Před 110 lety vznikl Klub esperantistů v Praze

8.listopadu 2012 oslavili členové pražského Klubu esperantistů – po Brně druhého nejstaršího v naší republice – své 110. narozeniny.

Zakládající schůzka se konala 9. listopadu 1902 v salónku restaurace U Štajgrů ve Vodičkově ulici (v domě, kde byl později postaven obchodní dům U Nováků

Sídlem klubu byla v prvních letech známá literární kavárna Union, která se nacházela na rohu ulic Na Perštýně a Národní (tehdy Ferdinandovy) – na místě současné novostavby nakladatelství Albatros.


Prvním předsedou klubu se stal známý knihkupec a nakladatel Eduard Weinfurter, spoluzakladatelem klubu a také členem prvního výboru klubu byl i český básník S. K. Neumann.

Dalšími předsedou klubu byli mj. Vojtěch Kraus, ředitel odboru magistrátu hlavního města Prahy či prof. dr. Václav Rosický, významný český fyzik, astronom a stenograf.

Nakladatel Eduard Weinfurter (1870–1950), první předseda Klubu esperantistů v Praze

Mezi členy klubu v průběhu jeho historie byli např. filozof Stanislav Kamarýt, vědecký pracovník Vladimír Čečelín, ředitel Národního muzea v Praze dr. Vlastislav Zázvorka, básníci Jiří Karen a Čestmír Vidman, kreslíř a karikaturista Pavel Rak, sochař a medailér Jiří Harcuba („jeho“ pětikorunu s Karlovým mostem má v peněžence snad každý), kytarový virtuoz profesor Štěpán Urban a jeho první manželka, v celém esperantském světě známá básnířka Eli Urbanová, herci Eva Seemannová a Ota Sklenčka a další.
V Praze se konaly dva světové kongresy esperantistů, a to 13. světový kongres v roce 1921 a 81. světový kongres v roce 1996. Mimo to se v Praze konaly i různé další esperantské kongresy či konference, v posledních 20 letech např. konference kulturní organizace OSIEK, Českého esperantského svazu, nevidomých, katolických esperantistů, konference o aplikaci esperanta ve vědě a technice a další.

Pražský klub stále vydává čtvrtletník BULTENO s kvalitními příspěvky převážně z oblasti beletrie. V současném vedení klubu jsou osobnosti českého esperantského hnutí, které se angažují zejména v oblasti literární: Jiří Patera (překlady prózy a redigování časopisu), Ing. Margit Turková (redakční, přednesová a přednášková činnost) a Ing. Jaroslav Krolupper (překlady poezie).

Pravidelné schůzky členů klubu se konají každý čtvrtek (s výjimkou letních prázdnin) od 14 do 16 hodin ve schůzové místnosti městské části Praha 1, Ve Smečkách č. 25. Noví zájemci i přespolní hosté jsou srdečně zváni!

Blahopřání k jubileu, která členy klubu jistě potěší a povzbudí, můžete zasílat na adresu jiri.patera(za­vináč)atlas.cz či zanechatr zde v Komentářích.

zdroj: zpráva Jiřího Patery, místopředsedy klubu

P.S. Shodou okolností v listopadu 1982, tj. před rovněž kulatými třiceti lety, byl ve Vejvodově ulici v Praze 1 založen i Pražský klub esperantské mládeže, který inicioval a v prvním roce vedl Ing. Jan Pečený, poté vedení převzala Pavla Jodasová (nyní Dvořáková). Setkání „pamětníků“ se plánuje na některou lednovou sobotu 2013, bližší informace získáte na adrese pavla.esperan­to(zavináč)gma­il.com.

Pavla Dvořáková


  • zveřejněno 19. 11. 2012, což bylo před 8 lety
  • od té doby článek otevřelo 1712 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Hanka

#1 Hanka

Bohužel to setkání pamětníků v lednu 2012 se asi nepovede. Budete to muset přeložit na leden 2013.

před 8 lety
Pavla

#2 Pavla

Díky za upozornění, už jsem opravu roku provedla :-)

před 8 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020