Překladač od Googlu se naučil esperanto

Ve středu 22. února 2012 se Překladač od Googlu (Google Translator) dočkal dalšího významného rozšíření: mezi jazyky, které Google zvládne, který je možno používat k překladům ve službě Google Translate, přidáno esperanto. Výsledky překladů jsou poměrně precizní a je jasné, že kvalita překladů ještě poroste.

Esperanto se tak stalo 64. jazykem a současně prvním plánovým jazykem, ze kterého a do kterého Google překládá. V článku na oficiálním blogu této služby s názvem Tutmonda helplingvo por ĉiuj homoj (což Překladač Googlu překládá jako „Mezinárodní pomocný jazyk pro všechny lidi“) je zároveň esperanto ve stručnosti představeno, jeho dějiny i současnost. Článek uvádí i „statisíce aktivních uživatelů, milióny lidí s nějakou znalostí jazyka a dokonce několik stovek lidí, kteří se ho učili (nebo učí) "od narození“, což jsou pomerně reálné odhady. Rovněž je zmíněn společný cíl esperanta a Překladače Google: aby si lidi navzájem rozuměli. Esperanto bylo zařazené na stránku translate.goo­gle.cz, do aplikace Google Translate pro Android a iOS a do mobilní webové aplikace.

Začátek celého článku na blogu služby Google Překladač


Samozřejmě, hned po zveřejnění této novinky se celý esperantský internet zaměřil na novinku od Googlu a zaplavil sociální sítě (osobně používám Facebook a Twitter – na obou sítích jsem zaznamenal mezi přátely na FB, respektive „těmi, které sleduji“ (na Twitteru), poměrně dost komentářů) zprávičkou o dárku, který jsme od Google dostali na 125. výročí zveřejnění esperanta.

Vraťme se ale teď od reakcí esperantistů k tomu, jaké jsou výsledky překladů. Osobně mě hned příjemně překvapila kvalita překladu, na to, že se jedná o před pár dny právě zveřejněný strojový překladač, je opravdu vysoká (jeden příklad na kvalitu překladu kratšího textu – viz níže). To ostatně překvapilo i samotný tým kolem Google Překladače, jak se píše na oficiálním blogu této služby. Existuje několik metod strojového překladu, Google používá tzv. statistickou metodu při které je nutností mít obrovské množství totožného textu přeloženého do několika jazyků. Platí, že čím je takových textů více, tím je překlad kvalitnější. Bohužel, esperanto disponuje poměrně malým množstvím takových textů (pro srovnání může Google Překladač použít pro němčinu a španělštinu více než 100-krát více materiálu) takže se dokonce uvažovalo, že v nejbližších letech nebude možné esperanto právě z důvodu nedostatku překladů mezi podporované jazyky vůbec zařadit. Naštěstí bylo esperanto navrženo tak, aby se dalo snadno naučit, což zjevně platí nejen pro lidi ale i pro počítače. Pro ostatní jazyky, nad kterými se uvažuje o zařazení mezi podporované a mají podobné množství textu jako esperanto, je kvalita nesrovnatelně niž­ší.

Několik strojových překladačů, které pracovaly či pracují i s esperantem, zde bylo a je už dosud. Mezi nejznámější patří traduku.net a apertium.org. Překladač Apertium byl původně ale vyvíjena univerzitou v Alicante ve Španělsku pro automatické překlady mezi blízkými jazyky, například mezi španělštinou a katálanštinou. Zajímavý je také projekt WikiTrans, který strojově překládá anglickou Wikipedii do esperanta, esperantským wikipedistům následně stačí opravit chyby překladu a texty mohou jít hned na Wikipedii. Jak je však u Google zvykem, tak nyní se dá překládat mezi esperantem a všemi dalšími 63 jazyky.

Samozřejmostí je i to, že je možno vybírat mezi více návrhy překladů, přesouvat slova do správného slovosledu, hodnotit překlad, přidávat správné překlady slov.

Porovnání překladů celých vět

Pojďme se teď podívat na to, jak si poradí Google překladač s delší větou na konci článku, který se objevil na portále Libera Folio v závěru článku, který informuje o novince Googlu. Srovnávat budeme to, jak bych přeložil větu já a jak ji v současné době překládá Google Překladač (zmíněné překladače Apertium a traduku.net bohužel překlady z / do češtiny z / do esperanta neumí, takže nelze porovnat).

Původní text (Libera Folio)

La ĉefa tuja utilo de Google-tradukoj en Esperanto supozeble estas, ke ĝi videbligos Esperanton, kaj ebligos aŭtomatajn tradukojn el kaj al Esperanto ekzemple en Ipernity kaj aliaj retaj servoj kiuj uzas la tradukilon de Google.

Lidský překlad (citlivý, tj. přizpůsobený gramatice a možnostem češtiny)

Hlavní okamžitý užitek překladů od Googlu do a z esperanta je, doufejme, že zviditelní esperanto a umožní automatické překlady z a do esperanta například na Ipernity a dalších internetových službách, které používají překladač od Google.

Google Překladač (bez oprav a korekcí)

Hlavní výhodou Google okamžité překlady v esperantu podle všeho je to, že videbligos esperanto, a umožní automatický překlad za do esperanta, například na ipernity a dalších online služeb, které používají překladač od Google.

Pozn.: v současné době kromě sítě Ipernity, která není zas tak příliš známá mezi mládeží, je samozřejmě v esperantu i Facebook, ač místy s chybami a anglickými frázemi (to by se však mohlo změnit díky novince Googlu). Operační systém Ubuntu je rovněž v esperantu, ale některé věci přeci jen nejsou přeloženy kompletně do esperanta, takže i zde je možnost dalšího vývoje.

Jak vidíte, na to, že se jedná o právě spuštěný překladač, je textu velmi dobře rozumět. Zatím má problémy například se složenými slovy, příčestími, některými členy a pochopitelně s méně častými slovy. Méně viditelným problémem jsou (patrně pozůstatkové) anglické a španělské slova v návrzích pro alternativní překlady. Lze však předpokládat, že zanedlouho se Překladač dočká nových textů, které zvýší kvalitu překladu. Nápodobně, pokud během překládání natrefíte na nějakou chybu tak ji můžete hned opravit – kliknutím na dané slovo můžete vybrat vhodnější překlad (ale to už se trochu opakuji), podržením klávesy Shift můžete přesunout slovo na vhodnější pozici. Překladač si tyto změny zapamatuje a později díky nim bude lépe překládat. Různé jazyky mají v Překladači různé vychytávky, např. při zadávání textu v češtině či polštině je možnost použít virtuální klávesnici, což je užitečné například při psaní písmen s diakritikou a nechce se vám (nebo nemůžete) přepnout klávesnici. Pro angličtinu se dokonce dá použít zadávání textu hlasem (i když kvalita rozpoznávání není oslnivá). Rozpoznávání hlasu v esperantu se dá oželet, ale je fakt, že virtuální klávesnice by se opravdu hodila. Především na cizích počítačích totiž může nastat problém s psaním esperantské diakritiky. V esperantu se v takových případech používají náhradní metody, nejznámější jsou x-metoda a h-metoda. Ani jedna z nich však v zásadě podporována není, i když několik slov je už teď rozpoznaných správně (např. slovo aŭdi je v x-kódu auxdi a znamená slyšet, což Google Překladač překládá správně, nebo poŝo, respektive posxo, což znamená kapsa a Google Překladač si poradí jak s variantu posho, tak i posxo). Alternativně lze použít internetový převaděč textu z těchto metod (x- a h-kód) na normální text s diakritikou. Už nyní je však ve webovém rozhraní implementován hlasový syntezátor, který „přečte“ napsaný text, pokud je dostatečně krátký. Sympatické je, že ovládá přízvuk esperanta, naneštěstí je však jen kousek nad hranicí rozeznatelnosti a o libozvučnosti daného hlasu se mluvit rozhodně nedá.

Překládání esperanta pomocí Překladač Google sice mnohé překvapilo, ale nebylo až tak neočekávatelné. Více služeb Google jsou do esperanta přeloženy, včetně hlavní služby, vyhledávání. Už několik let ovládá vyhledávač základy esperantské gramatiky. Dokáže tedy např. rozeznat jednotné číslo od množného a gramatickém od Akuzativ a nabízí tedy relevantnější výsledky. Esperanto bylo, i v tomto případě, prvním plánovým jazykem s touto funkcionalitou. A možnost nově používat Google Překladač i pro překlady do / z esperanta jen potvrzuje funkčnost esperanta.

Miroslav Hruška


  • zveřejněno 5. 3. 2012, což bylo před 8 lety
  • od té doby článek otevřelo 3579 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Klipkar Josef

#1 Klipkar Josef

Já jsem s překladem celkem spokojený.
Moc jsem to uvítal. Jen tak dál.

před 8 lety
kristina horvatova

#2 kristina horvatova

prosilabyh o překlad z češtini do špalněštini děkuji

před 8 lety
Miropiro

#3 Miropiro

Kristino, překlady z češtiny do španělštiny fungují již delší dobu.

před 8 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020