Recesní klub E-mental slaví 20 let

Před dvaceti lety, 5. května 1998 v 19:15, byl založen v pražském parku na Letné klub E-mental'. Co se za jeho názvem skrývá a co všechno podniká?

Výraz E-mental' (neboli Ementál) naznačuje, že je určen pro lidi esperantem „mentálně postižené“☺ a zároveň s kladným vztahem ke gastronomickým a jiným požitkům a radostem, které život nabízí. Klub strukturně není součástí klasického esperantského hnutí a šíření esperanta jako takového není jeho primárním cílem. Je určen zejména pro lidi, kteří chtějí esperanto využívat jako plnohodnotný jazyk zejména prakticky jako prostředek při neformálním cestování a poznávání světa, tvořivé zábavě s přáteli, ale i různých smysluplných dobročinných aktivitách.

Dle „stanov“ E-mentál je Osvícený Absolutistán – nezávislý a dobrovolný. Všichni jeho členové jsou členy vlády – v čele s Dyktátorkou (vskutku s tvrdým y), ministry a předsedy úřadů s vážně nevážným zaměřením, velvyslanci a supervelvyslanci. Aby se předešlo předvolebním bojům, pučům a protestním akcím, všechny funkce jsou doživotní a neodvolatelné ☺. Z 13 zakládajících členů (vesměs bývalých – odrostlých – členů Sekce mládeže Českého esperantského svazu) se klub rozrostl na cca 50 esperantem mluvících osob a řadu dalších příznivců nejen v celé republice, ale i v zahraničí. Současné členy můžete vidět zde. Řada z nich je zároveň i členy Českého esperantského svazu či České esperantské mládeže, ale není to podmínkou či nutným pravidlem. Dyktátorkou klubu je Vlasta Pištíková z Prahy, která je zároveň motorem a hlavním organizátorem většiny aktivit. Na realizaci programu se ale přirozeně podílejí aktivně i další členové. Věkově převažují příslušníci tzv. střední generace, ale celkový rozptyl je od studentů až po seniory. Důležité je, jak se kdo duševně cítí a nakolik je tzv. ementálně naladěn☺.

Pravidelné schůzky se konají zpravidla ve středu jednou za čtrnáct dní v Praze (převážně u někoho z členů) a každá z nich má určité téma, které setkání zabarvuje – ať již formou kvízu o ceny, hry, promítání, kreativních rukodělných činností, ale i druhu společně připraveného občerstvení (které je vždy příznačně hojné a pestré ) či stylu oblečení. Nezřídka se jich účastní esperantisté ze zahraničí (ať již jako hosté, či členové žijící momentálně v Praze), takže tím je motivace k užívání esperanta přirozená. Během roku se koná i řada různě zaměřených víkendových akcí po celé ČR. Někteří členové také společně navštěvují zajímavé kulturní akce nebo jezdí společně i na Letní esperantskou školu na Slovensko.

Dle statistiky na webu klubu

www.e-mental.cz

se během let uskutečnily nejen stovky klasických schůzek, ale např. tyto akce:

  • 19× KRISTNASKO (Vánoce)
  • 18× VIANDO (Maso) s grilováním na chatě
  • celkem 15 pikniků a opékacích akcí v Českosaském Švýcarsku
  • 13× BIERo (se zaměřením – nejen – na poznávání slavných tuzemských pivovarů)
  • 5× LOKŜUMADO (Pojídání lokší) v Bratislavě
  • 16× TOSTO POR ZAMĈJO (Přípitek pro Zamíka – tj. doktora Zamenhofa, iniciátora esperanta)
  • ale i SELE (Semajnfina Esperanto-Lernejo neboli Víkendová esperantská škola), Letenská husa, Zamenhofův den a další.

O řadě z těchto setkání jsme vás informali i v Kalendáři akcí na našem webu. Již v roce 2009 byl klub představen na výstavě v našem Muzeu esperanta. S aktivitami E-mentálu se mohli členové ČES přehledně seznámit i v rámci prezentace na konferenci v Kroměříži v říjnu 2017.

Nechybí mezi nimi také akce se zapojením do smysluplných dobročinných aktivit mimo rámec esperanta: např. akce BESTĜARDENO (ZOO) – spojená nejen se soutěží v jednohubkách, ale především s návštěvou adoptivního „dítěte“ E-mentálu prasátka Emičky. Již pětkrát se klub zapojil v rámci akce HELPU HELPI do projektu CIHLA , který přispívá na budování samostatného bydlení pro mentálně postižené (viz foto), ale i do Běhu pro Paraple (viz foto) či Krabice od bot (zaměřeného na přípravu vánočních dárků pro děti ze sociálně slabých rodin). Tyto akce jsou zároveň vhodnou příležitosti pro zviditelnění esperanta mezi veřejností a pro doložení toho, že esperantisté nejsou nějaká uzavřená skupina, která si hledí pouze svých jazykových zájmů.

V rámci zdokonalování se v jazyce členové klubu mj. zasílají různé humorné zajímavosti do rubriky Resto de la mondo (Zbytek světa) na e-mentálním webu. Přeložili do esperanta mj. i jídelníčky ve dvou pražských restauracích – U skřetů na Praze 7 a v Restauraci V Podskalí na Praze 2 (využijte toho při své návštěvě města k propagaci esperanta a vyžádejte si je!). Jeho dílem jsou i titulky k DVD se slavnou Cimrmanovou hrou Dobytí severního pólu – v rámci jejich předání byl Zdeněk Svěrák v r. 2017 jmenován čestným členem E-mentálu a udělil povolení k bezplatnému promítání hry na esperantských akcích.

E-mental je bezesporu svébytným fenoménem v rámci esperantského společenství u nás i v zahraničí. Jeho pojetí může být určitě v lecčems inspirací i pro oživení náplně „klasických“ klubů!

Bujaré oslavy narozenin proběhly v Praze 2. května

Nezbývá než mu poblahopřát ke kulatinám, poděkovat obětavé a vynalézavé Dyktátorce i všem, kteří se činnosti dosud podíleli a přispěli svým dílem k vytvoření dobré nálady a pohodové atmosféry na akcích a popřát jeho členům spoustu elánu a dobrých nápadů při uskutečňování dalších vážně-nevážných aktivit v duchu hesla

ĜUU LA VIVON KUN ESPERANTO – UŽÍVEJ(TE) ŽIVOTA S ESPERANTEM ☺!


KONTAKT NA KLUB:

e-mentalprago @ seznam.cz

Aktuality a fotoalba z akcí můžete sledovat i ve skupině

E-mental' na Facebooku

(která čítá 420 členů a lze se do ní přihlásit)


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY NA NAŠEM WEBU:

Esperanto dobylo Severní pól.Zdeněk Svěrák osobně převzal překlad Cimrmanovy hry 29.3.2017

Pomáhejte a udělejte reklamu pro esperanto 24.6.2017

E-mental´ rozjíždí oslavy Zamenhofova roku! 24.1.2017

Jídelníček přeložený do esperanta! 14.8.2016


Pavla Dvořáková


  • zveřejněno 5. 5. 2018, což bylo před rokem
  • od té doby článek otevřelo 521 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Oldřich Arnošt Fischer

#1 Oldřich Arnošt Fischer

Mi deziras multe da bonaj ideoj al E-mentalanoj.

před rokem

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020