krátké zajímavé zprávy z esperantského hnutí v Praze, Polsku, na Slovensku a jednu navíc týkající se esperanta na výukovém portálu Duolingo.

Z Prahy: Dne 23.11.2014 se členové klubu E-mentál a Klubu esperantistů v Praze sešli v Praze na Vyšehradě, aby společně opravili pamětní kámen věnovaný esperantu. Důvodem bylo především to, že od roku 1996, kdy je zde kámen umístěný, už písmena na tomto kameni nebyla příliš dobře čitelná a tak bylo nutné vzít zelenou barvu a pustit se do práce :-) Až se tedy vypravíte opět někdy do Prahy, určitě vyražte na Vyšehrad ke kongresovému centru (kde se konal v roce 1996 81. Světový kongres esperanta).

Členové klubu během zvelebovacích prací

Esperantský kámen před úpravou (vlevo) a po úpravě (vpravo).

Z Polska: 20.11.2014 oznámila profesorka Małgorzata Omilanowska, polská ministryně kultury a národního dědictví, že esperanto bylo zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví Polska. Je to výsledek snahy polského senátora Edmunda Wittbrodta a Kazimierza Krzyżaka, člena polské nestátní neziskové organizace Pola Asocio Eŭropo – Demokratio – Esperanto (polská sekce politického hnutí Evropa – Demokracie – Esperanto za jazyková práva evropanů). Tento úspěch esperanta v Polsku dává možnost tomu, aby bylo esperanto zapsáno i na seznam světového nehmotného kulturního dědictví organizace UNESCO podobně jako je za Českou republiku zapsané například sokolnictví nebo verbuňk. Tato novinka samozřejmě neunikla zájmu polských médií, například bialystocké redakci deníku Gazeta.

Ze Slovenska: Stano Marček dne 21.11.2014 oznámil, že prezident Slovenské republiky Andrej Kiska převzal záštitu nad Světovým kongresem esperanta, který bude v roce 2016 hostit Nitra (o této novince jsme vás již informovali v předchozí aktualitě ze září). Jak uvedl Tomáš Drucker, generální ředitel Slovenské pošty, u příležitosti konání této akce poprvé na Slovensku budou rovněž vydány dvě speciální poštovní známky. Více si můžete přečíst v esperantu na této stránce.

Duolingo: Jak už jsme vás informovali v aktualitě z druhého října, na bezplatné internetové stránce pro výuku jazyků se chystá kurz esperanta pro anglicky hovořící uživatele. Článek jsme v závěru ještě dvakrát aktualizovali, nicméně už je to měsíc a pár dnů, tak nyní další novinka: kurz esperanta je již v době psaní tohoto článku připraven ze 46,1 % (což znamená, že by mohl spuštěn dle odhadů 19. února 2015). Je to zejména díky tomu, že v současnosti už na kurzu pracuje celkem 5 lidí – tým je tak složen z těchto členů: Chuck Smith, Paul Henri Garnier, Ruth Kevess-Cohen, Anja Eisemann a Detlef Karthaus. O kurz navíc již projevilo zájem 3806 uživatelů Duolinga! -mir-


  • zveřejněno 25. 11. 2014, což bylo před 6 lety
  • od té doby článek otevřelo 937 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Oldřich Arnošt Fischer

#1 Oldřich Arnošt Fischer

Mi deziras al grupo E-MENTAL multe da sukcesoj.
Nomitaj polaj kaj slovakaj politikistoj estas rilate al Esperanto pli progresemaj ol niaj.

před 6 lety
Oldřich Arnošt Fischer

#2 Oldřich Arnošt Fischer

Mi deziras al grupo E-MENTAL multe da sukcesoj.
Nomitaj polaj kaj slovakaj politikistoj estas rilate al Esperanto pli progresemaj ol niaj.

před 6 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020