Nová stránka o dobrovolnickém vyučovaní cizích jazyků

Na počátku byla idea zorganizovat kurz esperanta v Praze. Jenže kde a jak? Jaké materiály využít? Jak kurz propagovat? A jak ho vést? Takové otázky si kladlo vedení České esperantské mládeže v roce 2016. Ale ve stejném roce se objevila výzva Světové esperantské mládežnické organizace (esperantsky Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, zkratkou TEJO), že jsou hledány organizace, které by byly ochotné se zapojit do projektu Erasmus+ se zaměřením na výuku jazyků.

Žádost o projekt se povedla, čímž začaly první práce v podobě podepisování mnoha dokumentů. Následovalo potom první pracovní setkání v italském Trentu na začátku října 2017, na které navázal skutečný výukový seminář během 9. Mládežnického esperantského týdne ve Štětíně (tradiční silvestrovské setkání organizované Německou a Polskou esperantskou mládeží).

Tomáš Stano prezentuje aktivity České esperantské mládeže během konference Českého esperantského svazu v říjnu 2017, mezi nimi i nový projekt

Silvestrovský seminář vedl Szabolcs Szilva z Maďarska, který je sám zkušeným učitelem esperanta.

Zájem o tento seminář byl větší než dostupný počet míst, takže bylo možné vybírat. Účastníci tohoto semináře také dostali první domácí úkoly.

Atmosféra pracovní během semináře ve Štětíně

Společná fotografie účastníků semináře ve Štětíně

Na seminář ve Štětíně navázal březnový seminář ve francouzském Toulouse, kde si účastníci vyzkoušili poprvé vlastní výuku esperanta – žáky byli afričtí uprchlíci.

Společná fotografie účastníků semináře v Toulouse

Následovalo opět pracovní setkání v Trentu a celý projekt byl zakončen výukovým seminářem během Letní školy esperanta v Liptovském Mikuláši. Dokončen byl online kurz, různé výukové materiály a samozřejmě účastníci sledovali další učitele esperanta na akci.

Společná fotografie účastníků semináře v Liptovském Mikuláši

A konečně dne 6. září byla spuštěna informační stránka o projektu, na které naleznete výukové materiály (pro jazykové úrovně A1, A2, B1, B2 a C) a online kurz.

Vše najdete na http://instruado.esperanto.cz/index.php/eo/

Hlavním koordinátorem tohoto projektu je Česká esperantská mládež, která na projektu pracovala se sedmi dalšími organizacemi. Poděkování patří také Domu zahraničních služeb, se kterým byla uzavřena smlouva.

Nyní je v plánu překlad této stránky do angličtiny a francouzštiny, výhledově by měl být překlad i do češtiny / slovenštiny.

Závěrečné video prezentující projekt najdete v esperantu zde:

-mir-


  • zveřejněno 7. 9. 2018, což bylo před rokem
  • od té doby článek otevřelo 357 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020