Muzeum esperanta ve Svitavách slaví své třetí narozeniny!

Právě před třemi lety, 20. září 2008, bylo v přízemních prostorách romantického Ottendorferova domu ve Svitavách slavnostně otevřeno Muzeum esperanta. Toto svým zaměřením v České republice ojedinělé muzeum se stalo oficiálně pobočkou Městského muzea a galerie Svitavy a vzniklo díky spolupráci MMG s Českým esperantským svazem a svitavským Klubem přátel esperanta. Jeho založení finančně významně podpořilo především Ministerstvo kultury ČR, Město Svitavy a americká nadace Esperantic Studies Foundation.

Hlavním cílem muzea je především všestranně a moderními prostředky informovat naši i zahraniční veřejnost o esperantu, o jeho historii i o jeho potřebnosti a současných možnostech využití. Kromě všeobecné (i když stále aktualizované) části expozice je připravována každoročně i tematická výstava  – ta letošní, kterou můžete navštívit až do konce května 2012, nese název Duchovní tradice světa a esperanto. Článek o této výstavě právě vyšel v měsíčníku „Naše město“, který dostává do schránky každá svitavská domácnost – můžete si stáhnout a přečíst v dolní části této stránky.

Bližší informace o aktivitách muzea i fotogalerii z realizovaných akcí si můžete prohlédnout na právě aktualizovných webových stránkách muzea ZDE .

U příležitosti narozenin byla zpřístupněna pro veřejnost muzejní knihovna, jejíž náročné zpracování a správu s velkou pečlivostí a obětavostí zajišťuje paní Marie Čumová ze svitavského E-klubu. Počet dosud zkatalogizovaných knihovních jednotek (knih a ročníků časopisů) činí již přes 9 600! Katalog knih a další bližší informace o knihovně můžete nalézt ZDE v nově vytvořené rubrice.

Jako vzpomínku na první slavnostní den v muzeu vám opětovně nabízíme ke zhlédnutí:

Televizní reportáž o otevření muzea

Malou fotogalerii z 1. vernisáže

Malou fotogalerii ze zákulisí příprav

Velký dík patří všem, bez jejichž soustavné nezištné práce by muzeum nemohlo existovat: především jsou to členové Muzejní skupiny ČES – zejména Libuše Dvořáková, iniciátorka a hlavní „motor“ projektu (i její tolerantní manžel, ač sám neesperantista :-) ), členové výboru ČES Petr Chrdle, Jiří Tomeček a Miroslav Malovec, dále Blanka Čuhelová, ředitelka svitavského muzea, a členky svitavského kroužku, kromě zmíněné Marie Čumové zejména Marie Minářová, vedoucí kurzů esperanta, a odbornice přes granty Milena Brzoňová. Na přípravě výstav a budování multimediálních sbírek a propagaci muzea na internetu se rovněž podíli i redaktorka tohoto webu Pavla Dvořáková.

interiér muzea s dotykovou obrazovkou

Zveme vás touto cestou opět navštívit nejen naše muzeum, ale i samotné město a jeho půvabné okolí. Muzeum vám kromě klasických výstavních panelů a knižních vitrín nabízí i literaturu k prezenčnímu studiu a stále se rozšiřující nabídku multimediálních materiálů na dotykové obrazovce a na muzejním počítači. Internetové muzejní stránky na serveru Ipernity prezentují nyní ve své virtuální expozici téměř 800 souborů a brzy zaznamenají již dvacetitisícího návštěvníka.

Zájemci o prohlídku se mohou hlásit v pokladně Městského muzea v budově naproti nebo v odpoledních hodinách v sousední čajovně. Vstupné činí symbolických 10,–Kč.

Nejbližší akcí pro veřejnost pořádanou v muzeu je ateliér pro děti „Malování s Pavlem Rakem“ a přednáška s promítáním zkušeného cestovatele dr. Petra Chrdleho „Po Japonsku s esperantem“ – obě akce se budou konat v sobotu 15. října odpoledne.

Potěší nás, pokud informaci o muzeu a odkaz na jeho webové stránky (www.muzeum.esperanto.cz) budete s doporučením šířit dále mezi své esperantské i neesperantské přátele u nás i v zahraničí.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Pavla Dvořáková


Soubory
jpg Clanek.o.vystave.Nase.mesto.9.2011.jpg (3.97 MB)
pdf Starto 2008-4 - speciala numero pri la muzeo1.pdf (1.3 MB)

  • zveřejněno 20. 9. 2011, což bylo před 10 lety
  • od té doby článek otevřelo 1184 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021