Vánoční slevy pro členy ČES

Nakladatelství KAVA-PECH přichází s nabídkou výhodných vánočních slev na řadu vybraných publikací ze své produkce (nejen v esperantu). Sleva platí do 24.ledna 2014 a je určena pouze pro členy Českého esperantského svazu (jako součást členských výhod).

KOMPLETNÍ OBSÁHLÝ SOUPIS ZLEVNĚNÝCH PUBLIKACÍ NALEZNETE DOLE V PŘÍLOZE!

S knihami se můžete podrobněji seznámit na www.kava-pech.cz.


Je hodno zmínění, že se mezi zlevněnými tituly nachází mj. i publikace vícejazyčné, které můžete věnovat jako dárek svým přátelům neesperantistům:

např.:

 • ILUSTRITA FRAZEOLOGIO (Frazeologické obraty s vtipnými názornými ilustracemi P. Raka – ekvivalenty v češtině, esperantu, němčině, angličtině a některé dalším jazyce (polština,holan­dština, francouzština aj.)
 • 90,– Kč (beze slevy pro členy ČES 140,– pro nečleny 320,–)

 • EKOTURISMA VORTARO (pětijazyčný slovníček pro příznivce turistiky a milovníky přírody – česko-esperantsko-anglicko-německo-francouzský)
 • 45,– Kč (beze slevy pro členy ČES 90,–, pro nečleny 130,–)

 • 70,– Kč ( beze slevy pro členy 95,–, pro nečleny 138,–

 • BAZA ĈEĤA KONVERSACIO  – použitelná jako základy české konverzace pro esperantisty-cizince, ale i esperantské konverzace pro Čechy-začátečníky!!
 • pouhých 10,– Kč! (beze slevy 39,–!)
 • za stejnou cenu obdobná mutace v angličtině, němčině a italštině!

OSLAVME DEN ESPERANTSKÉ KNIHY A NAROZENIN DR. ZAMENHOFA ZAKOUPENÍM NOVÉ KNIHY (ať již pro svou potřebu, či jako dárek pro přátele nebo např. pro místní knihovnu)! KAŽDÝ Z NÁS SVÝM AKTIVNÍM POSTOJEM OVLIVŇUJE DALŠÍ PŘEŽITÍ A ROZVOJ ESPERANTSKÉ KULTURY!

padv


PODMÍNKY:

Každý člen ČES si může koupit za výše uvedenou cenu max. 2 ks od každého titulu.

Při objednávce nad 500 Kč neúčtujeme poštovné. V rámci úspory poštovného se můžete sdružit v místních klubech/kroužcích!

Objednávat lze samozřejmě i publikace nezlevněné z kompletní nabídky (viz http://www.kava-pech.cz/).

OBJEDNÁVKY:

Objednejte nejpozději do 24.1.2014 na adrese KAVA-PECH, Anglická 878, 25229 Dobřicho­vice, nebo

chrdle@kava-pech.cz.

Objednávku označte „Vánoce 2013“

Petr Chrdle


Soubory
rtf Kristnaska donaco por la membroj de CxEA (1).rtf (48.96 kB)

 • zveřejněno 9. 12. 2013, což bylo před 7 lety
 • od té doby článek otevřelo 873 čtenářů
 • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Petr Chrdle

#1 Petr Chrdle

Děkuji Pavle Dvořákové za zveřejnění a jen upozorňuji, že uvedené knihy jsou jen ty vícejazyčné, úplný seznam se otevře dole polkepem na "Kristnaska donaco por la membroj ...". To uvádím pro ty méně všímavé jako jsem já, protože já ten odkaz při prvním prohlédnutí přehlédl a divil se, proč je uvedena jen malá část nabídky.

před 7 lety
Němeček

#2 Němeček

Estimataj, mi bezonus trovi pligrandan esp. -ĉeĥ. vortaron. Ĉu mi povas aĉeti ĝin ĉe vi? Němeček

před 7 lety
Miroslav Malovec

#3 Miroslav Malovec

Větší esperantsko-český slovník vyšel od Filipů po válce, pak byl reprintován za socialismu. Po revoluci vyšel slovník Kraft-Malovec Esperanta-ceha (KAVA-PECH, 1995), ale nevím, zda je ještě k dispozici. Na internetu jsou větší slovníky http://www.esperanto.wz.cz/

před 7 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020