Přihlaste se v březnu - měsíci čtenářů na Esperantské sumo!

Tento zajímavý mezinárodní projekt je sice jistým druhem souboje, ale více než se sumem jako japonským národním sportem má spojitost právě s Březnem – měsícem čtenářů. Chcete se dozvědět více? Čtěte dál!

Po dříve tradičním Březnu – měsíci knihy a pozdějším Březnu – měsíci internetu se posledních deset let setkáváme s pojetím BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ. Letos se do tohoto projektu zapojilo více než 400 knihoven z celé republiky. Kalendář akcí můžete nalézt níže v příloze.


O tom, že i v dnešním digitálním věku, v němž stále více času věnujeme spíše četbě e-mailů nebo internetových stránek, má čtenářství klasických knih stále svůj velký význam, a to nejen pro naše vzdělání, ale i pro celkové zdraví a pocit pohody, jistě nemusíme čtenáře našeho webu nijak přesvědčovat! Z vícero zajímavých webů podporujících čtenářství bychom na tomto místě rádi doporučili alespoň tyto tři:

Citarny.cz

Bibliohelp.cz – léčba knihou

Portál iLiteratura.cz


V esperantu dosud vyšlo na celém světě přes 60 000 knih, zahrnující tituly původně napsané i přeložené literatury,

takže o čtenářský výběr zde není nouze.

Mezi významná současná esperantská nakladatelství patří kromě tuzemského KAVA-PECH Dobřichovice např. nakladatelství v Nizozemí (UEA – Mezinárodní esperantský svaz , Rotterdam), USA (Mondial, New York), Itálii (Edistudio, Pisa), Rusku (Impeto, Moskva), Slovensku (Espero, Partizánske)
či Belgii (Flandra Esperanto -Ligo, Antverpy).

Přehled s odkazy se nalézá mj. na webové stránce Knihovny ČES ve Svitavách, která čítá kolem 19 000 zkatalogizovaných knihovních jednotek. Významné esperantské knihovny se nacházejí např. ve Vídni, Bialystoku, Rotterdamu, Paříži, Londýně či Madridu.CO JE ESPERANTSKÉ SUMO?

Sumó (japonsky: 相撲; česky doslova: bránit se) je japonský národní sport, starý více než 1 000 let a mající své počátky v šintoismu. Soutěže v tomto sportu se konají pravidelně 6× ročně v lichých měsících po dobu 15 dnů a jsou s oblibou sledovány každý den v televizi. Mezinárodní esperantské sumo (Internacia Esperanto -
Sumoo) je druh čtenářské soutěže v četbě knih v jazyce esperanto. Jejím iniciátorem a zakladatelem je univerzitní pedagog pan Josi HARUO z Japonska. Ten byl za svůj originální počin zvolen v mezinárodní anketě ESPERANTISTOU ROKU 2018.

Hlavní záměrem jeho nápadu je zvýšit čtenářské schopnosti esperantistů a navyknout je číst knihy PRAVIDELNĚ A S RADOSTÍ ☺. Soutěž propojuje zájemce po celém světě a vytváří tak postupně rostoucí komunitu, v níž se členové navzájem motivují ve svém snažení. 1. suma v září 2008 se zúčastnilo 18 Japonců. I další dvě kola proběhla pouze v Japonsku, ale čtvrté se již rozšířilo do 9 zemí. Lednového kola v r. 2019 se zúčastnili bojovníci ze 49 zemí všech kontinentů. Celkově se během 10 let zúčastnilo soutěže téměř 10 000 zájemců, kteří přečetli celkem cca 750 000 stran, což se rovná 3 750 knihám o 200 stranách. Akce probíhá s morální podporou ILEI – Mezinárodní ligy učitelů esperanta.

PRAVIDLA BOJE

 1. Vyberte si podle svého zájmu knihu psanou v esperantu, kterou během soutěže budete číst (pokud možno klasickou papírovou, ale lze zvolit i elektronickou) – nejlépe beletrii – povídky, román, životopis, cestopis, detektivku, pohádky apod. – ale příp. i odbornou publikaci.
 2. Rozhodněte se, kolik stránek budete číst KAŽDÝ DEN (podle svých momentálních schopností a časových možností). Je jedno, zda jednu nebo deset. Je důležité si klást přiměřené cíle, které budete moci reálně plnit!

Většina nováčků v soutěži se zavázala jen k četbě 1 strany denně, tj. k vítězství nad sebou mohou stačit pouhé dvě strany denně!

 1. Obdobně jako v zápase sumo, bojujete nyní především sami se sebou – nikoliv s ostatními či s knihou, ale se svou pohodlností, nesoustředěností či nedůsledností. Jestliže do půlnoci daného dne přečtete více stránek než jste slíbili, získáte „o“ -vítězství, pokud ne – „x“ – prohru. Pokud se daný den nezúčastníte, bude označen symbolem „-“.

Tak zápasíte sami se sebou po dobu 15 dní.

NEJVĚTŠÍ VÍTĚZSTVÍ JE NAD SEBOU SAMOTNÝM!

 1. Přihlaste se tak, že vyplníte přihlášku uvedenou níže v příloze. Zvolte si a uveďte své bojovnické jméno (přezdívku). Přihlášku zašlete na adresu HORI Jasuo

hori-zonto@water.sannet.ne.jp

 1. 5., 10. a 15. den zašlete na vám zaslanou adresu výsledky svého boje (Datum + znaky „o“, „x“ nebo „-“). V případě vítězství napište, kolik stránek jste přečetli. Pro vítězství je potřeba přečíst alespoň o 1 stránku více než jste se zavázali.

Organizátoři vás budou na oplátku informovat o průběhu soutěže, takže se dozvíte o ostatních účastnících! Každý kontroluje sám sebe a informuje po pravdě podle svého svědomí!

PROČ SE DO SOUTĚŽE ZAPOJIT?

Nevím, kolik z vás čte pravidelně skutečně každý den nějakou knihu pro své potěšení. O to méně asi knihu v nějakém cizím jazyce, včetně esperanta. Zapojení se do soutěže vytváří potřebný stimul v soustavnosti. Po vyhlášení výsledků úspěšní bojovníci obdrží symbolický originální diplom a mohou i postoupit do pokročilejší kategorie. Hlavní odměnou je ale určitě radost z četby, k níž jste se možná z různých důvodů nemohli dosud odhodlat! Možná, že při tom najdete i nové přátele z jiných zemí!

Sumoisté se setkávají i osobně v rámci různých akcí.

Schůzka sumoistů na 103. Světovém kongresu esperanta v Lisabonu (2018)

Můžete se rovněž připojit do skupiny

ESPERANTO – SUMOO NA FACEBOOKU


TERMÍNY ESPERANTSKÉHO SUMA PRO ROK 2019

(konají se ve stejné době jako japonské sportovní sumo)

1. 13. – 27. ledna – již proběhlo

2. 17. – 31. března (tj. začíná již tuto neděli!)

3. 12.-26. května

4. červencové kolo se nekoná

5. 8. – 22. září

6. 10. – 24. listopadu


Více informací o celém projektu si můžete v esperantu přečíst na webu

http://www.esperanto-sumoo.pl

Naleznete zde mj. podrobná pravidla soutěže, recenze vybraných knih, fotografie některých současných soutěžících, ale např. i článek od propagátorů tohoto projektu Aleksandra Zdechlika z Polska a Jána Vajse ze Slovenska (pod pseudonymy Sileziano kaj Montarano) z jejich cesty po Asii, Novém Zélandu a Oceánii.

Nejmladší účastníci soutěže ze švýcarského La Chaux-de-Fonds se svými knihami


KDE NAJÍT VHODNOU KNIHU KE ČTENÍ?

 • 1) Zkuste se podívat do své domácí knihovničky – jistě tam najdete nějakou knihu, kterou jste si v dobré víře zakoupili, ale dosud jste neměli čas si ji přečíst. Můžete se poptat i někoho ze svých přátel v okolí nebo ve vašem klubu.
 • 2) Podívejte se do internetového katalogu Národní knihovny v Praze nebo některé knihovny s právem povinného výtisku (Moravská zemská knihovna, Vědecká knihovna v Olomouci). Leccos možná objevíte i ve vaší městské či okresní knihovně. Např. v MK v Přerově najdete knih v nebo o esperantu celkem 444 a část z nich tvoří i beletrie.
 • 3) Pokud se rozhodnete přihlásit se až do květnového kola suma, můžete si stihnout objednat i novou knihu v esperantu např. od nakladatelství KAVA-PECH nebo od Klubu esperantistů v Brně. Stručnou nabídku některých doporučených knih naleznete níže v příloze.

Objednávat můžete přímo online, nebo knihu žádat u svého knihkupce. Vybírat můžete rovněž z nabídky LIBROSERVO ČES. Seznam ve formátu XLS můžete stáhnout v příloze této stránky. Nové publikace lze zakoupit rovněž v rámci vaší navštěvy Muzea esperanta ve Svitavách.

 • 5) Od 101. Světového kongresu v Lille je možno v rámci soutěže číst i ELEKTRONICKÉ KNIHY (odkazy na hlavní elektronické knihovny naleznete ZDE), ale doporučujeme, pokud je to možno, zvolit spíše klasickou papírovou knihu. Z našich elektronických projektů doporučujeme zejména zrcadlová vydání s audionahrávkami: Čapkovy Povídky z jedné a druhé kapsy a Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky. Můžete případně zvolit některou z Čítanek, redigovaných a vydávaných Jindřiškou Drahotovu. První čtyři díly jsou bezplatně ke stažení na webu EK Mladá Boleslav.

CO DÁLE?

Samozřejmě že tuto iniciativu lze v našem hnutí dále rozvíjet. O své dojmy z četby se můžeme např. konkrétně podělit formou recenzí či vyprávění v časopise, na tomto či muzejním webu, v rámci různých akcí, klubových schůzek apod. Tak můžeme motivovat k pravidelné četbě i další možné zájemce. Přečtené knihy lze využít i k tvorbě jazykových článků či cvičení ohledně slovní zásoby, gramatiky i stylistiky. Vaše náměty a podněty jsou vítány!

PŘIHLASTE SE A INFORMUJTE O TOM I V KOMENTÁŘI K TOMUTO ČLÁNKU!

Jakožto autorka tohoto článku a pravá knihomolka bych ráda šla příkladem, takže jsem se již do soutěže přihlásila. Přidejte se i vy a povzbuďte tak k zapojení se i další nové bojovníky ☺!

Pavla Dvořáková, redakce @ esperanto.cz

Související články


Soubory
xlsx Kalendar akci - Brezen mesic ctenaru.xlsx (113.69 kB)
rtf prihlaska - aligilo al e-sumoo.rtf (163.29 kB)
rtf knihy kava-pech doporucene pro sumo.rtf (38.7 kB)

 • zveřejněno 15. 3. 2019, což bylo před rokem
 • od té doby článek otevřelo 1056 čtenářů
 • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Pavla Dvořáková

#1 Pavla Dvořáková

Přihlašuji se do březnového kola Esp. suma s knihou "Heredantoj de silentado" od Sabine Dittrich (KAVA-PECH 2017) se závazkem 5 stran denně.

před rokem
Josef Hron

#2 Josef Hron

Titolo de la libro: Blankaj noktoj, La pika damo
Přihlásil jsem se s četbou novel "Blankaj noktoj" (Dostojevskij) a La pika damo (Puškin) - 4 strany/den.

před rokem
Monika Kimáková

#3 Monika Kimáková

Opakovaně se přihlašuji do soutěže, tentokrát s knihou "Sangofragoj"

před rokem
Jindřiška Drahotová

#4 Jindřiška Drahotová

Nabízím pro snadné čtení své VYPRÁVĚNKY (La mondo rakontas a Fabeloj el Juna Amiko) - 2 svazky a LEGAĴOJ - celkem 18 svazků. Vhodné pro méně náročné čtenáře.
Ráda pošlu.

před rokem

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020