Besedu s kardinálem Vlkem zahájilo esperanto

Takřka do posledního místa byly zaplněny přednáškové prostory písecké Sladovny, kde se v rámci Křesťanské akademie konala veřejná beseda s kardinálem Miloslavem Vlkem (mj. rodákem z píseckého okresu). Zúčastnilo se jí rovněž 5 členů píseckého E-klubu, kteří vám tímto mohou podat zprávu z této akce.

V úvodní životopisné prezentaci bylo mezi jazykovými znalostmi kardinála (v kategorii pasivní) zmíněno i esperanto, rovněž tak jeho kontakty s IKUE (Ligou katolických esperantistou) či dokonce jeho čestné členství v České esperantské mládeži.

Překvapivě kardinál sám zahájil besedu poznámkou právě k otázce jazykových znalostí, neboť mezi aktivně ovládanými jazyky byly zmíněna i latina. Sám uvedl, že latinu ovládá rovněž spíše pasivně a že jí v podstatě ani v církvi nikdo nemluví, z mnoha církevních shromáždění prý toto zažil pouze jednou, kdy latinu k promluvě použil jakýsi kněz z Litvy. V návaznosti na toto vystoupil jako první dotazující se Miroslav Smyčka z Českých Budějovich (který rovněž tlumočil pozdrav od Josefa Xavera Kobzy, který byl nástupcem M.Vlka v Lažišti), zmínil jeho účast na IKUE-kongresech a zeptal se na jeho názor na možnou roli esperanta v současném a budoucím světě v souladu s kardinálovým heslem „Abychom všichni jedno byli“.

Kardinál odpověděl, že tato otázka mu byla položena již vícekrát. Esperanto se učil horlivě po válce, ale později, když začal se studiem italštiny, se mu esperanto s ní začalo hodně plést. Dříve dosti věřil v jeho potenciál , ale nyní vidí situaci hodně obtížnou vzhledem k velké konkurenci angličtiny. Jak ale sám zdůraznil, v esperantu nejde jen o jazyk, ale rovněž o ideu sbratření a v tom smyslu může podle něho esperanto rovněž přispět svým způsobem k řešení současných globálních problémů lidstva.

(Pro doplnění je vhodné uvést, že Miloslav Vlk v 50. letech v době své vojenské služby byl v aktivních kontaktech s píseckým esperantským klubem a dosud v případě žádosti sám slouží v esperantu mše na mezinárodních akcích pořádanách v ČR).

Beseda samotná byla velmi zajímavá, kardinál poutavě vyprávěl i o svých původních pohnutkách pro kněžské povolání, o době, kdy pracoval v Praze jako myč oken (a měl svou tajnou zpovědnici na lešení a později dokonce – dle hesla pod svícnem bývá tma – na chodbě krajského soudu!), i o tom, jak vaří své oblíbené jídlo flíčky se zelím. Nastolena byla ovšem i vážnější témata jako vztah mezi církví a státem, „boj o katedrálu“, kořeny morálního rozpadu současné společnosti a další.

Bezesporu se jedná o vyjímečnou charismatickou osobnost, vystupující velmi civilně a přitom erudovaně, která svými názory a přístupem zaujme posluchače i mimo katolickou obec.

Životopisné údaje o kardinálou Vlkovi můžete nalézt na Wikipedii ZDE. Rovněž doporučujeme webové stránky Miloslava Vlka: http://www.kardinal.cz/, kde se nachází řada jeho článků, rozhovorů či kázání.

zájem písecké veřejnosti o besedu byl velký

pd


  • zveřejněno 26. 3. 2011, což bylo před 9 lety
  • od té doby článek otevřelo 1282 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

J.Kalný

#1 J.Kalný

Díky za povzbudivou informaci. Kasrdinála Vlka znám osobně již dlouhou řadu let a mohu jen potvrdit, že je to mimořádná charismatická osobnost. Takových lidí si musí náš národ hodně vážit. V mládí byl velmi aktivním esperantistou v budějovickém klubu "La Espero", jsou o tom záznamy. Je pěkné, že byl o setkání s ním v Písku takový zájem, vždyť je rodákem z Líšnice a velký kus života prožil v jižních Čecách.

před 9 lety
Fant.Nosek

#2 Fant.Nosek

Kara frato ingg. Jano,

mi jam sendas miajn opiniojn pri aktualajjoj. Ču Vi ricevis ilin?

Salute

FN

před 9 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020