Akce v Česku za 40 let

Svazové sjezda a konference

 

ARANĜOJ EN ĈEĤIOKONGRESOJ DE ĈEA

nombro da personoj


1969 1-A KONGRESO BRNO (29. 30.3.1969) 400

1973 laborkunsido de la delegitoj por la II-a kongreso en Ostrava (20.-22.4.1973) (ĝi devis estis la II-a kongreso, sed la ŝtata polico ĝin malpermesis) – kunsidis pedagogia sekcio, teknika sekcio kaj fondiĝis MEM-sekcio

1976 2-A KONGRESO PRAHA (7. 8.2.1976) 200

1979 3-A KONGRESO PRAHA (10. 11.2.1979) 300

1982 4-A KONGRESO PARDUBICE (19. 21.3.1982) 400

1987 5-A KONGRESO OLOMOUC (11. 13.9.1987) 200

1989 Festotagoj omaĝe al la 20-a datreveno de ĈEA – Havířov 1989 (25.-28.8.1989)

1990 6-A KONGRESO TŘEBÍČ (30.11. 2.12.1990) 300

1992 konferenco en Pardubice (23.-25.10.1992)

1993 7-A KONGRESO KARLOVY VARY (28.-31.5.1993) 300

(1-a komuna kongreso kun GEA)

1994 konferenco en Česká Třebová (5.-7.11.1994) – 25 jaroj de ĈEA

1995 konferenco en Brno en hotelo Kozák (21.10.1995)

1996 8-A KONGRESO HAVÍŘOV (29.11.-1.12.1996) 130 

1997 konferenco en Praha (28.-30.11.1997) (dům křesťanské mládeže, Francouzská)

1998 konferenco en Jablonec nad Nisou (16.-17. 10.1998)

1999 9-A KONGRESO TÁBOR (15.-17.10.1999) 115

2000 konferenco en Znojmo (13.-15.10.2000)

2001 konferenco en Poděbrady (19.-21.2001)

2002 10-A KONGRESO PRAHA-CHODOV (15.-17.11.2002) 100

(omaĝe al 100-jariĝo de EK Praha)

2003 konferenco en Litomyšl (17.-18.10.2003)

2004 konferenco en Olomouc (19.-21.11.2004)

2005 11-A KONGRESO VYŠKOV (21.-23.10.2005) 100 

2006 konferenco en České Budějovice (22.-24.9.2006)

2007 konferenco en Polička (22.-24.9.2007)

2008 12-A KONGRESO PŘEROV (3.-5.10.2008) 100 Kongresoj de AEH

1991 AEK-kunveno en Františkovy Lázně kun inaŭguro de memortabulo omaĝe al la unua Esperanto-monumento detruita de nazioj

1997 III-a kongreso de AEH en Skokovy (10.-16.11.1997)

2002 IV-a kongreso de AEH-IKEH en Jánské Lázně (14.-21.9.2002)

2007 Seč (30.5.-3.6.2007)ALIAJ GRAVAJ ARANĜOJ


1991 43-a IFEF-kongreso en Olomouc

(11.-17.5.1991) 400

1992 1-a AEH-kongreso en Františkovy Lázně

1992 Antaŭkon­greso en Prago antaŭ la 77-a UK en Vieno

1992 Oficiala ekskurso el la 77-a Viena UK al Strážnice, regiono de J. A. Komenio (29.07.92)

1994 67-a SAT-kongreso en Strážnice (16/23.07.1994) 304 partoprenantoj

1995 48-a IKUE-kongreso en Olomouc

1996 81-a Universala Kongreso de Esperanto en Prago

1996 30-a IIK en Rabyně

1996 62-a IKBE-kongreso en Prago 

1999 12-a Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco en Opava (IMIEK 24.7.-29.7.1999) 

1999 72-a SAT-kongreso en Karlovy Vary

1999 ILEI-konferenco en Karlovy Vary

2000 53-a IFEF-konferenco en Tábor

2000 50-a KELI-kongreso en Jánské Lázně

2001 OSIEK Strážnice (Karel Píč)

2002 55-a IKUE-kongreso en Kroměříž

2003 OSIEK Praha-Opatov (Eli Urbanová)


AEST-oj


1. 1978 AEST, Žilina. (Sen speciala temo)

2. 1980 SAEST, Ústí nad Labem: La vivomedio hodiaŭ kaj morgaŭ. Problemoj de faka lingvo kaj traduko.

3. 1981 AEST, Žilina: Apliko de komputiloj.

4. 1982 SAEST, České Budějovice: Energio - la tutmonda problemo. Problemoj de la faka lingvo kaj traduko.

5. 1984 SAEST, Brno: Perspektivoj de la monda nutraĵ-produktado. Problemoj de la fakaj lingvo kaj traduko. 

6. 1988 AEST, Poprad: „Raciigo en scienco kaj teĥniko“

7. 1989 SAEST, Strážnice: „Fervoja trafiko“ 

8. 1998 KAEST, Praha: „Modernaj rimedoj de komunikado. Terminlogiaj problemoj.“

9. 2000 KAEST, Praha: „Fakaj aplikoj de Esperanto. Ekonomio sojle al la tria jarmilo.“

10. 2002 KAEST, Dobřichovice: „Fakaj studoj en Esperanto. Elektronikaj rimedoj.“

11. 2004 KAEST, Dobřichovice: „Fake pri Esperanto kaj Esperante pri sciencoj“

12. 2006 KAEST, Dobřichovice: „Lingvo kaj interreto kaj aliaj studoj“ 

13. 2008 KAEST, Dobřichovice, 7–9 novembro 2008
Esperantista Kultura Festivalo en Opava

1969 EKF Opava-Hradec (10.-13.7.1969) omaĝe al Beethoven

1970 2-a EKF

1974 3-a EKF

1980 4-a EKF (12.-15.8.1980)

1983 5-a EKF (16.-18.9.1983)

1988 6-a EKF (16.-18.9.1988)Internacia Kultura Festivalo en Ústí nad Labem


1992 5-a IFK

1993 6-a IFK

1994 7-a IFK

1995 8-a IFK

1996 9-a IFK

1997 10-a IFK

1998 11-a IFK

1999 12-a IFK (1.-3.10.1999)

2000 13-a IFK

2001 14-a IFK

2002 15-a IFK (5.-7.10.2002)

2003 16-a IFK

2004 17-a IFK

2005 18-a IFK

2006 19-a IFK

2007 20-a IFKPacdefendantoj en Pardubice


1984 6-a renkontiĝo (23.-25.3.1984) Diversaj aranĝoj


1968 Trilanda E-renkontiĝo en Jablonec nad Nisou (aŭgusto 1968) kun prezentado de Manon Lescaut

1968 Seminario pri lernolibroj de Esperanto en Praha (23.-24.11.1968)

1971 Tendaro en Herbortice apud Lanškroun (10.-24.7.1971) 

1972 II-a junulara seminario Liberec kaj Jablonec nad Nisou (14.-16.4.1972)

1973 Konferenco de fervojista sekcio en Plzeň (15.-17.9.1973)

1975 VII-a Konsultiĝo de E-asocioj de socialismaj landoj en Mělník

1975 II-a Renkontiĝo ĉe limo – temis pri enlanda limo inter Ĉeĥa kaj Slovaka Respublikoj en Vsetín

1976 Seminario de funkciuloj en Mělník (15.-17.10.1976)

1976 Subskribita ontrakto pri kunlaboro inter ĈEA kaj filatelistoj (Ostrava, 18.9.1976)

1976 Konferenco de fervojista sekcio en Přerov (3.-5.9.1976)

1977 La 8-a renkontiĝo de espereantistoj en Mělník (22.-24.4.1977)

1978 Filatela renkontiĝo en Havířov (majo 1978)

1978 Katolika tendaro en Herbortice fermita de ŝtata polico

1978 9-a Internacia Renkontiĝo en Mělník (7.10.1978)

1979 7-a Internacia pacmarŝo en Jablonec (22.4.1979)

1980 2-a junulara seminario por estontaj funkciuloj en Valtice (14.-16.3.1980)

1980 X-a jubilea esp. ŝakfestivalo en České Budějovice (3.-13.7.1980)

1980 Renkoniĝo de lernantoj de korespondaj kursoj en Valtice (31.10.-2.11.1980)

1981 Konsultiĝo de E-asocioj de socialismaj landoj en Přerov

1983 „Monda Asembleo por la paco kaj vivo“ en Praha – ĈEA ricevis inviton gvidi seminarion „Problemoj de internacia komunikado“

1984 6-a Pacrenkontiĝo en Pardubice (23.-25.3.1984)

1988 VI-a metodologia seminario de pedagogia sekcio en Strážnice (19.-24.4.1988)

1988 Ŝtata Filmon produktis filmon Esperanto signifas esperon (ĉeĥe) 

1988 Konsultiĝo de E-asocioj de socialismaj landoj en České Budějovice

1988 2-a Junulara Semajnfina Turisma Renkontiĝo (JuSeTur 19.-22.5.1988) en Praha-Hostivař

1988 12-a Renkonto de Esperantistaj Ŝakludantoj en Poděbrady (1.-3.7.1988)

1988 22-a jarkonferenco de Fervojista Sekcio en Valtice

1990 TRASE (tradukista seminario Brno)

1997 Ekspozicio Komenio- Zamenhof en Lobkovic-palaco Praha (19.11.1997-januaro 1998)

1998 Internaciaj kursoj por junularo en Praha (18.-25.7.1998)

2001 Centrariĝo de EK Brno (26.5.2001)

2004 Omaĝo al Josef Vondroušek kaj Vilibald Scheiber en Brno (4.-5.2004)

2008 Inaŭguro de Esperanto-muzeo en Svitavy (20.9.2008)
  • zveřejněno 29. 8. 2009, což bylo před 11 lety
  • od té doby článek otevřelo 1647 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020