Čestný člen ČES houslista Jan Duda oslavil významné životní jubileum

V letošním červnovém čísle časopise Starto jsme připomněli významné životní jubileum (85 let) čestného člena ČES, houslisty Jana Dudy z Olomouce. Nyní dodatečně přinášíme bližší informace o jeho životě, včetně právě získaných archívních fotomateriálů a zvukových nahrávek jeho houslové hry, které doporučujeme vašemu poslechu.

Jan Duda se narodil 25. června 1938 v Újezdu u Rosic.

Po studiích na brněnské konzervatoři (1953–1959) se stal členem operního orchestru tehdejšího Divadla Oldřicha Stibora (nyní Moravské divadlo Olomouc) (1962–1965), odtud přešel do Moravské filharmonie Olomouc (1965–1996). Dvacet let byl členem smyčcového kvarteta Moravské filharmonie a komorního orchestru Musici Moravie. Poté odešel do Českého národního symfonického orchestru v Praze, kde půobil 6 let až do odchodu do důchodu v roce 2001.

Jednou z jeho celoživotních zálib bylo fotografování. Své diapozitivy využíval k přednáškám, měl dokonce vlastní výstavu v hale Moravské filharmonie Olomouc. Získal druhou cenu ve fotografické soutěži a několik čestných uznání.

Ve svých 12 letech začal přispívat články do dětských novin. Jako student konzervatoře absolvoval v r. 1956 kurz esperanta v Brně pod vedením Josefa Vondrouška. V jazyce se rychle zdokonaloval, mj. v roce 1957 pod vedením Theodora Kiliana na esperantském táboře v Koněšíně u Vranovské přehrady. Podílel se také na klubovém životě včetně klubového divadla. V roce 1991 úspěšně absolvoval svazové zkoušky „o způsobilosti vyučovat esperanto“. V letech 1984–1989 přednesl tucet esperantských cestopisných přednášek v Olomouci, Brně, Opavě, Litovli a dalších městech, v nichž za doporovodu diapozitivů přiblížil posluchačům své koncertní cesty s Moravskou filharmonií.

18letý Jan Duda (zcela vpravo) mezi herci esperantského Divadelního večera (Hotel Slovan Brno 21.2.1957) v roli Roberta v jednoaktovce Raymonda Schwartze „La onklo estas bonhumora“

Zúčastnil se aktivně Světových kongresů esperanta v Budapešti (1966 a 1983), Varně (1978), Praze (1996) a Bialystoku (2009). Do programu 81. Světového kongresu v Praze přispěl svou přednáškou V hudbě je život Čechů a houslovým vystoupením v rámci Uměleckého večera.

Často také hrál na housle při jiných esperantských akcích, např. při Mezinárodních kulturních festivalech v Ústí nad Labem, na sjezdech, konferencích a klubových akcích v Čechách a na Moravě a v Muzeu esperanta ve Svitavách. Často vystupoval i se svým přítelem akordeonistou Františkem Noskem.

Vystoupení s Komorním kvartetem Moravské filharmonie na sjezdu ČES v Olomouci (1987)


Přeložil do esperanta v knihu Karla Brucknera Sadako chce žít o 12leté dívce, která zemřela na leukémii deset let poté, co na Hirošimu spadla atomová bomba.

Tento překlad vyšel v r. 2023 knižně v nakladatelství KAVA-PECH Petra Chrdleho. Slavnostní křest se konal 11. května v Olomouci.

V tomtéž nakladatelství právě vyšla knižně jeho výše zmíněná přednáška V hudbě je život Čechů. Křest za přítomnosti autora se konal 9. září v rámci doprovodného programu k vernisáži nové výstavy v Muzeu esperanta ve Svitavách u příležitosti výročí 15 let existence muzea. (red.akt.).


se starostou Martinem Novotným u esperantského pomníku a na koncertu na nádvoří radnice

Při oslavách 100. výročí založení esperantského klubu v Olomouci v cervnu 2011 Jan Duda připravil hodinovou přednášku pro Ceský rozhlas Olomouc, knižní výstavu v olomoucké Vědecké knihovně a ve Smetanově parku před esperantským pomníkem a esperantským stromem uspořádal slavnost a poté slavnostní koncert na Radničním nádvoří. Druhou výstavu tamtéž se mu podařilo zrealizovat v r. 2013.

Za své zásluhy v esperantském hnutí, zejména v oblasti kultury, byl na sjezdu CES v Prostějově v r. 2014 jmenován čestným členem organizace.


Janu Dudovi jménem redakce (a věříme, že i jménem ostatních esperantistů českých i zahraničních) dodatečně blahopřejeme k životnímu jubileu, s upřímným poděkováním za veškerou jeho záslužnou činnost pro esperanto a jeho ušlechtilou ideu sblížení mezi národy a za všechny krásné melodie, kterými obohatil řadu esperantských akcí. Přejeme srdečně pevné zdraví, vnitřní klid, optimismus a radostí naplněné dny.

Pavla Dvořáková


Související články na našem webu

Audio- a videozáznamy houslové hry Jana Dudy

Článek Jana Dudy na internetu

Hlavní zdroj životopisných informací

  • Miroslav Malovec – článek Jan Duda v esperantské Wikipedii

Soubory
jpg Divadelni vecer Brno 1957.jpg (160.26 kB)
mp3 Montiho cardas - Jan Duda.mp3 (3.74 MB)
jpg komorni moravska filharmonie.jpg (184.13 kB)

  • zveřejněno 29. 8. 2023, což bylo před 24 dny
  • od té doby článek otevřelo 86 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2023