Připomeňme si odkaz Komenského pro dnešní dobu

28.3. jsme si připomněli (nebo možná spíše nepřipomněli :-( ?) výročí narození našeho velikána Jana Amose Komenského. Zkusme ho uctít připomenutím si jeho těžkého života a dědictví jeho myšlenek, které patří k našim národním pokladům a základním kulturním kořenům a z nichž mnohé jsou stále pozoruhodně aktuální a inspirativní (některé z nich si můžete stáhnout na konci tohoto článku). K tomuto účelu vám přinášíme výběr zajímavých textů i audiovizuálních dokumentů v češtině. Uvádíme i informace o jeho spisech týkajících se potřeby, vlastností a možné podoby mezinárodního jazyka a stručný přehled dostupných textů o Komenském psaných v esperantu.

Stane se náš národ konečně také jeho žákem?

Aktualitu psanou v esperantu s dalšími materiály naleznete v esperantské části našeho webu.


KRÁTKÁ ŽIVOTOPISNÁ VIDEA:

72 jmen české historie – Jan Amos Komenský (13 min.)

Nepohodlní: Jan Amos Komenský Cyklus o významných osobnostech, které se svou tvorbou, názory či způsobem života dostávaly do konfliktu se společností (2008) (16:41)

a pro trochu odlehčení ☺:

Jan Amos Komenský 65. díl animovaného seriálu „Udatné dějiny národa českého“


"Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme

a cokoliv se tu koná, všech se týče."


MLUVENÉ SLOVO:

Příznivkyně esperanta básnířka Věra Ludíková – J. A. Komenský současné Evropě povzbudivý a inspirativní příspěvek na 2. ročníku České konference (23:12) – v textové podobě ZDE

  • o jeho osobnosti, všenápravě, o našem národě a jeho úkolu, o přátelství, moudrosti a dalších hodnotách lidství pro dnešek i budoucnost !

Gabriela Filippi a Jaroslav Krček – J. A. Komenský příspěvek na II. ročníku České konference (23:32)

J. A. Komenský: PROMLUVA K DNEŠNÍM DNŮM v přednesu Alfréda Strejčka (10:46)

  • Žijeme všichni ve společnosti, jsme její součástí, ať se na veřejném dění podílíme či nikoliv, tudíž je třeba zaujímat moudrý a spravedlivý postoj k věcem společným. Příliš mluvíme a jen málo nasloucháme …

Sabina Langerová – Jan Amos Komenský (28:10)

  • Unikátní projekt – Pojednání o životě, díle, myšlenkách a odkazu nejpřednějšího z Čechů, českých myslitelů, o Janu Amosu Komenském, jenž jest celosvětově známou osobností, která nám, dědicům jeho národa, však zůstává namnoze skryta, zahalena v šál odmítavého nezájmu o porozumění nejlidštějším snahám svého druhu vůbec v lidském bytí po mnohý čas. Jedenáctidílné povídání o Člověku mnoha krás i bolestí, víry a naděje, nejpilnější práce k Nápravě věcí lidských, Člověka bližních i Boha.
  • 2. díl, 3. díl, 4. díl, 5. díl, 6. díl, 7. díl, 8. díl, 9. díl, 10. díl, 11. díl

Breviář myšlenek J. A. Komenského krátká ukázka ze stejnojmenného CD (3:59)

Jan Amos Komenský – Cesta světla, Cesta osvícení (50:46)

Labyrint světa a ráj srdce v jazyce 21. století


"Co nevytvoříte v čase, který je Vám vyměřen,

nikdo to už za vás nevykoná."


HUDBA

Komenského píseň Soudce všeho světa, Bože

  • text v originále a v překladu do esperanta ZDE

Zdeněk Fibich: Hudba k živému obrazu při oslavě 300. narozenin J. A. Komenského (minutáž 2:28)

Vivat Comenius literárně-hudební pořad Alfréda Strejčka a Štěpána Raka na téma Všenápravy
(46:52)


KOMPLEXNÍ ODKAZY NA INFORMACE V ČEŠTINĚ

Komeniologická literatura

Oddělení pro komeniologii při FLU ČAS


KNIŽNÍ NOVINKY Z R. 2015


Martin Steiner – Jan Amos Komenský

nakl. Academia 2015

stručná přehledná 20str. brožura (ke stažení v elektronické formě – po kliknutí na výše uvedený název)


ČLÁNKY O J.A.KOMENSKÉM A MEZINÁRODNÍM JAZYCE (Výběr textů v češtině dostupných na internetu)

Své úvahy o potřebě a povaze mezinárodního jazyka, který by se lidé učili vedle své mateřštiny, a který by sloužil pro snažší a rovnoprávnou komunikaci mezi národy, Komenský nastínil v 19. kapitole svého díla Via lucis (Cesta světla) z r. 1640. V „Panglottii“ neboli Všemluvě či Dohovoru všech se všemi (5.části ze 7dílné Obecné porady o nápravě věcí lidských) rozvinul i konkrétní představy a návrhy na možné podoby takového jazyka.

Barandovská, Věra – Návrhy J.A.Komenského na mezinárodní jazyk Sborník prací FF MU (A 27,1979)

Čejka, Mirek – K filosofickým základům jazykového universalismu (Od Komenského k Zamenhofovi) – na webu Masarykovy univerzity

Grulich, Tomáš – Pojetí dokonalého jazyka u Komenského a Leibnize II – Paideia, časopis Univerzity Karlovy, 2/VI/2009

Machová, Světlana – Via lucis v univerzálním jazyce světla – Paideia, časopis Univerzity Karlovy, 4/VII/2010

Malovec, Miroslav – Plánový jazyk podle Komenského na webu Pedagogické komise ČES

Marek, František – Komenský a cizí jazyky (s kapitolou o Univerzálním jazyce) časopis Pedagogika 1970/5/771–783


"Chtějí-li se zahnat temnoty,

musí se přinést světlo".


ČLÁNKY V ČEŠTINĚ NA OBECNÁ TÉMATA

Pavel Šebek – Dopis Komenskému, učiteli národů DOPORUČUJEME !!

Jan Kumpera – Poselství J.A.Komenského pro vzdělanost a humanitu dneška

Jan Amos Komenský – nejslavnější učitel jazyků o Komenského koncepci výuky cizích jazyků a jeho učebnicích


ŽIVOT A DÍLO J.A.KOMENSKÉHO V ESPERANTU

1. vydanou brožurou (nepočítáme-li časopisecké články) byl pravděpodobně překlad studie našeho komeniologa Jana Václava Nováka, který vyšel v Praze v r. 1921. V překladu do esperanta vyšel v knižní podobě např. životopisný román Františka Kožíka „Světlo v temnotách“ (ČES 1992), kompilace „El saĝo de Komenio“ („Z moudrosti Komenského“) obsahující i výběr z „Labyrintu světa a ráje srdce“. Z odborných článků zaslouží pozornost mj. sborník z „Mezinárodního semináře o Komenském“ z r. 1992 (který zahrnuje i bibliografii článků o Komenském v esperantu), články dr. Věry Barandovské-Frank z Univerzity v Paderbornu a další. Dílem Komenského se celoživotně zabývá např. i esperantista profesor Giordano Formizzi z Univerzity ve Veroně, která v r. 2005 vydala jeho knihu (paralelně v italštině a esperantu) o kulturních kořenech esperanta – pedagogice J.A. Komenského. Některé plné texty v esperantu si můžete stáhnout v této aktualitě. Zvukové nahrávky s úryvky z „Cesty světla“ a „Všenápravy věcí lidských“ jsou k dispozici na stránkách Muzea esperanta Svitavy na síti Ipernity.


A kde se můžete o Komenském dozvědět něco více v rámci vašich výletů či o dovolené?

MUZEA A PAMÁTNÍKY J.A.KOMENSKÉHO

Národní pedagogické muzeum a Knihovna J.A.Komenského v Praze

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě –

Muzeum Komenského v Přerově

Muzeum a mauzoleum J.A.Komenského v Naardenu

Památník J.A.Komenského ve Fulneku

Památník J.A.Komenského v obci Komňa

Pamětní síň J.A.Komenského v Bílé Třemešné u Dvora Králové n.L.

Památník Jednoty bratrské s pamětní síní J.A.Komenského v Kunvaldu

Pamětní síň J.A.Komenského v Nivnici

Pamětní síň J.A.Komenského v Brandýse nad Orlicí

Expozice Labyrint světa J.A.Komenského v Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou


Potěší nás, pokud se k tomuto článku budete vracet či odkaz na něj přepošlete dál svým přátelům či známým, které by toto téma mohlo zajímat. V uvedených zdrojích lze doufejme nalézt podněty nejen pro individuální studium, ale např. i pro programy v místních klubech a kroužcích. Uvítáme vaši zpětnou vazbu na adrese redakce (zavináč) esperanto.cz či zde v komentářích.


Pavla Dvořáková


Soubory
docx Z myšlenek J.A.Komenského - česky-esp.docx (18.24 kB)

  • zveřejněno 29. 3. 2016, což bylo před 4 lety
  • od té doby článek otevřelo 1396 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Ladislav Hruška

#1 Ladislav Hruška

Pavlo moc děkuji,stále vzpomínám na tebe a Písek,jsem stále sám a je mi moc smutno,snad se to brzy změní,ale také pro to musím něco udělat,pak ti dám vědět.Pozdravuj ode mne všechny známé,také Zdenku Foltovou,Radku Křivánkovou a ať také někdy napíšou Láďa

před 4 lety
Milada Zemanová

#2 Milada Zemanová

Díky za připomenutí velkého Čecha a užitečné odkazy. Škoda, že naše sdělovací prostředky věnují víc prostoru všemu možnému, i bulváru, ale na takové lidi jako J.A Komenský se dost zapomíná.

před 4 lety
Viktor Dvořák

#3 Viktor Dvořák

V roce 2009 v Moravských Budějovicích a 2010 v Jaroměřicích nad Rokytnou jsem uspořádal výstavu "Pocta Komenskému aneb jak se domluvíme v EU". Informoval jsem ředitele místních škol, o esperantu jsem nemluvil a na Komenského přišli maturanti aj. žáci; bylo jich asi 150. Do Znojma i dalších měst jsem výstavu neprezentoval neb nemám panely a někoho, kdo by tam hlídal. S pozdravem Viktor

před 4 lety
Turková

#4 Turková

Což tuto výstavu použít pro konferenci ČES v Pelhřimově?

před 4 lety
Josef Vojáček

#5 Josef Vojáček

Je obdivuhodné, jak myšlenky J. A. Komenského jsou po tolika stoletích stále aktuální a je zarážející, jak málo pozornosti se jim věnuje a že mnohé z nich dosud nenašly patřičné uplatnění.

před 4 lety
Oldřich Arnošt Fischer

#6 Oldřich Arnošt Fischer

Nechci přispívat se svou troškou dříví do lesa, údajů o Komenském je zde opravdu hodně a jsou pečlivě zpracovány, za což děkuji, ale asi jsem mezi nimi přehlédl, že Komenskému a jeho nedobrovolnému tvůrčímu pobytu v zahraničí je věnována také výstava v Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou (Morava, okres Třebíč, hybridní pakraj "Vysočina", Česká republika).

před 4 lety
Patrik

#7 Patrik

Krásné a moudré citáty v souborech dole pod článkem. Tyto citáty ztělesňují mnoho knih, které ne každý čte a právě proto by jako minimum měly posloužit každému!

Důležité není jen číst, ale hlavně o tom popřemýšlet. ☺

před 4 lety
Pavla Dvořáková

#8 Pavla Dvořáková

Děkuji dr. Fischerovi za doplňující informaci, o této nové expozici jsem nevěděla, už jsem ji doplnila do seznamu ☺.

před 4 lety
Jaroslav  Karhan

#9 Jaroslav Karhan

Vaše "Připomínka"je vynikající.Bude možno
ji doplnit publikací o Komenském,kterou
vydá nakladatelství Petra Chrdle u příle-
žitost 101-UK v Nitře. Srdečně zdraví
Jaroslav Karhan.

před 4 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020