Esperantský kroužek v Mladé Boleslavi oslavil své dvacetiny

Esperantský kroužek MUDr. Josefa Hradila v Mladé Boleslavi oslavil na hvězdárně dne 8. ledna 2020 dvacáté výročí svého trvání. Informace o něm přinesl i regionální tisk.

Kroužek byl založen v lednu 2000. Miroslav Vaněk navrhl dát reálnou formu činnosti na poli esperantského hnutí čtyřem nadšeným lidem, členům Svazu zdravotně postižených esperantistů (A­EH).

MUDr. Josef Hradil, obvodní lékař v Mnichově Hradišti, majitel penzionu Espero ve Skokovech, spoluzakladatel AEH, hostitel známých jazykových seminářů, světově známý esperantista, vydavatel časopisu Verda Familio, tvůrce lékařského slovníku, čestný člen Světového esperantského svazu a Českého esperantského svazu, držitel čestné medaile Lékařské akademie Jagellonské univerzity v Krakově

Jindřiška Drahotová – zdravotní sestra, učitelka dalších dvou členů výboru Kroužku a mnoha studentů a žáků v Mladé Boleslavi, překladatelka původních esperantských dl do češtiny, vydavatelka známých čítanek (Legolibretoj, Legaĵoj) a organizátorka seminářů

Miroslav Vaněk – mladý, aktivní a tvořivý motor výboru

Miroslava Ascherová – uživatelka esperanta, vášnivá cestovatelka, železničářka

Tito čtyři lidé přilákali další lidi na různé neformální akce na aktivní činnost. Po smrti doktora Hradila v roce 2008 aktivně pracovala paní Eva Pánková, Milada Kolářová, Pavel Brom, Eva Novotná, Blanka Hužerová, Milada Zemanová a mnoho dalších. Při skokovských seminářích se vytvořil kolektiv věrných přátel jazyka z různých míst naší republiky a také ze zahraničí. Nyní po dvaceti letech se uskuteční jubilejní 50. SEMINÁŘ 26.- 29. března 2020, poprvé na jiném místě – v hotelu Kavka na Malé Skále u Turnova.

Během uplynulých dvaceti let děti z gymnázií a základních škol, které absolvovaly klubem pořádané jazykové kurzy, odešly dál studovat a realizovat své životní plány. Kroužek se dál vyvíjel a stárnul, zklidnil se. Nyní je Kroužek dále součástí Českého esperantského svazu a Svazu zdravotně postižených esperantistů: a funguje jako pravidelný, neformální „Klub Klementinka“ v krásném prostředí Komunitního centra, zřízeného městem Mladá Boleslav. Lidé, kteří kroužek pravidelně navštěvují, se přihlásili do kurzu jazyka v Městské knihovně v roce 2017. Do Klementinky přicházejí také tzv. „Přátelé esperanta“, aby si vyslechli vyprávění o zkušenostech a zážitcích esperantistů. Navštivte nás také.

Schůzky se konají každou středu od 10.00 do 11.30 hod. v Komunitním centru KLEMENTINKA na Třídě Václava Klementa 601/13 v Mladé Boleslavi (viz poloha na mapě).

Jindřiška Drahotová


BLAHOPŘÁNÍ

Redakce webu srdečně blahopřeje kroužku k jubileu a přeje hodně nových nápadů a elánu k jejich realizaci, uspokojení a radost z činnosti a z navázaných přátelství a rovněž další nové zájemce o členství!


Redakční doplnění článku

Prvními esperantisty v Mladé Boleslavi, registrovanými v tzv. Zamenhofových adresářích, jsou Ferdinand Fermář (1904), Vítězslav Heřlas (1907), B. Najman (1907) a V. Svoboda (1908). Podle informace z časopisu La Progreso esperantský klub byl ve městě byl založen 8. září 1931 a scházel se u p. Quida Maliny. V tomto období se objevila v okrese řada absolventů kurzů vedených učiteli podle přímé metody Andrea Cseha. Činnost klubu pokračovala až do 80. let.

Regionální esperantská konference v Mladé Boleslavi v r. 1932

Další informace slovem či obrazem naleznete v souboru

Střípky z historie esperanta v Mladé BoleslaviKlub spravuje dvojjazyčné WEBOVÉ STRÁNKY

www.mlboleslav.cz/esperanto

zahrnující nejen informace o historii a současdnosti klubu, ale i aktuální zajímavosti z esperantského hnutí obecně a odkazy na překlady knihy J. Drahotové z esperanta do češtiny a na esperantské Čítanky / Legolibretoj (bezplatně ke stažení).

kontakt: mladaboleslav@esperanto.cz

Klub pořídil mj. esperantský překlad naučné stezky městem zvané Metalová cesta a hosty ochotně provede. Jeho členové udržují cestováním i korespondencí kontakty se zahraničím.

V r. 2013 se klub podílel na instalaci putovní výstavy Je esperanto mrtvý jazyk? v Městské knihovně, kde rovněž uspořádal několik cestovatelských besed. O jeho pestré činnosti informovalo vícero článků v regionálním tisku a na městském webu.

K výročí byl uveřejněn článek Esperantský kroužek MUDr Josefa Hradila v Mladé Boleslavi Mladoboleslavský deník 17.1.2020.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY NA NAŠEM WEBU

Čestná členka ČES překladatelka Jindřiška Drahotová slaví životní jubileum 21.11.2018  – s četnými odkazy na další články a překlady knih z esperanta do češtiny

  • padv-

  • zveřejněno 5. 2. 2020, což bylo před 5 měsíci
  • od té doby článek otevřelo 266 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020